Blok operacyjny

Lekarze na bloku operacyjnymW Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym wykonuje się najtrudniejsze operacje, niedostępne w innych szpitalach województwa podlaskiego. Jest to możliwe dzięki doskonale wyposażonemu blokowi operacyjnemu, kompleksowej opiece pooperacyjnej i wysoko wykwalifikowanej kadrze

Blok Operacyjny w USK, jest oddzielną, wydzieloną jednostką organizacyjną. Wstęp na blok mają tylko osoby bezpośrednio zaangażowane w wykonywanie zabiegów operacyjnych, co pozwala na zachowanie właściwego reżimu sanitarnego. Przez całą dobę personel bloku dyżuruje w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych z pełną obsadą i zabezpieczeniem Centralnej Sterylizacji. Planowane zabiegi operacyjne odbywają się zaś według ustalonego harmonogramu. Podczas operacji w razie konieczności wykonywane są śródoperacyjne badania histopatologiczne - intra (szpital współpracuje z Zakładem Patomorfologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku). Wynik badania uzyskiwany jest ciągu pół godziny, a to w konsekwencji wpływa na dalsze postepowanie chirurgiczne, poprawia bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy lekarzy. Rocznie w USK wykonuje się ponad 11 tys. operacji.

Struktura Bloku Operacyjnego

Główny blok operacyjnych znajduje się na III piętrze i składa się z 11 sal operacyjnych, na których wykonuje się zabiegi: 

 • laryngologiczne;
 • okulistyczne;
 • ortopedyczne (dwie sale);
 • chirurgiczne (dwie sale);
 • chirurgii klatki piersiowej;
 • chirurgii naczyń i transplantacji;
 • urologiczna;
 • neurochirurgiczne (dwie sale).

Ponadto dodatkowych siedem sal operacyjnych funkcjonuje przy klinikach:

 • Klinice Kardiochirurgii – 2 sale;
 • Klinice Ginekologii - 3 sale;
 • Klinice Perinatologii i Położnictwa - 1 sala do cięć cesarskich.
 • Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej – 1 sala operacyjna

Wyposażenie

Lekarz na bloku operacyjnymWszystkie sale operacyjne wyposażone są w system filtrów z pełną klimatyzacją i nawiewem laminarnym. Rozwiązanie te uniemożliwia przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń i pozwala na utrzymanie odpowiedniej czystości powietrza. Do wszystkich sal operacyjnych doprowadzone są w sposób centralny gazy medyczne: tlen i powietrze oraz centralna próżnia (ssanie).

Blok operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt niezbędny do wykonywania zabiegów chirurgicznych m.in.

 •  zestawy do artroskopii
 • aparaty do laparoskopii
 • noże ultradźwiękowe
 • diatermie nowej generacji z koagulacją argonową (pozwalają na wykonywanie tzw. bezkrwawych operacji)
 • choledochoskop (do kontroli dróg żółciowych)
 • śródoperacyjne aparaty RTG z ramieniem C
 • śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem O (wykorzystywany do operacji kręgosłupa i innych zabiegów u chorych z urazami wielonarządowymi).

Komfort

Wszystkie sale głównego bloku operacyjnego wyposażone są w nowoczesne, specjalistyczne stoły z wymiennymi blatami.  Każdy z nich wyposażony jest w materac ogrzewający chorych. Stanowiska do operacji oświetlają nowoczesne, bezcieniowe lampy operacyjne z tzw. jednostką centralną i satelitą. Niektóre sale wyposażone są w kamery i tory wizyjne, które umożliwiają bezpośredni podgląd pola operacyjnego zarówno na dużym ekranie na sali operacyjnej, jak też na ekranach w poszczególnych klinikach. 

Bezpieczeństwo

Lekarze na bloku operacyjnymWszystkie sale głównego bloku operacyjnego wyposażone są również w najnowszej generacji aparaty do znieczuleń, zapewniające śródoperacyjne monitorowanie parametrów hemodynamicznych, stopnia zwiotczenia oraz sedacji pacjenta. Nierozłączną częścią każdego aparatu do znieczulenia są trzy pompy infuzyjne. Na wyposażeniu bloku jest przenośny aparat USG wykorzystywany przez anestezjologów do wykonywania znieczuleń przewodowych i kaniulacji naczyń centralnych, oraz nowoczesne defibrylatory,  pozwalające również na zewnętrzną jak i wewnętrzną stymulację elektryczną serca. Dla zwiększenia bezpieczeństwa chorych podczas transportu z Bloku Operacyjnego, pacjenci, jeśli jest taka konieczność, podłączeni są do monitorów i respiratorów transportowych.

Opieka po operacji

Po operacji pacjenci trafiają do macierzystych klinik (na sale pooperacyjne), a w przypadku zagrożenia życia i konieczności dalszego intensywnego monitorowania parametrów życiowych i leczenia na jeden z trzech oddziałów intensywnej terapii. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku funkcjonują: 10-łóżkowy oddział A, który znajduje się na parterze (obok SOR-u), 5-łóżkowego oddział B przy Klinice Neurochirurgii i siedmiołóżkowy oddział C przy Klinice Kardiochirurgii. Wszystkie stanowiska w OIT wyposażone są w nowoczesne respiratory, które umożliwiają stosowanie różnych trybów wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. Posiadany system monitorujący pozwala na kompleksową ocenę funkcji układu krążenia. W razie konieczności chorzy leczeni w OIT poddawani są terapii nerkozastępczej (tzw. sztuczna nerka). Na wyposażeniu OIT są również najnowocześniejsze łóżka pozwalające na intensywną terapię (m.in. z możliwością masażu wibracyjnego chorego), z materacami przeciwodleżynowymi i systemem ogrzewania chorych oraz bronchoskopy, defibrylatory oraz aparat USG.

Personel bloku operacyjnego

W Bloku Operacyjnym i w oddziałach intensywnej terapii zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny posiadający specjalizacje z anestezjologii i intensywnej terapii.

Więcej informacji...

Skip to content