Przetargi ogłoszone – archiwum

2016

data tytuł linki
2016-05-19 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 8 pakietach do USK Białystok ul. Żurawia 14. (nr sprawy17/SZ/17).
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert

2017

data tytuł linki
2017-01-17 Przetarg nieograniczony na dostawę wszczepów i elementów rekonstrukcyjnych twarzoczaszki do Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastyczne j USK w Białymstoku (nr sprawy 26/SZ/2016) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert58
Zapytanie ofertowe na wykonanie Badania Technicznego Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala oraz w Bloku Diagnostyczno – Laboratoryjnym "M" ul. M.C Skłodowskiej 24A
treść ogłoszenia
2017-02-02 Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin (nr sprawy 4/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące czyszczenia zbiorników pralniczych
treść ogłoszenia
2017-02-13 Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Zapytanie ofertowe na stałą konserwacje agregatów prądotwórczych
treść ogłoszenia
2017-02-15 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i roztworów obsługowych oraz zakup oprogramowania do oceny skriningowych badań prenatalnych do ZDB USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a. treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-02-15 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 3/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-02-23 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do operacji metodami klasycznymi i wewnątrznaczyniowymi w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji USK w Białymstoku (nr sprawy 03/SZ/2017) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
omyłka pisarska
informacja z otwarcia ofert
2017-02-23 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 4 miesięcy (nr sprawy 5/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
modyfikacja SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-02-28 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych do Kliniki Neurochirurgii USK w Białymstoku ( nr sprawy 07/SZ/2017) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-03-03 Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych i utensyliów do leków recepturowych (nr sprawy 8/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-03-08 Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 09/SZ/2017) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-03-20 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 9/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i modyfikacja SIWZ
modyfikacja 2 SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2017-03-21 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do diagnostyki boreliozy metodą WESTERN BLOT oraz dostawę materiałów zużywalnych do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14. treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-03-21 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów wykorzystywanych w ramach podstawowej chirurgii okulistycznej w Klinice Okulistyki (nr sprawy 35/SZ/2016) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-03-21 Przetarg nieograniczony na dostawę , instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku (nr sprawy 17/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
PFU - Załącznik nr 6
modyfikacja SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zapytania
zmiana terminu
SIWZ po zmianach
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
zapytania 2
zmiana terminu 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
prośba o udzielenie informacji
informacja z otwarcia ofert
2017-03-23 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transprtu sanitarnego pacjentów i materiałów medycznych oraz usług transportu dostawczego w USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a (nr sprawy 34/SZ/16). treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-03-23 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego j.u. do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a (nrsprawy 04/SZ/2017). treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zapytania 2
informacja z otwarcia ofert
2017-03-28 Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę zastawek TAVI i stentgraftów na okres 2 miesięcy (nr sprawy 18/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-04-03 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 11/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
treść ogłoszenia - opublikowane
zapytania
modyfikacja SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
treść ogłoszenia 2 - opublikowane
informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert- sprostowanie
2017-04-08 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych. (nr sprawy 06/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-04-13 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnych do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej (nr sprawy 01/SZ/2017) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-04-21 Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych na okres 12 miesięcy (nr sprawy 6/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ
zmiana terminu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
Modernizacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku - ogloszenie o zamiarze zawarcia umowy
(nr sprawy 23/2017)
treść ogłoszenia
2017-04-24 Zapytanie o cenę na dostawę odczynników materiałów biurowych (nr sprawy 7/2017) informacja z otwarcia ofert
2017-04-26 Przetarg nieograniczony na dostawę gazików do dezynfekcji skóry (nr sprawy 24/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania
2
informacja z otwarcia ofert
2017-04-28 Zapytanie o cenę na dostawę środków czystościowych (nr sprawy 19/2017) informacja z otwarcia ofert
2017-05-04 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych (nr sprawy 22/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ
- Pakiet 2
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-05-11 Przetarg nieograniczony na dostawę procesorów dźwięku do systemu implantu zakotwiczonego do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku. (nr sprawy 14/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-05-19 Przetarg nieograniczony na dostawę leków na terapię w programie lekowym bezinterferonowym leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (nr sprawy 26/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-05-25 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku w okresie do 31.10.2017r
(nr sprawy 16/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-05-31 Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego
(nr sprawy 14/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-05-31 Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 28/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załączniki
zapytania 1
zapytania 2
zmieniony załącznik nr 1
zmieniony załącznik nr 2
zmieniony załącznik nr 3
zmieniony załącznik nr 5
zmieniony załącznik nr 6
zmieniony załącznik nr 8
plany pięter
strefy pożarowe
informacja z otwarcia ofert
2017-05-31 Przetarg nieograniczony na dostawę wideoduodenoskopu z insuflatorem dwutlenku węgla
(nr sprawy 21/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-06-01 Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług transportowych pacjentów dializowanych w Ośrodku Dializ USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 11/SZ/2017). treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-06-01 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych
(nr sprawy 13/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2017-06-02 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych
(nr sprawy 20/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Formularz cenowy
zapytania
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
sprostowanie i zmiana terminu sładania ofert
informacja dotyczą pakietu nr 1
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2017-06-02 Przetarg nieograniczony na dostawę isprzętu medycznego do leczenia raka płuca (nr sprawy 27/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2017-06-09 Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków (nr sprawy 32/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-06-14 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 02/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-06-21 Przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku
(nr sprawy 12/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
przedłużenie terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2017-06-30 Przetarg nieograniczony na dostawę leku Sofosbuvir+Ledipasvir (nr sprawy 30/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania
2
informacja z otwarcia ofert
2017-07-03 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów (nr sprawy 10/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-07-07 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 25/2017)
treść ogłoszenia (07.07.2017r.)
SIWZ (07.07.2017r.)
zmiana terminu składania ofert (08.08.2017r.)
modyfikacja SIWZ (09.08.2017r.)
zapytania (09.08.2017r)
modyfikacja SIWZ 2 (09.08/.2017r.)
zmiana ogłoszenia (10.08.2017r)
zapytania 2 (11.08.2017r.)
modyfikacja SIWZ 3 (11.08.2017r.)
zmiana terminu składania ofert 2 (17.08.2017r.)
zapytania i wyjaśnienia SIWZ (18.08.2017r.)
zmiana ogłoszenia 2 (21.08.2017r.)
informacja z otwarcia ofert (25.08.2017r.)
2017-07-17 Przetarg nieograniczony na dostawę leku Ruxolitinibum (nr sprawy 37/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-07-21 Przetarg nieograniczony na dostawę energii nej do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 29/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załaczniki do SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zapytania
zmiana ogłoszenia
zapytania 2
informacja z otwarcia ofert
2017-07-26 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 36/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-07-28 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do metod ELISA , dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej. podłoz do posiewów w kierunku Mycobacterium spp., róznicowania szczepów wraz z lekoopornoscią prątków, zestawów do wykrywania GDH /Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14. (nr sprawy 19/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-07-28 Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej (nr sprawy 38/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załaczniki do SIWZ
2017-07-28 Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 4 m-cy (nr sprawy 34/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
zapytania
modyfikacja SIWZ- Nowy Załącznik nr 1.1
modyfikacja SIWZ- Nowy Załącznik nr 2
zmiana terminu składania ofert 3
zmiana ogłoszenia 3
zmiana terminu składania ofert 4
zmiana ogłoszenia 4
modyfikacja SWIZ
informacja z otwarcia ofert
2017-07-31 Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii RTG w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku ul.Skłodowskiej 24a na okres 6 miesięcy. (nr sprawy 20/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-07-31 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 39/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2017-08-01 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i leków recepturowych (nr sprawy 40/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-08-18 Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej (nr sprawy 41/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załaczniki do SIWZ
zapytania
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania 2
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2017-08-22 Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy (nr sprawy 33/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-08-24 Przetarg nieograniczony na dostawę stentów do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 25/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-08-25 Przetarg nieograniczony na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy
(nr sprawy 44/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
zapytania oraz modyfikacja SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-08-28 Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów, kardiowerterów i elektrod do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 26/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-09-06 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej do obiektów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (nr sprawy 48/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
uzasadnienie 100% ceny
załaczniki do SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-09-07 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych (nr sprawy 49/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
sprostowanie i zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia cz. 2
informacja z otwarcia ofert
2017-09-08 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy 43/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-09-11 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 51/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-09-15 Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 54/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-09-15 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 55/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-09-19 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 52/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania cz. 2
informacja z otwarcia ofert
2017-09-19 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 27/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
Uwaga zmiana adresu e-mail na zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
2017-09-25 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych (nr sprawy 56/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
sprostowanie i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-09-25 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 28/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert -sprostowanie
Uwaga zmiana adresu e-mail na zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
2017-09-26 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 58/2017)
treść ogłoszenia (26.09.2017r.)
