Zapytania ofertowe – archiwum

2017

data tytuł linki
2017-05-23 Zapytanie ofertowe na na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej kontenerowej S6 treść ogłoszenia
2017-05-24 Konkurs na dzierżawę powierzchni w Budynku Głównym Szpitala i Bloku M na ustawienie automatów vendingowych treść ogłoszenia
2017-06-08 Konkurs na dzierżawę powierzchni w pomieszczeniach SOR-u Położno – Ginekologicznego i Bloku M na ustawienie automatów vendingowych treść ogłoszenia
2017-06-28 Konkurs na posadowienie bankomatu wolnostojącego w Budynku Głównym USK –parter – hol – wejście główne od ul. Skłodowskiej 24A treść ogłoszenia
2017-07-07 Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów emisji do powietrza w spalarni odpadów USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 treść ogłoszenia
2017-07-07 Zapytanie ofertowe na przygotowanie kotła parowego do rewizji wewnętrznej w kotłowni USK w Białymstoku ul.Żurawia 14. treść ogłoszenia
2017-07-07 Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni 1 m na ustawienie automatu sprzedającego napoje chłodzące w Budynku B Szpitala, poziom 1, przy szatni studenckiej treść ogłoszenia
2017-07-19 Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną treść ogłoszenia
modyfikacja i zmiana terminu
2017-08-24 Zapytanie ofertowe na wykonanie Audyt Energetycznego budynków USK w Białymstoku treść ogłoszenia
Unieważnienie postępowania
2017-08-29 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu części dachu w budynku mieszkalnym w Białymstoku przy ul. Szpitalnej 35a USK w Białymstoku treść ogłoszenia
2017-10-31 Zapytanie ofertowe na wykonanie pomiaów instalacji elektrycznej treść ogłoszenia
2017-11-08 Zapytanie ofertowe wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia
unieważnienie konkursu
2017-11-24 Zapytanie ofertowe wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia
2017-12-06 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach USK w Białymstoku treść ogłoszenia
zapytania
zestawienie klimatyzatorów
wybór oferty
2017-12-15 Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni przeznaczonej na działalność medyczną tj.prowadzenie gabinetu stomatologicznego treść ogłoszenia

2018

data tytuł linki
2018-01-10 Zapytanie ofertowe na wykonanie Badania Technicznego Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala oraz w Bloku Diagnostyczno – Laboratoryjnym „ M „ ul. M.C Skłodowskiej 24A w latach 2018, 2019, 2020. treść ogłoszenia
2018-01-19 Zapytanie ofertowe na wynajem boksu garażowego nr 8 na terenie USK w Białymstoku treść ogłoszenia
2018-01-30 Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i gamma kamer USK w Białymstoku treść ogłoszenia
zapytania
zmiana terminu składania ofert
treść zapytania - poprawione i obowiązujące
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze ofert

2018-01-30 Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną treść ogłoszenia
2018-02-16 Zapytanie ofertowe na wynajem boksu garażowego nr 8 usytuowanego na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bialymstoku treść ogłoszenia
2018-02-22 Zapytanie ofertowe na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną treść ogłoszenia
2018-03-05 Prosba o wycenę wykonania nasadzeń uzupełniających wraz z nasadzeniami zamiennymi drzew i krzewów treść ogłoszenia
2018-03-08 Zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni 1 m na ustawienie automatu vendingowego na holu na parterze w budynku M Szpitala od ul. Waszyngtona 15 A treść ogłoszenia
Zapytanie ofertowe nr 1/2018
2018-03-26 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyniku postępowania
2018-03-29 Zapytanie ofertowe nr 2/2018 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
informacja z otwarcia ofert
informacja o unieważnieniu postępowania
2018-03-29 Zapytanie ofertowe nr 3/2018 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

2018-04-06 Zapytanie ofertowe nr 4/2018 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
informacja z otwarcia ofert

