Wypis ze szpitala

Gdy pacjent nie wymaga dalszej hospitalizacji, jest wypisywany ze szpitala. Najczęściej jest on o tym informowany przez lekarza prowadzącego dzień wcześniej – podczas obchodu lekarskiego.

W dniu wypisu Pacjent otrzymuje kartę informacyjną, która zawiera najważniejsze informacje związane z hospitalizacją: rozpoznanie choroby, wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych, zastosowane leczenie, wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, pielęgnacji, żywienia i trybu życia; propozycje dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej m.in. terminy wizyt kontrolnych, zmian opatrunków; zalecane leki lub inne produkty lecznicze.

Przed wyjściem ze szpitala prosimy o:

  • Sprawdzenie, czy w sali nie zostały rzeczy osobiste;
  • Odebranie wypisu
  • Odebranie wszystkich pozostałych dokumentów: recept i skierowania na wizytę kontrolną od lekarza prowadzącego oraz wskazówek dotyczących dawkowania leków i stosowania odpowiedniej diety.
  • Odebranie rzeczy zdeponowanych w magazynie chorych;
Skip to content