Program prokreacyjny

Program prokreacyjny

Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2021-2023

 Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku

zaprasza pary starające się o ciążę od ponad 12 miesięcy do bezpłatnej diagnostyki w ramach Programu Ministerstwa Zdrowia.

Badania prowadzą specjaliści z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK

Informacje można uzyskać pod nr tel. 

85 831 87 89 (położna w godz. 8.00-12.00)
85 831 77 99 (rejestracja w godz. 7.45-14.45)

 Informacja dla Pacjentów

W ramach Programu możliwe jest bezpłatne wykonanie:

 • badania hormonalne i badania USG u kobiet
 • badanie drożności jajowodów
 • badania nasienia

 

Do Programu Ministerstwa Zdrowia mogą zakwalifikować się pary spełniające następujące kryteria (obowiązuje spełnienie wszystkich):

 • Osoby pełnoletnie w wieku prokreacyjnym,
 • Pozostające w związku małżeńskim lub wspólnym pożyciu,
 • Pary, które przynajmniej od 12 miesięcy starały się o ciążę

 

Etapy diagnostyki obejmują:

 • Wywiad wstępny i badanie fizykalne
 • Po przeprowadzonym wywiadzie i badaniu lekarz prowadzący zdecyduje o dalszym

postępowaniu i zleci badania diagnostyczne (mogą to być badania USG u kobiety i u mężczyzny, badania hormonalne, badanie drożności jajowodów, badanie nasienia).

 • Na podstawie uzyskanych wyników lekarz prowadzący zdecyduje o możliwej pogłębionej diagnostyce lub też możliwym leczeniu specjalistycznym
 • W trakcie procesu diagnostycznego uczestnicy zostaną objęci opieką psychologiczną
 • Zakres badań diagnostycznych oraz zakres opieki psychologicznej jest uzależniony od wskazań medycznych i ustaleń w trakcie konsultacji

 

Pełny tekst Programu MZ dostępny jest do wglądu w Poradni oraz w wolnym dostępnie w Internecie na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-kompleksowej-ochrony-zdrowia-prokreacyjnego-w-polsce-w-2021-r

Skip to content