Komora Hiperbaryczna

Kierownik Ośrodka Terapii Hiperbarycznej:
dr n. med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz

Adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A
15-276 Białystok
tel. (85) 831 8781, (85) 831 8782

Lekarze

 • dr hab. n.med. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, - kierownik OTH
 • dr n. med. Ignacy Dobrzycki
 • lek. Krzysztof Bauer
 • lek. Agnieszka Borysiewicz
 • lek. Leszek Janusz
 • lek. Krzysztof Tchórzewski
 • lek. Sebastian Szpak
 • lek. Michał Szczepański
 • dr n. med. Agnieszka Lidia Szymańska

Pielęgniarki

 • mgr Urszula Jakubowska, pielęgniarka, zastępca kierownika OTH
 • mgr Izabela Maleszewska, pielęgniarka
 • mgr Wioletta Korkuz , pielęgniarka
 • mgr Marta Zawadzka, pielęgniarka
 • mgr Katarzyna Bajda, pielęgniarka
 •  mgr Anna Sidorowicz, pielęgniarka
 • mgr Kamila Łotko, pielęgniarka
 • mgr Katarzyna Bolesta, pielęgniarka

Operatorzy

 • mgr Mateusz Orzepowski , operator komory hiperbarycznej
 • mgr Michał Lipiec, operator komory hiperbarycznej
 • lic Krzysztof Dąbrowski operator komory hiperbarycznej
 • Andrzej Andrukiewicz, statystyk medyczny

INFORMACJA DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH DO OŚRODKA TERAPII HIPERBARYCZNEJ

Leczenie tlenem hiperbarycznym polega na oddychaniu 100% tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia. Leczenie odbywa się komorze hiperbarycznej, w której ciśnienie jest 2,5 krotnie większe niż atmosferyczne. Standardowa terapia polega na codziennym 1,5 -godzinnym pobycie pacjenta w komorze hiperbarycznej (średnio 30 zabiegów – zależnie od wskazań medycznych), w czasie którego chory oddycha poprzez specjalną maskę dostarczającą 100% tlenu. Stosowanie 100% tlenu pod zwiększonym ciśnieniem prowadzi do kilkunastokrotnego zwiększenia utlenowania tkanek w porównaniu z oddychaniem w warunkach normalnego ciśnienia atmosferycznego (transport tlenu przez hemoglobinę oraz rozpuszczonego w osoczu krwi). Efektem tego jest stymulacja gojenia i naprawa tkanek.

Zastosowanie tlenu hiperbarycznego powoduje:

 • wzrost aktywności p-bakteryjnej leukocytów,
 • obniżenia zdolności neutrofili do adhezji na ścianach naczyń, a tym samym do ograniczenia uszkodzeń śródbłonka,
 • wazokonstrykcję naczyń w obszarach o prawidłowym stężeniu tlenu bez zmian w krążeniu w obszarach o upośledzonym przepływie,
 • przywrócenie wzrostu fibroblastów i produkcji kolagenu,
 • stymulacja produkcji dysmutazy nadtlenkowej,
 •  magazynowanie ATP w błonach komórkowych – wpływ na redukcję obrzęków w tkankach,
 • ograniczenie niektórych postaci odpowiedzi immunologicznej,
 • pobudzenie aktywności osteoklastów,
 • proliferacja włośniczek,
 • obniżenie elastyczności soczewek w oku,
 • zahamowanie produkcji surfaktantu w płucach,
 • zablokowanie peroksydacji lipidów przy zatruciu CO i jego przyspieszone usuwanie z Hb 

    

Terapia hiperbaryczna nie zastępuje leczenia podstawowego (farmakoterapia) czy chirurgicznego opracowania rany, wspomaga terapię określonych schorzeń stanowiąc część kompleksowego leczenia. W warunkach wysokiego ciśnienia i wysokich stężeń parcjalnych tlen staje się lekiem wywierając wiele istotnych zjawisk w organizmie chorego, z czego najistotniejszym jest wpływ na jego metabolizm. Połączenie chirurgicznego oczyszczania rany, antybiotykoterapii i hiperbarycznej terapii tlenowej stanowi zespół czynności usprawniających gojenie.