SIWZ (26.09.2017r.)
modyfikacja SIWZ (06.10.2017r)
zapytania oraz zmiana terminu składania ofert (06.10.2017r)
modyfikacja SIWZ (09.10.2017r)
zmiana ogłoszenia (10.10.2017r)
sprostowanie treści zapytań (12.10.2017r)
informacja z otwarcia ofert (16.10.2017r)
2017-09-28 Przetarg nieograniczony na dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 USK w Białymstoku
(nr sprawy 23/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-10-03 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej, analizatora do badań koagulologicznych , dostawa odczynników do dzierzawionej paltformy imunochemiczno-biochemicznej oraz dostawa materiałów zuzywalnych do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14. (nr sprawy 21/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-10-04 Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku (nr sprawy 57/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
PFU
modyfikacja SIWZ
informacja o wpłynięciu odwołania 1
informacja o wpłynięciu odwołania 2
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
rzuty pomieszczeń autocad
zapytania
zmiana terminu składania ofet 2
zmiana ogłoszenia 2
zmiana terminu składania ofet 3
modyfikacja SIWZ
zmiana terminu składania ofet 4
zmiana ogłoszenia 4
zapytania 2
informacja o omyłce
informacja z otwarcia ofert
2017-10-05 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy (nr sprawy 61/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
załącznik do zapytań
informacja z otwarcia ofert
2017-10-06 Przetarg nieograniczony na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej (nr sprawy 64/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załaczniki do SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-10-06 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 63/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-10-09 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych (nr sprawy 60/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2017-10-10 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych (nr sprawy 62/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zapytania
zmiana ogłoszenia
Sprostowanie, zmiana terminu składania ofert
(27.10.2017r)
zmiana ogłoszenia (30.10.2017r)
informacja z otwarcia ofert
2017-10-11 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 59/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Sprostowanie treści SIWZ
zmiana ogłoszenia
zapytania
zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2017-10-12 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności (nr sprawy 50/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załaczniki: nr 1 i nr 1.1-1.8 do SIWZ
Sprostowanie treści SIWZ
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert (20.10.2017r)
Załaczniki nr 1.1-1.8 do SIWZ poprawiony (20.10.2017r)
Sprostowanie
(23.10.2017r)
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-10-13 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do kontrapulsacji i systemu elektrofizjologicznego (nr sprawy 65/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
Zapytania cz. 2
informacja z otwarcia ofert
2017-10-13 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem (nr sprawy 67/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmiana terminu składania ofert
Załącznik 1.1 z dn. 20.10.2017r.
Sprostowanie
zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 2
Zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert
2017-10-13 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii (nr sprawy 69/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 73/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
treść ogłoszenia - opublikowana
SIWZ aktualne i uzupełnione na dzień 18.10.2017r.
zmiana terminu składania ofert
zapytania
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 71/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert 2
zapytania
zmiana ogłoszenia
2
informacja z otwarcia ofert
2017-10-18 Przetarg nieograniczony na dostawę bronchoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego (nr sprawy 70/2017) treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
Zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2017-10-18 Przetarg nieograniczony na dostawę nożyczek witrektomijnych (nr sprawy 72/2017) treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-10-19 Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 18 miesięcy (nr sprawy 55/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-10-19 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 75/2017)
treść ogłoszenia (19.10.2017r.)
SIWZ (19.10.2017r.)
zapytania i zmiana terminu składania ofert (25.10.2017r.)
zmiana ogłoszenia (25.10.2017r.)
informacja z otwarcia ofert (30.10.2017r.)
2017-10-20 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku do hemodializ (nr sprawy 29/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania 1
zapytania 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
modyfikacja SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-10-24 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy (nr sprawy 42/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-10-24 Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów (nr sprawy 66/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
zapytania oraz zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2017-10-24 Przetarg nieograniczony na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Kardiologii (nr sprawy 74/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania 1
zapytania 2
informacja z otwarcia ofert
2017-10-26 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i mat.zuzywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul.Żurawia14 okres 24 miesięcy. (nr sprawy 30/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Zapytania i druga zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-10-31 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji na okres 12 miesięcy (nr sprawy 45/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zapytania
informacja z otwarcia ofert
sprostowanie informacji z otwarcia ofert
2017-11-03 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej dla aparatów PrismaFlex (nr sprawy 76/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-11-07 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 12 miesięcy (nr sprawy 77/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
zapytania
zapytania cz. 2
zapytania cz. 3 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-11-16 Przetarg nieograniczony na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 79/2017)
treść ogłoszenia (16.11.2017r.)
SIWZ (16.11.2017r.)
zmiana ogłoszenia (22.11.2017r.)
wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert (22.11.2017r.)
wyjaśnienia SIWZ (23.11.2017r.)
informacja z otwarcia ofert (29.11.2017r.)
2017-11-17 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników,roztworów obsługowych i mat.zuż. wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do oznaczania hormonów,markerównowotworowych i białek specyficznych na 12 miesięcy do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USK w Białymstoku. (nr sprawy 22/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
opublikowana zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-11-17 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów zywnościowych w 4 pakietach. (nr sprawy 33/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-11-22 Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki (nr sprawy 78/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-11-23 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych (nr sprawy 80/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
sprostowanie
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-11-23 Przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr sprawy 83/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ
2017-11-24 Przetarg nieograniczony na usługi transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 31/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia
opublikowana zmiana ogłoszenia
modyfikacja treści SIWZ 2
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2017-12-07 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 84/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Dostawa mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr oprawy 86/2017)
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
2017-12-14 Przetarg nieograniczony na remont i modernizację pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej (nr sprawy 89/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-12-14 Przetarg nieograniczony na usługę stałego serwisu eksploatycajnego oprogramowania KS-ASW, KS-FKW, KS-ESM (nr sprawy 81/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-12-15 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 90/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-12-15 Przetarg nieograniczony na usługę świadczenia dostępu do systemu usług terminalowych (nr sprawy 91/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2017-12-18 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi (nr sprawy 88/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
modyfikacja SIWZ
zmiana ogłoszenia 2
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert
2017-12-18 Przetarg nieograniczony na wykonanie osłon radiologicznych (nr sprawy 93/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
załaczniki 1.1 - 1.3
informacja z otwarcia ofert
2017-12-19 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych, analizatora do badań moczu z testami paskowymi, analizatora immunologicznego ELISA do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia14 okres 24 miesięcy. (nr sprawy 34/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-12-19 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 82/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2017-12-21 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych (nr sprawy 85/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zawiadomienie o wniesieniu odwołania
zapytania
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-12-21 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii (nr sprawy 92/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-12-27 Przetarg nieograniczony na środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych (nr sprawy 94/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
ogłoszeine o zmianie ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2017-12-29 Przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr sprawy 95/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
wyjaśnienia treści, modyfikacja SIWZ (11.01.2018r.)