informacja o wyniku postępowania

2018-04-12 Zapytanie ofertowe na zakup używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony treść ogłoszenia
2018-04-17 Zapytanie ofertowe na dostawę namiotu stałociśnieniowego Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 3 poprawiony na dn.19.04.2018 r.
Modyfikacja Zapytania ofertowego, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja o wyniku postępowania
2018-04-27 Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG10, RG9, RG8. treść ogłoszenia
2018-05-10 Zapytanie ofertowe nr 5/2018 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyniku postępowania
2018-05-21 Konkurs na świadczenie usług telewizji kablowej w budynkach USK w Białymstoku treść ogłoszenia
2018-06-20 Konkurs na dzierżawę 2 miejsc parkingowych na postój TAXI treść ogłoszenia
2018-06-21 Zapytanie ofertowe nr 6/2018 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
Załacznik nr 3
zmiana terminu składania ofert
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyniku postępowania
2018-06-21 Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG10, RG9, RG8. treść ogłoszenia
2018-06-28 Konkurs ofert na sprzedaż ambulansu rentgenowskiego. treść ogłoszenia
2018-07-10 Konkurs ofert na "II-gi konkurs ofert na dzierżawę 2 miejsc parkingowych na postój TAXI". treść ogłoszenia
2018-07-27 II Konkurs ofert na sprzedaż ambulansu rentgenowskiego. treść ogłoszenia
2018-08-10 Konkurs ofert na wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia
2018-08-10 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni na ustawienie 1 automatu vendingowego treść ogłoszenia
unieważnienie konkursu
2018-08-23 II Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni na ustawienie 1 automatu vendingowego treść ogłoszenia
2018-08-30 Zapytanie ofertowe nr 7/2018 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyniku postępowania
2018-09-03 Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG10, RG9, RG8 treść ogłoszenia
2018-09-27 Zapytanie ofertowe wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia
2018-10-15 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia
2018-11-26 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia

2019

data tytuł linki
2019-02-07 Konkurs ofert na wynajem powierzchni zewnętrznej - 8 m na ustawienie kiosku od ul. Waszyngtona z przeznaczeniem na działalność handlową treść ogłoszenia
2019-02-25 Zapytanie ofertowe nr 1/2019 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyniku postępowania
2019-03-11 Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatow rentgenowskich i urządzeń pomocniczych USK w Białymstoku przez okres 12 miesięcy treść ogłoszenia
zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu składania ofert II
poprawiona treść ogłoszenia
informacja z otwarcia ofert
informmacja o wyniku postępowania
2019-05-17 Konkurs na wybór partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki nowotworów płuc, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 Ogłoszenie nr 1/2019 o otwartym naborze Partnera Społecznego
Karta zgłoszenia
2019-06-03 Konkurs na wybór partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki nowotworów płuc, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-010/19 został unieważniony . Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji systemu zasilania gwarantowanego (dostosowanie szafy, dostawa i montaż UPS’ów) w szafach zasilająco-sterujących automatyki budynkowej treść ogłoszenia
2019-06-03 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlowo - gastronomiczną treść ogłoszenia
2019-08-29 Zapytanie ofertowe na usługę transportu pacjentów dializowanych w Stacji Dializ w Białymstoku ul. Żurawia 14 treść ogłoszenia
2019-09-18 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlowo - gastronomiczną treść ogłoszenia
2019-09-23 Zapytanie ofertowe nr 2/2019 Projekt „Postaw na profilaktykę – Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w województwach Mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania
2019-10-09 Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 treść ogłoszenia
2019-11-15 Konkurs na wybór partnera - organizacji pozarządowej lub partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki chorób kręgosłupa, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-013/19 Ogłoszenie nr 1/2019 o otwartym naborze Partnera
Karta zgłoszenia
2019-11-15 Konkurs na wybór partnera społecznego do projektu w ramach Działania 5.1 Program profilaktyki chorób kręgosłupa, Konkurs nr POWR.05.01.00-IP.00-013/19 Ogłoszenie nr 2/2019 o otwartym naborze Partnera Społecznego
Karta zgłoszenia
2019-12-02 Konkurs ofert na wynajem powierzchni przeznaczonej na działalność handlową w pomieszczeniach USK przy ul.Żurawiej 14 treść ogłoszenia
2019-12-30 Konkurs ofert na wynajem powierzchni przeznaczonej na działalność handlową w pomieszczeniach USK przy ul.Żurawiej 14 treść ogłoszenia

