KOS-BAR – leczenie otyłości

Operacje Bariatryczne plakat

USK zaprasza chorych na otyłość do programu Kompleksowej Opieki Specjalistycznej Bariatrycznej (KOS-BAR)

Otyłość jest chorobą, która może powodować nadciśnienie, cukrzycę, bezdech, przeciążenie stawów, serca oraz innych narządów.

Otyłość prowadzi do obniżenia jakości życia.

Nieleczona otyłość może być przyczyną przedwczesnego zgonu.

Najlepsze wyniki leczenia otyłości (leczenia bariatrycznego) osiąga się, jeśli uczestniczy w nim zespół specjalistów.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny (USK) oferuje bezpłatną opiekę w oparciu o finansowanie z NFZ.

Personel:

 • Zespół lekarski:
  • Koordynator procesu leczenia: dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
  • Lekarze operujący:
   • prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan
   • prof. dr hab. n. med. Hady Razak Hady
   • prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
   • dr n. med. Piotr Wojskowicz
   • dr n. med. Mikołaj Czerniawski
  • Lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii: prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska
  • Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii: dr n. med. Piotr Bobik
  • Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej: dr n. med. Jarosław Tałałaj
 • Dietetyk: mgr Monika Sulewska
 • Psycholog: mgr Anna Kamińska
 • Fizjoterapeuta: mgr Marlena Turkowska
 • Koordynator programu KOS-BAR: Ewa Zimnoch-Grzybowska

Kontakt:

 • Telefon koordynatora programu: 695-399-711
 • E-mail koordynatora programu: zimnoch-grzybowska@uskwb.pl
 • Telefoniczna Rejestracja Pacjentów Ambulatoryjnych: 85 831 7700
 • Osobiście w rejestracji w budynku M / parter - Zespół Poradni Specjalistycznych USK w Białymstoku ul. Waszyngtona 15

Kwalifikacja:

Do objęcia programem pilotażowym kwalifikujemy osoby z:

 • BMI ≥ 40 kg/m² u pacjentów w wieku od 18. roku życia z rozpoznaniem otyłości
 • BMI 35–40 kg/m² u pacjentów, u których chirurgicznie zmniejszona masa ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością

Lekarz chirurg po zbadaniu pacjenta i zapoznaniu się z jego dokumentacją medyczną zleca dodatkowe badania i konsultacje m.in. konsultację psychologiczną, konsultację dietetyczną, konsultację fizjoterapeuty. Przy braku przeciwwskazań do operacji,   pacjent otrzymuje skierowanie, na podstawie którego ustalany jest  termin operacji.

 

W jaki sposób przygotować się do operacji?

Na okres 3-6 miesięcy przed operacją istotne jest wsparcie dietetyczne i psychologiczne.

Wsparcie dietetyczne ma na celu wyrobienie odpowiednich nawyków żywieniowych oraz zmniejszenie masy ciała już przed operacją, aby zapewnić  maksymalne bezpieczeństwo i skuteczność. Ułatwia to również choremu przygotowanie do czekających go zmian.

Indywidualne podejście psychologa do chorego pomaga w dotarciu do jego zasobów i mocnych stron, pozwala wzmocnić motywację, a w konsekwencji zmobilizować do pracy nad zmianą nieprawidłowych zachowań żywieniowych.

W przygotowaniu do operacji bardzo ważna jest regularna aktywność fizyczna, nawet jeśli są to tylko spacery oraz zmniejszenie ryzyka związanego z gojeniem rany operacjnej (wskazany jest zdrowy sposób żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem witamin; rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu).

 

Metody operacji:

 • Rękawowa resekcja żołądka (sleeve gastrectomy),
 • Ominięcie żołądkowe metodą Roux-Y (gastric bypass),
 • Pętlowe ominięcie żołądkowe (mini gastric bypass),
 • Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka,
 • Operacja powtórna ograniczająca objętość żołądka.

Wszystkie powyższe operacje wykonywane są metodą laparoskopową w znieczuleniu ogólnym.

 

Grupa Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych – WYWAŻENI

Grupa Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych WYWAŻENI powstawała w 2017 roku. Skierowana jest do osób chorujących na otyłość, przygotowujących się do chirurgicznego leczenia otyłości, pacjentów bariatrycznych oraz osób wspierających. Jest formą pomocy informacyjnej i edukacyjnej dla osób które łączą wspólne problemy i trudności. Zapewniamy rzetelną edukację przez doświadczonych specjalistów na każdym z etapów leczenia. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i bez konieczności rejestracji.

Informacje o nas oraz o terminach spotkań znajdziesz na Facebook: WYWAŻENI-Grupa Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych

 „Dane pochodzące z doświadczeń naukowych jednoznacznie przedstawiają szybszy powrót do pełni zdrowia, lepsze wyniki w zakresie redukcji masy ciała oraz remisji chorób towarzyszących i większą poprawę jakości życia w grupie chorych korzystających z pomocy grup wsparcia.”

(Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej, Medycyna Praktyczna 2017)

Skip to content