Załączniki nr 5 do SIWZ poprawiony (11.01.2018r.)
informacja z otwarcia ofert

2018

data tytuł linki
2018-01-03 Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych (nr sprawy 1/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-01-05 Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji USK w Białymstoku (nr sprawy 2/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
Program Funkcjonalno-Użytkowy
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
Dokumentacja sanitarna
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-01-11 Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ (nr sprawy 32/SZ/2017)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja o omyłce
sprostowanie ogłoszenia
zapytania do SIWZ
sprostowanie ogłoszenia opublikowane
informacja z otwarcia ofert
2018-01-11 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy (nr sprawy 3/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana ogłoszenia
sprostowanie treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-01-16 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 4/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-01-17 Przetarg nieograniczony na dostawę immunoglobuliny anty-D (nr sprawy 5/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-01-18 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnosciowych w 2 pakietach (nr sprawy 01/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-01-25 Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych (nr sprawy 6/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-01-26 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy (nr sprawy 8/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
sprostowanie SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-02-01 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do prążków oligoklonalnych w PMR na 12 miesięcy do ZDB USK w Białymstoku. (nr sprawy02/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert2
zmiana ogłoszenia2
informacja z otwarcia ofert
2018-02-06 Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych noży mikrochirurgicznychi akcesoriów do operacji jaskry (nr sprawy 14/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania oraz zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-02-08 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych (nr sprawy 17/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-02-13 Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu (nr sprawy 9/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia (13.02.2018r)
SIWZ (13.02.2018r)
sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r)
sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)
zapytania (16.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)
2018-02-13 Przetarg nieograniczony na dostawę platformy elektrochirurgicznej (nr sprawy 10/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia (13.02.2018r)
SIWZ (13.02.2018r.)
sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)
sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)
2018-02-13 Przetarg nieograniczony na dostawę platformy elektrochirurgicznej hybrydowej (nr sprawy 11/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia (13.02.2018r.)
SIWZ (13.02.2018r.)
sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)
sprostowanie treści SIWZ 2 i zmiana terminu składania ofert (15.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (19.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (23.03.2018r.)
2018-02-13 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów (nr sprawy 12/2018) - dofinansowanie UE/MZ
Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44
treść ogłoszenia (13.02.2018r.)
SIWZ (13.02.2018r.)
zapytania oraz sprostowanie treści SIWZ (23.02.2018r.)
zawiadomienie o wniesieniu odwołania (26.02.2018r.)
odpowiedź na odwołanie (09.03.2018r.)
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (09.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (13.03.2018r.)
zapytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert 2 (27.03.2018r)
zmiana ogłoszenia (29.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (12.04.2018r.)
2018-02-14 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 16/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-02-15 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (nr sprawy 7/2018)
Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert 3
zmiana ogłoszenia 3
sprostowanie modyfikacji SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 4
informacja z otwarcia ofert (poprawione na dzień 24.04.2018r)
2018-02-22 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii (nr sprawy 20/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert (30.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (30.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (opublikowane)
informacja z otwarcia ofert
2018-02-27 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (nr sprawy 18/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (05.03.2018r.)
Załączniki nr 5 do SIWZ poprawiony (05.03.2018r.)
zmiana ogłoszenia (05.03.2018r.)
zapytania (05.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (08.03.2018r.)
2018-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów zużywalnych do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy (nr sprawy 21/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ i zmiaana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia1
zmiana termiu składania ofert1
zapytania (16.04.2018r.)
informacja z otwarcia ofert
2018-03-06 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (nr sprawy 25/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania cz. 2, modyfikacja SIWZ i zmiaana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-03-16 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych (nr sprawy 24/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania cz. 2
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-03-20 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do operacji naczyniowych i kardiochirurgicznych (nr sprawy 28/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-03-20 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń endoskopowych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 29/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania cz. 2 i zmiana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia 2
zapytania cz. 3 i zmiana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia
3
informacja z otwarcia ofert
2018-03-21 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (nr sprawy 30/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania (27.03.2018r.)
informacja z otwarcia ofert (30.03.2018r.)
2018-03-22 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznegosprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A
(nr sprawy 13/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana termninu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
zmiana termninu składania ofert 3
zmiana ogłoszenia 3
zmiana termninu składania ofert 4
zmiana ogłoszenia 4
zmiana termninu składania ofert 5
zmiana ogłoszenia 5
zmiana termninu składania ofert 6
zmiana ogłoszenia 6
zmiana termninu składania ofert 7
zmiana ogłoszenia 7
zapytania
zmiana ogłoszenia 8
modyfikacja treści zapytań i zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2018-03-22 Przetarg nieograniczony na dostawę bielizny barierowej na okres 24 miesięcy (nr sprawy 15/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-03-23 Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych (nr sprawy 23/2018)
Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44
treść ogłoszenia
SIWZ
2018-03-28 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych , analizatora immunologicznego Elisa do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB. na okres 24 miesiecy do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14. (nr sprawy 06/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-03-28 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK i ZDH (nr sprawy 26/2018)
Uwaga! zmiana miejsca składania i otwarcia ofert: budynek A, piętro V, pokój nr 44
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-03-30 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa oraz Kliniki Okulistyki (nr sprawy 32/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia (13.04.2018r.)
zapytania (13.04.2018 r.)
informacja z otwarcia ofert
2018-03-30 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 34/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia (12.04.2018r.)
zapytania (12.04.2018 r.)
Załączniki nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 5 poprawiony (12.04.2018r.)
informacja z otwarcia ofert
2018-04-04 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 33/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana termninu składania ofert
zapytania
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-04-06 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 05/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-04-09 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(nr sprawy 44/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana ogłoszenia 2
II zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 3
zapytania i modyfikacja SIWZ
sprostowanie do zapytań z dn. 23.05.2018r.
informacja z otwarcia ofert
2018-04-09 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do posiadanych aparatów do hemodializ w Osrodku Dializ I Kliniki Nefrologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14.
(nr sprawy 04/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana termninu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-04-10 Przetarg nieograniczony na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii (nr sprawy 31/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
II zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia II
zapytania
III zmiana terminu składania ofert
zapytania cz. 2
zmiana ogłoszenia III
sprostowanie do zapytań z dn. 07.06.2018r.
IV zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia IV
V zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia V
VI zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia VI
informacja o unieważnieniu postępowania
2018-04-10 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń endoskopowych do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (nr sprawy 41/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
II zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia II
zapytania
zmiana ogłoszenia II
I
informacja z otwarcia ofert
2018-04-10 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu narzędzi i kardiomonitorów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (nr sprawy 42/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-04-10 Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek szpitalnych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 45/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-04-13 Przetarg nieograniczony na dostawę materiału eksloatacyjnego niezbędnego do realizacji zadan centralnej sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku
(nr sprawy 07/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana terminu skladania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert
2018-04-16 Przetarg nieograniczony na dostawę gwoździ śródszpikowych (nr sprawy 43/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-04-17 Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej obsługującej system szpitalny (nr sprawy 37/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-04-19 Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów i kardiowerterów do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku
(nr sprawy 08/SZ/2018)
treść ogłoszenia
treść ogł
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-04-20 Przetarg nieograniczony na usgługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy (nr sprawy 27/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 27/2018
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
klauzula informacyjna z art.13 RODO
2018-04-20 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii (nr sprawy 40/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 40/2018
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
klauzula informacyjna z art.13 RODO
2018-04-23 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 35/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 35/2018
zmiana ogłoszenia II
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia III
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia IV
zapytania cz. 2
V zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia V
VI zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia VI
informacja o unieważnieniu postępowania
2018-04-23 Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy (nr sprawy 38/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 38/2018
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
klauzula informacyjna z art.13 RODO
2018-04-23 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych (nr sprawy 39/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
wzór JEDZ do postepowania 39/2018
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
klauzula informacyjna z art.13 RODO
2018-04-24 Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe aparatów do hemodializ na okres 36 miesiecy w Ośrodku Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 03/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-05-09 Przetarg nieograniczony na dostawę usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 2 miesięcy (nr sprawy 64/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na dostawę licencji kodów kreskowych do systemu KS-ASW firmy Kamsoft S.A
(nr sprawy 52/2018)
treść ogłoszenia
2018-05-17 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku
(nr sprawy 09/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na usługę żywienia pacjentów hospitalizowanych w klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
(nr sprawy 49/2018)
treść ogłoszenia
2018-05-23 Przetarg nieograniczony na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych (nr sprawy 50/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postepowania 50/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-05-23 Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 53/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
PFU
wzór oświadczenia do postepowania 53/2018
zapytania
informcja z otwarcia ofert
2018-06-01 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych (nr sprawy 51/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 51/2018
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 2
zmiana ogłoszenia 2
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert cz. 3
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 13.07.2018r.
zmiana ogłoszenia
informcja z otwarcia ofert
2018-06-04 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 56/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 56/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-06-06 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób wewnętrznych USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 10/SZ/2018
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia II
zmiana terminu składania ofert II
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-06-12 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych (nr sprawy 54/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 54/2018
modyfikacja SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-06-12 Przetarg nieograniczony na dostawę dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018) treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 55/2018
zapytania
Zapyatania II i zmian terminu składabnia ofert
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-06-13 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych w 10 pakietach do USK w Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 11/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 11/SZ/2018 - załącznik nr 3
informacja z otwarcia ofert
2018-06-18 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów w ZDB USK w Białymstoku w 3 pakietach.