ZASADY LECZENIA TLENEM HIPERBARYCZNYM

 • Terapia hiperbaryczna odbywa się codziennie (z wyłączeniem świąt)
 • Podczas zabiegu w komorze wraz z Pacjentami przebywa personel medyczny (lekarz lub pielęgniarka)
 • Chorzy w ciężkim stanie (np. nieprzytomni - zatruci tlenkiem węgla) mogą być podłączani do systemu monitorowania, respiratora i pomp infuzyjnych.
 • Przez cały czas zabiegu w komorze wraz z Pacjentami znajduje się personel, który wyjaśnia wątpliwości i natychmiast rozwiązuje ewentualne problemy. W naszej komorze Pacjenci poddawani są terapii wspólnie z innymi chorymi co pozwala na uzyskanie atmosfery relaksu i odprężenia.

WSKAZANIA DO LECZENIA TLENEM HIPERBARYCZNYM

Lista wskazań do terapii HBO popartych dowodami w piśmiennictwie została ustalona przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).

 1. Trudno gojące się rany (m.in. w przebiegu cukrzycy)
 2. Niedokrwienne ubytki skóry oraz przeszczepy skórne
 3. Zapalenie kości oporne na leczenie
 4. Popromienne uszkodzenie kości i tkanek miękkich
 5. Zatrucie tlenkiem węgla
 6. Oparzenia
 7. Zatorowość powietrzna lub gazowa
 8. Choroba dekompresyjna
 9. Zgorzel gazowa
 10. Inne agresywne zakażeniazgorzel Fourniera oraz martwicze zapalenie powięzi i inne wywołane mieszaną florą bakteryjną.
 11. Obrażenia ciała ze znacznym obrzękiem tkanek
 12. Nagła głuchota
 13. Ostra pokrwotoczna niedokrwistość

Trwają badania kliniczne nad zastosowaniem HBO w takich schorzeniach jak: udary mózgowe, dziecięce porażenia mózgowe, obrzęk siatkówki gałki ocznej, stwardnienie rozsiane, zawały serca oraz migreny.

Bezwzględne przeciwwskazania do terapii w komorze hiperbarycznej:

 1. Nieodbarczona odma opłucnowa,
 2. Leczenie przy użyciu Adriamycyny, Disulfiramu, Cis-platyny, Sulfamylonu.

 

Niektóre schorzenia mogą być przeciwwskazaniem względnym:

 1. Zakażenia górnych dróg odechowych,
 2. Ciąża,
 3. Padaczka,
 4. Rozedma płuc,
 5. Stany gorączkowe,
 6. Przebyte operacje ucha i klatki piersiowej,
 7. Rozsiana choroba nowotworowa,

ZASADY KWALIFIKACJI

 • Skierowanie, które powinno zawierać w szczególności:
  • pieczątkę lub nadruk z nazwą, adresem, telefonem świadczeniodawcy oraz numerem umowy zawartej z Funduszem,
  • datę wystawienia skierowania,
  • PESEL oraz imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • rozpoznanie i kod jednostki chorobowej według ICD-10 zgodny z wymogami NFZ,
  • cel skierowania (rodzaj porady lub przekazanie do leczenia albo rodzaj procedury),
  • podpis i pieczątkę lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu,
  • załączone lub opisane wykonane dotychczas badania lub dotychczasowe postępowanie,
  • przy zapaleniu kości - scyntygrafia, TK, MR,
  • zakażenie – posiewy
  • nagła głuchota - audiogram, powtórzony po 5-ciu i 10-ciu ekspozycjach HBO
 • Rtg klatki piersiowej - ważne 1 rok.
 • Aktualne EKG - ważne 2 tygodnie
 • Karty informacyjne z dotychczasowego leczenia
 • Ewentualne dodatkowe badania po konsultacji z lekarzem ośrodka.
Skip to content