Dostarczanie rzeczy choremu

Zasady dostarczania rzeczy dla chorego w trakcie hospitalizacji w USK w Białymstoku

w czasie epidemii COVID- 19  (dotyczy USK za wyjątkiem oddziałów zakaźnych)

  1. Pacjent powinien zatrzymać rzeczy niezbędne w trakcie pobytu w Szpitalu (woda, środki higieniczno-kosmetyczne, bielizna osobista, leki, które chory przyjmuje, itp.).
  2. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i możliwość utrzymywania się wirusa na powierzchniach opakowań, szczególnie plastiku, wskazane jest ograniczenie przynoszenia rzeczy pacjentom.
  3. Krótki pobyt do 3 dni nie wymaga przynoszenia rzeczy dla chorego.
  4. Pacjentowi przebywającemu powyżej 3 dni hospitalizacji rodzina może dostarczyć niezbędne rzeczy osobiste, wodę itp. (dostarczenie rzeczy odbywa się co 3 dzień).
    1. Dostarczenie rzeczy odbywa się zawsze po uprzednim poinformowaniu zespołu pielęgniarskiego Kliniki przez pacjenta.

Rzeczy można dostarczać:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 (sanitariusz, salowa z danej kliniki udaje się do portiera przy SOR AMBU i odbiera torbę podpisaną przez rodzinę),
  • w dni świąteczne oraz w weekendy w godzinach 10.00-12.00 (salowa z danej kliniki udaje się do portiera przy SOR AMBU i odbiera torbę podpisaną przez rodzinę)

Przekazywanie rzeczy powinno odbywać się w jednorazowych, nowych torbach papierowych lub plastikowych, które po dostarczeniu do Kliniki powinny być wyrzucone przez pacjenta, do kosza z czerwonym workiem.

  • Personel Kliniki zawsze może sprawdzić, w obecności pacjenta, zawartość przekazanych rzeczy, szczególnie pod kątem używek, które po skonfiskowaniu zostaną mu zwrócone przy wypisie.
Skip to content