(nr sprawy 12/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 12/SZ/2018 - załącznik nr 3
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-06-19 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 58/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 58/2018
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zapytania cz. 2
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-06-20 Przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (nr sprawy 57/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 57/2018
zapytania
sprostowanie i zmiana terminu
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-06-21 Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych (nr sprawy 52/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oswiadczenia do postępowania 52/2018
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu II
zmiana ogłoszenia II
modyfikacja SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-07-03 Przetarg nieograniczony na dostawę odczzynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatora do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilosciowych HCV,HBV,HIV na okres 24 miesięcy do ZDL USKwB ul.Żurawia 14. (nr sprawy 15/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 15/SZ/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-07-04 Przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 62/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oswiadczenia do postępowania 62/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-07-10 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej z Chemioterpaią (nr sprawy 60/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oswiadczenia do postępowania 60/2018
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-07-10 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych w klinikach szpitala analizatorów parametrów krytycznych
(nr sprawy 17/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 17/SZ/2018 - załącznik nr 3
zapytania cz. 1
zapytania cz.2

zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-07-12 Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzetu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku
(nr sprawy 18/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 18/SZ/2018 - załącznik nr 3
zmiana ogloszenia
zapytania zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-07-13 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych (nr sprawy 66/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oswiadczenia do postępowania 66/2018
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu
zapytania i modyfikacja SIWZ
Zmiana terminu
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-07-16 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 65/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 60/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-07-16 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do sterylizacji (nr sprawy 64/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 64/2018
zmiana oglszenia
zapytania i zmian terminu składania ofert
modyfikacja SIWZ
informacja z otwarcia ofert
Informacja o wniesieniu odwołania
2018-07-18 Przetarg nieograniczony na dostawę myjni automatycznej (nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 67/2018
zmiana terminiu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia 2
III zmiana terminiu składania ofert
zmiana ogłoszenia 3
informacja z otwarcia ofert
2018-07-18 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu ultrasonograficznego (nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 61/2018
zapytania (10.08.2018r)
informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)
2018-07-18 Przetarg nieograniczony na dostawę fotela zabiegowego (nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 63/2018
zapytania (09.08.2018r)
informacja z otwarcia ofert (23.08.2018r.)
2018-07-20 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych (nr sprawy 69/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-07-30 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych (nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 72/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-07-31 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznegho do kliniki okulistyki (nr sprawy 56/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na dostawę licencji, usług oraz serwis oprogramowania systemu HIS CGM Clininet
(nr sprawy 52/2018)
treść ogłoszenia
2018-07-31 Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego (nr sprawy 70/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 70/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-07-31 Przetarg nieograniczony na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Klinki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 73/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
PFU
wzór oświadczenia do postępowania 73/2018
zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogloszenia II
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składana ofert II
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-08-02 Przetarg nieograniczony na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 19/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 19/SZ/2018 - załącznik nr 3A i 3B
informacja z otwarcia ofert
2018-08-06 Przetarg nieograniczony na dostawę i odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH (nr sprawy 59/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 70/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-08-09 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych (nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 77/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-08-10 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej (nr sprawy 76/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 76/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-08-10 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 20/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 20/SZ/2018 - załącznik nr 3
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-08-14 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE (nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 68/2018
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (12.09.2018r.)
SIWZ poprawiona na dzień 12.09.2018r.
wzór oświadczenia do postępowania 68/2018 (12.09.2018r.)
UWAGA: POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
2018-08-14 Przetarg nieograniczony na dostawę videogastroskopu diagnostycznego do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 21/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 21/SZ/2018 - załącznik nr 3
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana terminiu składania ofert

informacja z otwarcia ofert
2018-08-20 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 79/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 79/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert- sprostowanie
2018-08-20 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych na okres 24 miesięcy do Ośrodka Dializ USK ul. Żurawia 14 (nr sprawy 14/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 14/SZ/2018
zapytania i informacja wyjaśnająca zapis SIWZ
zapytania 2
informacja z otwarcia ofert
2018-09-03 Przetarg nieograniczony na dostawę elastografu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 22/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia (jedz) do postepowania 22/SZ/2018 - załącznik nr 3
informacja z otwarcia ofert
2018-09-05 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy
(nr sprawy 85/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postepowania 85/2018 - załącznik nr 3
informacja z otwarcia ofert
2018-09-05 Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (nr sprawy 78/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 78/2018
sprostowanie treści SIWZ
zmiana terminiu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (19.09.2018r.)
SIWZ poprawiona na dzień 19.09.2018r.
zmiana ogłoszenia II
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert (24.09.2018r.)
zmiana ogłoszenia II
I
informacja z otwarcia ofert
2018-09-11 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych (nr sprawy 86/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 86/2018
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy z dn. 03.10.2018r.
zmiana ogłoszenia I
modyfikacja SIWZ cz. 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia II
zapytania
zapytania cz. 2
zapytania cz. 3 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia III
informacja z otwarcia ofert
2018-09-18 Przetarg nieograniczony na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis (nr sprawy 89/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 89/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-09-19 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB (nr sprawy 80/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 80/2018
zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-09-21 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 24/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 24/SZ/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-09-24 Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów (nr sprawy 97/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 97/2018
2018-09-24 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych (nr sprawy 95/2018) - dofinansowanie UE/MZ
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 95/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-09-25 Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych (nr sprawy 75/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 75/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-09-25 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 2 miesięcy do ZDB (nr sprawy 98/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 98/2018
zmiana terminiu składania i otwarcia ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-04 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii na okres 6 miesięcy (nr sprawy 100/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 100/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-04 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy 96/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 96/2018
zapytania i zmiana terminu skłądania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-10-04 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 25/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 25/SZ/2018
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu składania ofert - ogł
informacja z otwarcia ofert
2018-10-05 Przetarg nieograniczony na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 107/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
załączniki nr 6 - 8 do SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 107/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-10-05 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 105/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 105/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-05 Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych (nr sprawy 90/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 90/2018
zapytania
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-10-05 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 102/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 90/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-10-09 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy 84/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 84/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-10 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 106/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 106/2018
zapytania
zapytania II
informacja z otwarcia ofert
2018-10-11 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 104/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 104/2018
zapytania
zapytania cz. 2 i zmiana teminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2018-10-12 Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 miesięcy (nr sprawy 74/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 74/2018
zmiana terminiu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminiu składania ofert II
zmiana ogłoszenia II
zmiana terminiu składania ofert III
zmiana ogłoszenia III
zmiana terminiu składania ofert IV
zmiana ogłoszenia IV
zmiana terminiu składania ofert V
zmiana ogłoszenia V
zapytania, modyfikacja SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ poprawiony na dzień 15.01.2019r.
Załacznik nr 5 do SIWZ poprawiony na dzień 15.01.2019r.
informacja z otwarcia ofert
2018-10-12 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych na okres 3 miesięcy (nr sprawy 71/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 71/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-15 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 101/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 101/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-15 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu kolanowego (nr sprawy 112/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 112/2018
informacja z otwarcia ofert
2018-10-15 Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 27/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia JEDZ do postępowania 27/SZ/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych (nr sprawy 88/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 88/2018
zapytania
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji na okres 12 miesięcy (nr sprawy 91/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 91/2018
zmiana terminu składania ofert 1
zmiana ogłoszenia 1
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 92/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 92/2018
zapytania
wyjasnienia do SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 93/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 93/2018
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy (nr sprawy 94/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór JEDZ do postępowania 94/2018
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofet
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
zapytania
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi endoskopowych (nr sprawy 110/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 110/2018
zapytania
sprostowanie i zmiana terminu
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-10-16 Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy (nr sprawy 83/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ - nieaktualna na dzień 25.03.2019r
zmiana terminu składania ofert I
zmiana ogłoszenia I
zmiana terminu składania ofert II
zmiana ogłoszenia II
zmiana terminu składania ofert III
zmiana ogłoszenia III
zmiana terminu składania ofert IV
zmiana ogłoszenia IV
zmiana terminu składania ofert V
zmiana ogłoszenia V
zmiana terminu składania ofert VI
zmiana ogłoszenia VI
zmiana terminu składania ofert VII
zmiana ogłoszenia VII
modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert VIII
SIWZ zmienione na dzień 25.03.2019 - nieaktualne na dzień 01.04.2019r
zmiana ogłoszenia VIII
modyfikacja SIWZ 2 oraz zmiana terminu składania ofert IX
SIWZ zmienione na dzień 01.04.2019 - obowiązujące
zmiana ogłoszenia IX
zapytania
inormacja z otwarcia
2018-10-17 Przetarg nieograniczony na dostawę videobronchofiberoskopu interwencyjnego i szaf medycznych (nr sprawy 113/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
wzór oświadczenia do postępowania 113/2018
2018-10-18 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych i kardiomonitorów (nr sprawy 114/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2018-10-23 Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 103/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminiu składania ofert
zmiana ogłoszenia
modyfikacja SIWZ
Załacznik nr 2 do SIWZ poprawiony na dzień 30.10.2018r.