2020

data tytuł linki
2020-01-14 2020r. Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia profilaktycznego JULEX i operacyjnego LUXOR treść ogłoszenia
pytania
informacja z otwarcia
wybór oferty
2020-02-05 Zapytanie ofertowe na na pełen nadzór serwisowy urządzeń firmy Radiometer treść ogłoszenia
zmiana treści ogłoszenia
2020-03-09 Prośbą o szacunkową wycenę projektu, na podstawie poniższych załączników Prośba o wycenę
B1 - rozbudowa HIS
B2 - Załacznik _1 do OPZ
B3 - OPZ
B4 - OPZ na dostawe instalacje infrastruktury
Formularz cenowy P11 Infrastruktura e-usługi
Formularz cenowy P11 Oprogramowanie e-usługi
2020-03-17 Zapytanie ofertowe na wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i urządzeń pomocniczych USK w Białymstoku przez okres 12 m-cy treść ogłoszenia
pytania
Informacja o wyniku postępowania
2020-03-27 Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic treść zapytania
pytania
pytania cz. II
sprostowanie
zestawienie złożonych ofert
wybór ofert część 1
wybór ofert część 2
ponowny wybór w Pakiecie nr 4
2020-04-02 Zapytanie ofertowe na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji treść zapytania
sprostowanie - zmiana umowy
zmiana terminu składania ofert
zmiana terminu składania ofert II
zapytania i zmiana terminu składania ofert III
zestawienie złożonych ofert
2020-04-08 Zapytanie ofertowe na usługę żywienia pacjentów objętych opieką izolatorium treść zapytania
poprawione Zapytanie ofertowe
wybór oferty
2020-04-15 Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży jednorazowego użytku i rękawic dla pacjentów i personelu treść zapytania
pytania
zestawienie ofert
wybór oferty
2020-04-24 Zapytanie ofertowe na usługę sprzątania izolatorium treść zapytania
2020-05-04 Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych badań i pomiarów ochrony przeciwpożarowej urządzeń i instalacji elektrycznych treść zapytania
załącznik nr 1
2020-05-12 Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży barierowej wielorazowego użytku treść zapytania
pytania
zestawienie ofert
informacja o wyniku postępowania
2020-06-23 Zapytanie ofertowe na wykonanie 5 letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 treść ogłoszenia
2020-06-24 Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic - 2 treść zapytania
zapytania
informacja z otwarcia
2020-07-09 Konkurs ofert na na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na: funkcjonowanie bankomatu, działalność medyczną, oraz ustawienie automatu vendingowego treść ogłoszenia
2020-07-17 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na działalność medyczną treść ogłoszenia
2020-09-11 Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej głównej rozdzielni niskiego napięcia Stacji Głównej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Żurawiej 14 treść ogłoszenia
2020-10-15 Zapytanie ofertowe na dostawę rękawic - 3 treść zapytania
pytania
informacja z otwarcia
wybór oferty

2021

data tytuł linki
2021-01-18 2021 r. Zapytanie ofertowe na wykonanie przegląd agregatów prądotwórczych w obiektach przy ul. Żurawiej oraz ul M.C. Skłodowskiej treść ogłoszenia
wzor umowy
załącznik nr 1
2021-01-25 Zapytanie ofertowe na wykonanie letnich prób i badań oraz przeglądu i oceny stanu technicznego urządzeń stacji elektroenergetycznej wnętrzowej T1 nr. 01 – X1955 i T 2 oraz wykonanie przeglądu i pomiarów napięć i obciążeń rozdzielni wnętrzowych nn RG, RG 1, RG 2, RG 3, RG 4, RG 5, RG 6, RG 7, RG 8, RG9, RG10 wszystkie z układem SZR oraz RNN31 i RNN32 treść ogłoszenia
wzor umowy
2021-02-26 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wsparcia technicznego systemów informatycznych i bezpieczeństwa danych treść ogłoszenia
wybór oferty
2021-03-12 Zapytanie ofertowe na przegląd zasilaczy awaryjnych UPSów w obiekcie Szpitala przy ul M.C. Skłodowskiej 24A treść ogłoszenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
wzór umowy
2021-03-15 Zapytanie ofertowe na całodobowy odbiór zwłok pacjentó z pozytywnym wynikiem lub podejrzeniem COVID-19 treść ogłoszenia
2021-03-23 Konkurs ofert na na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego treść ogłoszenia
2021-04-15 Zapytanie ofertowe na testy specjalistyczne treść ogłoszenia
pytania
wybór
2021-04-16 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego przy ul. Żurawiej treść ogłoszenia
2021-05-31 Zapytanie ofertowe na dostawę obuwia profilaktycznego JULEX i operacyjnego LUXOR treść ogłoszenia
wybór ofert
2021-06-11 Zapytanie ofertowe na przegląd centralnych baterii oświetlenia awaryjnego USK w Białymstoku treść ogłoszenia
załącznik nr 1
załącznik nr 2
wzór umowy
2021-06-17 Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych badań ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach USKwB treść ogłoszenia
wzór umowy
2021-07-07 Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu technicznego, kontroli szczelności urządzeń chłodniczych i przygotowanie dokumentów koniecznych do zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń chłodniczych treść ogłoszenia
załącznik
wzór umowy
2021-07-12 Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę, instalację oraz uruchomienie 4 pomp strzykawkowych treść ogłoszenia
2021-07-13 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na funkcjonowanie Bankomatu treść ogłoszenia
2021-07-26 Zapytanie ofertowe nr 2 na wykonanie przeglądu technicznego, kontroli szczelności urządzeń chłodniczych i przygotowanie dokumentów koniecznych do zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń chłodniczych treść ogłoszenia
załącznik
wzór umowy
2021-10-11 Konkurs ofert na dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na kiosk treść ogłoszenia
Skip to content