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-10-24 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp iinsulinowych (nr sprawy 99/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia
zapytania
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2018-10-31 Przetarg nieograniczony na dostawę foteli trnsportowych i inhalatorów do nebulizacji (nr sprawy 118/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-12-04 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do rekonstrukcji więzadła kolana (nr sprawy 121/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia
2018-12-04 Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu do operacji okulistycznych (nr sprawy 119/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiena terminu składania ofert
zmiana ogloszenie
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2018-12-20 Przetarg nieograniczony na dostawę artykułow spożywczych (nr sprawy 29/SZ/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia
2018-12-20 Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów (nr sprawy 120/2018) - OFERTA ELEKTRONICZNA
2018-12-28 Przetarg nieograniczony na dokonczenie budynku E1 przy ulicy Żurawiej 14 (nr sprawy 124/2018)
treść ogłoszenia
SIWZ
Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór
Dokumentacja projektowa (Załacznik nr 6) poniżej:
- architektura
- drogi
- informacja wizualna
- instalacje elektryczne i teletechniczne
- instalacje sanitarne
- kalkulacja efektywności inwestycji
- konstrukcja
- mała architektura
- technologia
- wnętrza
- zagospodarowanie terenu
- zieleń
- przedmiary
Modyfikacja SIWZ i zmiena terminu składania ofert
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia 2
Zapytania, modyfikacja SIWZ i zmiena terminu składania ofert 2
Zmiana ogłoszenia 3
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
Zapytania cz. 2
Zapytania cz. 3
Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załączniki do PFU
Odpowiedź na odwołanie
Modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia 4
Zapytania i modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia

2019

data tytuł linki
2019-01-08 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 3/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
2019-01-08 Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 (nr sprawy 4/2014) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-01-10 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 115/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-01-11 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych (nr sprawy 5/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
Zapytania cz. 2
informacja z otwarcia
2019-01-11 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych (nr sprawy 6/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Sprostowanie SIWZ
Zapytania
Zmiana ogłoszenie
informacja z otwarcia
2019-01-11 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 28/SZ/2018) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2019-01-15 Przetarg nieograniczony dostawę asortymentu jednorazowego użytku do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ i II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii (nr sprawy 7/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenia
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2019-01-18 Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę i modernizację spalarni odpadów medycznych (nr sprawy 2/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-01-22 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 9/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-01-24 Przetarg nieograniczony dostawę implantu do Kliniki Otolaryngologii (nr sprawy 02/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
informacja z otwarcia
2019-01-25 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic (nr sprawy 9/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-01-28 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (nr sprawy 10/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2019-01-30 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 7/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-01-30 Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansów typu A1 i A2 (nr sprawy 8/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Załacznik nr 1 do SIWZ poprawiony na dzień 07.02.2019r.
zmiana ogłoszenia II
sprostowanie, zapytania, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert
2019-01-31 Przetarg nieograniczony dostawę testów potwierdzenia do diagnostyki boreliozy wraz z dzierżawą aparatury do automatycznego wykonania i odczytu testów potwierdzenia Borelia w klasie IgM i IgG w surowicy, osoczu, PMR do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
(nr sprawy 01/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia
2019-01-31 Przetarg nieograniczony na dostawę osobistych pomp insulinnowych wraz z przeszkoleniem użytkowników (nr sprawy 12/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-02-12 Przetarg nieograniczony na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 15/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert
2019-02-18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 13/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-02-22 Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów nadnerkowych (nr sprawy 16/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-02-22 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr sprawy 1/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-02-28 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadó medycznych niebezpiecznych na okres 4 miesięcy (nr sprawy 19/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-03-06 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 17/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Formularz oferty
zapytania
zapytania cz. 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2019-03-07 Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe na sprzęt medyczny do zakładu medycyny nuklearnej (nr sprawy 21/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-03-08 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do ablacji serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 04/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy rczaczkowska@poczta-usk.pl
2019-03-08 Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów na okres 12 misięcy (nr sprawy 26/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2019-03-11 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy 14/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
Zapytania
informacja z otwarcia
2019-03-11 Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek na okres 3 miesięcy (nr sprawy 31/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
Zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia
2019-03-12 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do chemioterapii dootrzewnowej (nr sprawy 34/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-03-13 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca (nr sprawy 24/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia
2019-03-14 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 27/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia
2019-03-20 Przetarg nieograniczony na dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej (nr sprawy 28/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Harmonogram rzeczowo-finansowy - wzór
Dokumentacja projektowa (Załacznik do SIWZ) poniżej:
- architektura
- drogi
- informacja wizualna
- instalacje elektryczne i teletechniczne
- instalacje sanitarne
- istniejący budynek E
- kalkulacja efektywności inwestycji
- konstrukcja
- mała architektura
- mapy poinwentaryzacyjne
- sieci zewnętrzne
- technologia
- wnętrza
- zagospodarowanie terenu
- zieleń
- przedmiary
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
Program Funkcjonalno-Użytkowy - zamieszczony 18.04.2019r.
Jednocześnie Zamawiający inofrmuje, że zgodnie z odpowiedziami na pytania wykonawców z dnia 18.04.2019r. Zamawiający udostępni żądaną w zapytaniach dokumentację do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Administracja USKwB, Zespół Inwestycyjny, V piętro, pokój nr 36, w godzinach pracy działu, tj. 7:30 – 15:05.
Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem: 85 831 88 58 w celu ustalenia terminu zapoznania się z ww. dokumentacją!
Uwaga: ww. dokumenty mają jedynie charakter pomocniczy przy sporządzaniu oferty w niniejszym postępowaniu.
2019-03-22 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 06/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy rczaczkowska@poczta-usk.pl
2019-03-25 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do operacji naczyniowych (nr sprawy 20/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-03-26 Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 24 miesięcy (nr sprawy 23/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-03-26 Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek i akcesoriów do wykonywania zabiegów chirurgicznych okulistycznych (nr sprawy 29/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-03-27 Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę modernizację spalarni odpadów medycznych (nr sprawy 30/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-03-28 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 22/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-04-18 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 35/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-04-19 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 33/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-04-19 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 36/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-04-19 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (nr sprawy 32/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-05-17 Przetarg nieograniczony dostawę narzędzi do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 07/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Przedłuzenie terminu składania ofert - Zmiana ogłoszenia
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2019-05-23 Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 39/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-05-28 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych do operacji naczyniowych (nr sprawy 38/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-05-30 Przetarg nieograniczony dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 na okres 12 miesięcy
(nr sprawy 05/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-06-03 Przetarg nieograniczony na dostawę leku z programu lekowego (nr sprawy 40/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-06-05 Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionki przeciw grypie (nr sprawy 41/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-06-06 Przetarg nieograniczony dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizatorni, Działu Zapatrzenia i Apteki na okres 12 miesięcy
(nr sprawy 08/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2019-06-10 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii i OiT "A" (nr sprawy 43/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-06-26 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (nr sprawy 49/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-06-26 Zapytanie o cenę na dostawę odczynników materiałów biurowych (nr sprawy 48/2019)
informacja z otwarcia ofert
2019-07-03 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (nr sprawy 37/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-07-04 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 46/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
Zapytania cz. 2
Zapytania cz. 3 i modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2019-07-04 Przetarg nieograniczony dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstok (nr sprawy 09/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
nformacja z otwarcia ofert
2019-07-05 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników (nr sprawy 47/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-07-08 Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych (nr sprawy 54/2019)
informacja z otwarcia ofert
2019-07-08 Przetarg nieograniczony na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 (nr sprawy 45/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-07-09 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (nr sprawy 53/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
zmiana terminu składania ofert
2019-07-09 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek TAVI (nr sprawy 59/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-07-09 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu elektrokardiograficznego (nr sprawy 03/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2019-07-10 Przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 62/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogloszenia
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2019-07-11 Przetarg nieograniczony dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku
(nr sprawy 10/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
Przedłuzenie terminu składania ofert - Zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2019-07-11 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr sprawy 58/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-07-16 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 61/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-07-18 Przetarg nieograniczony dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku
(nr sprawy 12/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
Przedłużenie terminu składania ofert - Zmiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
2019-07-18 Przetarg nieograniczony wyłonienie wykonawcy modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz modernizacji pomieszczeń na Pobyt Dzienny Kliniki Hematologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 11/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Specyfikacja_techn._wykonania_i_odbioru_robot_nuklearna
Specyfikacja_techn._wykonania_i_odbioru_robot_hematologia
Rysunek-nuklearna
Rysunek-hematologia
Obmiar-nuklearna
Obmiar-hematologia
informacja z otwarcia ofert
2019-07-19 Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych (nr sprawy 65/2019)
informacja z otwarcia ofert
2019-07-23 Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży barierowej na okres 12 mieisięcy (nr sprawy 60/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2019-07-25 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do ablacji arytmii serca na okres 3 miesięcy (nr sprawy 68/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
Modyfikacja załącznika nr 1
Modyfikacja i zmiana terminu składania ofert
Zmina ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
2019-07-25 Przetarg nieograniczony na dostawę usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca (nr sprawy 67/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
2019-07-29 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych (nr sprawy 63/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
Modyfikacja i zmiana terminu składania ofert nr 1
Ogłoszenie
Modyfikacja i zmiana terminu składania ofert nr 2
2019-08-01 Przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 71/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
2019-08-05 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów ortopedycznych (nr sprawy 57/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-08-07 Zapytanie o cenę na dostawę środków czystościowych (nr sprawy 69/2019)
informacja z otwarcia ofert
2019-08-19 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do operacji witrektomii (nr sprawy 72/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-08-21 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (nr sprawy 73/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-08-26 Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 (nr sprawy 75/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Z uwagi na awarię platformy e-ProPublico Zamawiający publikuje treść ogłoszenia i SIWZ wraz z załacznikami na własnej stronie internetowej. Dokumentacja zostanie zamieszczona na platformie e-propublico niezwłocznie po usunięciu awarii.
Za utrudnienia przepraszamy.
ogłoszenie
SIWZ
wzór oferty elektronicznej
załącznik nr 1 do oferty
załącznik nr 2 do oferty
JEDZ
grupa kapitałowa
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 1
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2
zobowiązanie podmiotów trzecich
wzór umowy
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-08-29 Przetarg nieograniczony dostawę dializatorów do aparatów do hemodializ do Stacji Dializ I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14
(nr sprawy 14/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
2019-08-30 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 77/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-08-30 Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę modernizację spalarni odpadów medycznych (nr sprawy 74/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-09-03 Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatoróww serca na okres 3 miesięcy (nr sprawy 78/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
Infomacja z otwarcia ofert
2019-09-05 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych (nr sprawy 76/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-09-12 Przetarg nieograniczony na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy (nr sprawy 79/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
(nr sprawy 81/2019)
projekt ogłoszenia
treść ogłoszenia
unieważnienie
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01
(nr sprawy 84/2019)
projekt ogłoszenia
treść ogłoszenia
unieważnienie
2019-09-15 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 15/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2019-09-18 Przetarg nieograniczony w zakresie usług serwisowych na sprzęt medyczny (nr sprawy 66/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-09-20 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesorów do operacji zaćmy (nr sprawy 85/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-09-20 Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do zamykania uszka lewego przedsionka na okres 1 miesiąca (nr sprawy 87/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2019-09-23 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych i zabiegów krioablacji oraz zestawów do usuwania elektrod endokawitarnych do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 16/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2019-09-23 Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów serca i sprzętu do ablacji (nr sprawy 80/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-09-23 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego (nr sprawy 89/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-09-26 Przetarg nieograniczony dostawę zestawów diagnostycznych i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14
(nr sprawy 17/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert
2019-10-02 Przetarg nieograniczony na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 (nr sprawy 86/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-10-02 Przetarg nieograniczony na doposażenie aparatu USG
(nr sprawy 90/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania i zmaian terminu składania ofert
Zmiana ogłoszenie
Informacja z otwarcia ofert
2019-10-08 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 83/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-10-09 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych (nr sprawy 42/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-10-17 Przetarg nieograniczony na dostawę aktualnego oprogramowania systemu BMS
(nr sprawy 91/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2019-10-18 Przetarg nieograniczony na dostawę asiatek chirurgicznych do operacji przepukliny oraz akcesoriów do zabiegów okulistycznych
(nr sprawy 98/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2019-10-18 Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych (nr sprawy 93/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-10-23 Przetarg nieograniczony na dostawę nożyczek i pęset do Kliniki Okulistyki
(nr sprawy 97/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
2019-10-24 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku (nr sprawy 95/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania 95-2019
Odwołanie 95-2019
Postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego 95-2019
2019-10-24 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do chirurgii serca na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 100/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2019-10-31 Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę modernizację spalarni odpadów medycznych (nr sprawy 101/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-10-31 Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego z lekarzem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 24 miesięcy (nr sprawy 94/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-04 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i różnych materiałów wraz z dzierżawą aparatury do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 18/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2019-11-08 Przetarg nieograniczony na dostawę protez przynasadowych stawu biodrowego na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 104/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
2019-11-12 Przetarg nieograniczony na dostawę ciekłego tlenu (nr sprawy 92/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-14 Przetarg nieograniczony dostawę artykułow spożywczych
(nr sprawy 20/SZ/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
Informacja z otwarcia ofert
2019-11-15 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB (nr sprawy 99/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-18 Przetarg nieograniczony dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi
(nr sprawy 108/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Zmiana terminu składania ofert
Zmiana ogloszenia 2
Zmiana terminu składania ofert
Zapytania
Modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
2019-11-19 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (nr sprawy 55/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-26 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych (nr sprawy 107/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-26 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do chirurgii serca (nr sprawy 106/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-27 Przetarg nieograniczony na rozbudowę, przebudowę modernizację spalarni odpadów medycznych (nr sprawy 109/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-11-27 Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ do I i II Kliniki Nefrologii USK w Białymstoku (nr sprawy 19/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2019-12-02 Przetarg nieograniczony na dostawę systemów do krążenia pozaustrojowego (nr sprawy 102/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-12-04 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 110/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-12-05 Przetarg nieograniczony dostawę obłożeń i asortymentu jednorazowego użytku
(nr sprawy 96/2019)
treść ogłoszenia
SIWZ
formularz cenowy
grupa kapitałowa
oświadczenie
wzór umowy
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
pytania
informacja z otwarcia ofert
UWAGA: Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie formularza cenowego również w formie edytowalnej po terminie otwarcia ofert na adres e-mail: emilia.harackiewicz@uskwb.pl
Ułatwi to znacząco pracę w związku z wymaganiami systemu informatycznego, na którym pracuje Zamawiający. Proszę nie usuwać zadań (pakietów), na które oferta nie jest składana. Proszę zostawić je niewypełnione. Usunięcie pakietów uniemożliwia dalszą pracę z ofertą w systemie informatycznym Zamawiającego
2019-12-06 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do Zakladu Radiologiii USK w Białymstoku, ul.Żurawia 14 (nr sprawy 22/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2019-12-24 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic (nr sprawy 114/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2019-12-27 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego (nr sprawy 111/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls

2020

data tytuł linki
2020-01-04 Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów serca i sprzętu do ablacji (nr sprawy 133/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA / OFERTA PISEMNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-01-13 Przetarg nieograniczony dostawę zestawów do wertebroplastyki
(nr sprawy 3/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-01-14 Przetarg nieograniczony dostawę medycznych środków technicznych
(nr sprawy 5/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
załącznik do Formularza ofertowo-cenowego - Formularz cenowy
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-01-16 Przetarg nieograniczony dostawę sprzetu do stymulacji pęczka Hisa
(nr sprawy 01/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
Informacja z otwarcia ofert
2020-01-17 Przetarg nieograniczony dostawę zestawów na nakłucia transseptalnego
(nr sprawy 11/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
Zapytania2
informacja z otwarcia ofert
2020-01-20 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy 4/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-01-23 Przetarg nieograniczony dostawę wraz z montażem, instalacją, integracją systemu poczty pneumatycznej
(nr sprawy 12/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia
2020-01-24 Przetarg nieograniczony dostawę specjalistycznego sprzetu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
(nr sprawy 02/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
zapytania 2 i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
2020-01-27 Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych
(nr sprawy 14/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-01-30 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych wraz z podączeniem oraz szkoleniem pacjentów
(nr sprawy 17/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
zapytania i
informacja z otwrcia ofert
2020-02-03 Przetarg nieograniczony na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 (nr sprawy 1/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-02-05 Przetarg nieograniczony na dostawę stentgraftów do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji na okres 3 miesięcy. (nr sprawy 13/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-02-06 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 2 miesięcy (nr sprawy 18/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
2020-02-11 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki na okres 3 miesięcy (nr sprawy 21/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania 1
zmiana terminu
zmiana ogłoszenia
zapytania 2
informacja z otwarcia ofert
2020-02-17 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do Kliniki Okulistyki (nr sprawy 2/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-02-17 Przetarg nieograniczony na dostawę pieluch, fartuchów operacyjnych i zestawów do zakładania szwów (nr sprawy 20/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
formularz ofertowo-cenowy
oświadczenie
oświadczenie o grupie kapitałowej
wzór umowy
zmiana terminu składania ofert 1
zmiana ogłoszenia 1
zmiana terminu składania ofert 2
zmiana ogłoszenia 2
pytania
informacja z otwarcia ofert
2020-02-18 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy 6/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-02-25 Przetarg nieograniczony na usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 3 miesięcy
(nr sprawy 26/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania, modyfikacja i zmiana terminu
zmiana ogłoszenia
zapytania, modyfikacja i zmiana terminu 2
zmiana ogłoszenia 2
informacja z otwarcia ofert
2020-02-25 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do leczenia chorób sercowo - naczyniowych (nr sprawy 23/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-02-26 Przetarg nieograniczony na dostawę doczewek oraz akcesoriów do Kliniki Okulistyki (nr sprawy 16/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-02-28 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i wyrobów medycznych (nr sprawy 25/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-03 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (SOR, OIT) (nr sprawy 10/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-05 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów do hemodializ (nr sprawy 8/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-06 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 6 miesięcy
(nr sprawy 34/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu
zmiana ogłoszenia
pytania
pytania 2
modyfikacja SIWZ i zmiana terminu składania ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiony na dzień 16.03.2020r.
zmiana ogłoszenia
link do zamieszczania oferty w formie elektronicznej:
postępowania 34/2020
informacja z otwarcia ofert
2020-03-09 Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB (nr sprawy 33/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-10 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 19/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-12 Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych
(nr sprawy 27/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu
zmiana ogloszenia
zapytania
zapytania 2
informacja z otwarcia ofert
2020-03-12 Przetarg nieograniczony dostawę zestawu do zamykania uszka lewego przedsionka do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku
(nr sprawy 04/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-03-19 Przetarg nieograniczony na dostawę leku Paricalcitol (nr sprawy 36/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-23 Przetarg nieograniczony na dostawę testów i podłozy wraz z dzierżawa aparatury oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych (nr sprawy 05/SZ/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy
Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-03-23 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 30/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-23 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych i do chemioterapii (nr sprawy 32/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-25 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Okulistyki
(nr sprawy 35/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu
Zapytania i modyfikacja treści SIWZ
zapytania 2
Informacja z otwarcia ofert
2020-03-26 Przetarg nieograniczony na dostawę usługę serwisowania gamma kamer (nr sprawy 37/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-03-26 Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi elektrochirurgicznych i sprzętu jeednorazowego użytku do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii (nr sprawy 38/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-04-07 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 06/SZ/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy
Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-04-08 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do Kliniki Kardiochirurgii na okres 12 miesięcy (nr sprawy 22/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-04-09 Przetarg nieograniczony na dostawę leku Paricalcitol (nr sprawy 42/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-04-10 Przetarg nieograniczony na dostawę zastawek TAVI (nr sprawy 41/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-04-14 Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawu kolanowego (nr sprawy 39/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-04-16 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZLDK na okres 36 miesięcy (nr sprawy 43/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-04-17 Przetarg nieograniczony na odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK na okres 5 miesięcy. (nr sprawy 44/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania i zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zapytania 2
UWAGA, w przypadku złożenie oferty w formie elektronicznej, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-05-06 Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa (nr sprawy 46/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
2020-05-06 Przetarg nieograniczony na dostawę, instalację i wykonanie instalacji systemu zasilania gwarantowanego w szafach zasilająco - sterujących automatyką budynku
(nr sprawy 15/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-05-11 Przetarg nieograniczony na dostawę, wózków do transportu leków
(nr sprawy 49/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
Zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-05-12 Przetarg nieograniczony na dostawę kolektorów danych (nr sprawy 45/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
2020-05-14 Przetarg nieograniczony dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku (nr sprawy 08/SZ/2020) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-05-20 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego (nr sprawy 47/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-05-25 Przetarg nieograniczony dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 09/SZ/2020) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
przesunięcie terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
2020-06-03 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy do ZDB (nr sprawy 48/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-03 Przetarg nieograniczony na usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 6 miesięcy (nr sprawy 52/2020)- OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-04 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Pracowni Bronchoskopowej (nr sprawy 29/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-06-22 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i i materiałów medycznych (nr sprawy 67/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do Kliniki Kardiochirurgii (nr sprawy 64/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu USG (nr sprawy 65/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę defibrylatorów i urządzenia do monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego (nr sprawy 66/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę respiratorów i kapnografu (nr sprawy 61/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatów do leczenia nerkozastępczego i zestawów pomp do stanowisk intensywnej terapii (nr sprawy 62/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do przyrządowego udrażniania dróg oddechowych i urządzeń do ogrzewania pacjenta (nr sprawy 63/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do odsysania treści z przestrzeni podgłośniowej oraz urządzenia do monitorowania parametrów hemodynamicznych Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitorów (nr sprawy 55/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę videolaryngoskopów i zestawów bronchofiberoskopowych (nr sprawy 57/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę łóżek do intensywnej terapii (nr sprawy 58/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-24 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym (nr sprawy 56/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-06-25 Przetarg nieograniczony na dostawę gastroskopu, sprzętu jednorazowego i drobnego sprzętu do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok (nr sprawy 12/SZ/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-06-25 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów wszczepialnych (nr sprawy 71/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-06-26 Przetarg nieograniczony na dostawę przyłóżkowewego aparatu rentgenowskiego oraz systemu pozaustrojowego wspomagania czynności wątroby do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok (nr sprawy 14/SZ/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-06-26 Przetarg nieograniczony na dostawę druków i ksiąg rejestrowych
(nr sprawy 69/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia
2020-06-30 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorob Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 15/SZ/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-07-01 Przetarg nieograniczony na dostawę modułów reakcyjnych do analizatorów GeneXpert System oraz szybkich testów SARS-CoV-2 metodą RT-PCR Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-07-08 Przetarg nieograniczony na dostawę napędów chirurgicznych (nr sprawy 70/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-07-09 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 68/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-07-17 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów ablacji arytmii serca oraz implantacji urządzeń do elektroterapii serca do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku, ul. Skłodowskiej 24A (nr sprawy 11/SZ/2020) -
OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-07-24 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń (cyklery, podgrzewacze) kompatybilnych z zaoferowanymi materiałami do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok (nr sprawy 07/SZ/2020) -
OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-08-05 Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (nr sprawy 73/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-08-05 Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek okulistycznych oraz akcesoriów do operacji zaćmy i jaskry (nr sprawy 72/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-08-06 Przetarg nieograniczony na dostawę chirurgicznej odzieży barierowej (nr sprawy 74/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
przesunięcie terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
informacja z otwarcia
2020-08-07 Przetarg nieograniczony na dostawę szczepionki przeciw grypie (nr sprawy 76/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-08-14 Przetarg nieograniczony na usługę serwisu komory hiperbarycznej na okres 36 miesięcy (nr sprawy 78/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-08-20 Przetarg nieograniczony dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 10/SZ/2020) treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
przesunięcie terminu składania ofert
2020-08-21 Przetarg nieograniczony na dostawę zestawów do udrażniania dróg oddechowych oraz respiratorów stacjonarnych (nr sprawy 80/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-08-25 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 81/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogloszenia
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zmiana ogloszenia II
zmiana terminu składania i otwarcia ofert II
zmiana ogloszenia III
zmiana terminu składania i otwarcia ofert III
zmiana ogloszenia IV
zmiana terminu składania i otwarcia ofert IV
zmiana ogloszenia V
zmiana terminu składania i otwarcia ofert V
zapytania
zmiana ogloszenia
informacja z otwarcia
2020-08-26 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 24 miesięcy (nr sprawy 77/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-08-28 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu elektroanatomicznego 3D oraz generatora z pompą do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej i systemu monitorowania parametrów fizjologicznych do Kliniki Kadiochirurgii (nr sprawy 54/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-09-07 Przetarg nieograniczony na dostawę soczewek oraz noży do operacji okulistycznych (nr sprawy 82/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-09-10 Przetarg nieograniczony dostawę linii dializacyjnych do Ośrodka Dializ I Kiniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku (nr sprawy 16/SZ/2020) UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
treść ogłoszenia
SIWZ
zawiadomienie o wniesieniu odwołania
treść odwołania

zmiana terminu składania i otwarcia ofert
zapytania
zmiana 2 terminu składania i otwarcia ofert
postanowienie KIO
informacja z otwarcia ofert
2020-09-18 Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca (nr sprawy 89/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-09-21 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu w formie depozytu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 4 miesięcy (nr sprawy 90/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
2020-09-22 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 86/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA / OFERTA PISEMNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-09-29 Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do przechowywania i transportu narządów (nr sprawy 88/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
Informacja z otwarcia
2020-10-01 Przetarg nieograniczony dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku (nr sprawy 17/SZ/2020) UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana terminu składania ofert
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-10-02 Przetarg nieograniczony na dostawę monitora aEEG do ciagłego minitorowania czynności mózgu u noworodków (nr sprawy 83/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-10-02 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego do operacji naczyniowych (nr sprawy 79/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-10-02 Przetarg nieograniczony na dostawę oraz wymianę akumulatorów w zasilaczach awaryjnych (nr sprawy 87/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
modyfikacja treści SIWZ
zmiana ogłoszenia
modyfikacja treści SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
Wyjaśniea treśli SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-10-05 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 95/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA / OFERTA PISEMNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-10-07 Przetarg nieograniczony na dostawę gwoździ śródszpikowych oraz implantów do rekonstrukcji więzadła i szycia łąkotki na okres 3 miesięcy (nr sprawy 97/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
informacja z otwarcia ofert
2020-10-14 Przetarg nieograniczony na urządzeń medycznych do Kliniki Kardiochirurgii (nr sprawy 75/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-10-14 Przetarg nieograniczony na urządzeń medycznych do II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 96/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-10-15 Przetarg nieograniczony na dostawę protez i implantów ortopedycznych (nr sprawy 98/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i nrzędzi do operacji okulistycznych (nr sprawy 99/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-10-16 Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic na okres 6 miesięcy (nr sprawy 100/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
- złożenie „formularza oferty elektronicznej” w formacie .xlsx lub .xls
2020-10-20 Przetarg nieograniczony na dostawę odziezy chrurgicznej jednorazowego użytku do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku (nr sprawy 18/SZ/2020/RPO) - OFERTA ELEKTRONICZNA
Projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronowirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-10-21 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 36 miesięcy (nr sprawy 93/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-10-26 Przetarg nieograniczony na dostawę leków i materiałów medycznych (nr sprawy 92/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-10-27 Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu RTG z ramieniem C (nr sprawy 103/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-03 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych (nr sprawy 102/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-03 Przetarg nieograniczony na udostawę akcesoriów okulistycznych na okres 3 miesięcy (nr sprawy 108/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składa ofert
zapytania
zmieniony siwz

zmiana ogłoszenia
link do zamieszczania oferty w formie elektronicznej:
postępowania 108/2020
informacja z otwarcia ofert
2020-11-06 Przetarg nieograniczony na dostawę wierteł i drobnego sprzętu do Kliniki Otolaryngologii (nr sprawy 19/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Wszelką korespondencję dotyczącą tego postępowania proszę kierować na adres e-mail
Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-11-10 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 21/SZ/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-20 Przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 94/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-20 Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych niebezpiecznych z grupy 18 01 (nr sprawy 111/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-23 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy (nr sprawy 115/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-25 Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych (nr sprawy 105/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-11-30 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Hematologii (nr sprawy 101/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-01 Przetarg nieograniczony na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów endowaskularnych na okres 18 miesięcy (nr sprawy 116/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-01 Przetarg nieograniczony na dostawę utensyliów do leków recepturowych
(nr sprawy 118/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogloszenia
zmiana terminu składania ofert
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-12-02 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych i instrumentarium (nr sprawy 110/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-02 Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentu w formie depozytu do Kliniki Kardiochirurgii i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii (nr sprawy 1112/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-07 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego do Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 23/SZ/2019) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres e'mailowy Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-12-07 Przetarg nieograniczony na dostawę leku Treprostinil wraz z dostawą pomp do podawania leku (nr sprawy 1114/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-16 Przetarg nieograniczony na usługę stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 24 miesięcy (nr sprawy 113/2020)
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-18 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 124/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA / OFERTA PISEMNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-18 Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego z lekarzem na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 24 miesięcy (nr sprawy 117/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-18 Przetarg nieograniczony na dostawę podłoży i zestawów diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatów do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 22/SZ/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-12-21 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów jednorazowych do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej (nr sprawy 119/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-21 Przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych z wyposażeniem oraz szkoleniem uzytkowników
(nr sprawy 128/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiana terminu składna ofert
zapytania
informacja z otwarcia ofert
sprostowanie do informacji z otwarcia ofert
2020-12-22 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych (nr sprawy 20/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Wszelką korespondencję dotyczącą tego postępowania proszę kierować na adres e-mail
Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-12-22 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do ZDB na okres 36 miesięcy (nr sprawy 120/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na usługę transportu pacjentów dializowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku na okres 36 miesięcy (nr sprawy 127/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr sprawy 126/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę duodenoskopu i kolonoskopu pediatrycznego do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 23/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Wszelką korespondencję dotyczącą tego postępowania proszę kierować na adres e-mail
Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę impalntów do zaopatrywania złamań w obrębie ręki i stopy
(nr sprawy 131/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów (nr sprawy 122/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 132/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do hemodializ (nr sprawy 125/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-28 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz akcesoriów okulistycznych (nr sprawy 121/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-30 Przetarg nieograniczony na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi oraz asortymentu jednorazowego użytku
(nr sprawy 109/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zmiana ogłoszenia
zmiaa terminu składania ofert
zapytania
informacja z otwarcia ofert
2020-12-30 Przetarg nieograniczony na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 129/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-31 Przetarg nieograniczony na dostawęstymulatorów serca i sprzętu do ablacji (nr sprawy 130/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA / OFERTA PISEMNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-31 Przetarg nieograniczony na dostawę implantów słuchowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 24/SZ/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań i wszelkiej korespondencji w formie edytowalnej na adres: Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
2020-12-31 Przetarg nieograniczony na dostawę czujników SPO2 wraz z dzierżawą urządzeń i akcesoriów monitorujących saturację (nr sprawy 135/2020) - OFERTA ELEKTRONICZNA / OFERTA PISEMNA
UWAGA, zamawiający zwraca się z prośbą o:
- przesyłanie zapytań w formie edytowalnej
2020-12-31 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku (nr sprawy 25/SZ/2020)
treść ogłoszenia
SIWZ
zapytania
informacja z otwarcia ofert
Wszelką korespondencję dotyczącą tego postępowania proszę kierować na adres e-mail
Renata.Czaczkowska@uskwb.pl
Skip to content