Poradnie USK w Białymstoku ul. J. Waszyngtona 15A

Zespół Poradni Specjalistycznych

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?  

  • poprzez rejestrację telefoniczną

Telefoniczna Obsługa Pacjenta Poradni Specjalistycznych - (85) 831 77 00  CZYNNE OD 7.45 DO 14.45

(TU ZAREJESTRUJESZ SIĘ NA WIZYTĘ DO PORADNI ORAZ UZYSKASZ INFORMACJĘ O TERMINACH PRZYJĘĆ)

Poradnia Alergologiczna – 530 808 720 /(85) 831 77 03
• Poradnia Anestezjologiczna - (85) 831 77 00
• Poradnia I Kliniki Chirurgii Ogólnej- (85) 831 77 03
• Poradnia II Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Onkologicznej (85) 831 77 02
• Poradnia Chirurgii Onkologicznej - (85) 831 77 99
• Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej – (85) 831 77 01
• Poradnia Chirurgii Naczyń – (85) 831 77 01
• Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - (85) 831 77 03
• Poradnia dla Chorych ze Stomią – (85) 831 77 02
• Poradnia Diabetologiczna – (85) 831 77 99
• Gabinet Zabiegowy Leczenia Stopy Cukrzycowej – (85) 831 77 02
• Poradnia Endokrynologiczna – (85) 831 86 50
• Poradnia Foniatryczna - (85) 831 77 05 / (85) 831 77 00
• Poradnia Gastroenterologiczna - (85) 831 77 01
• Poradnia Genetyczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Geriatryczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Ginekologiczna – (85) 831 85 91
• Poradnia Patologii Ciąży - (85) 831 85 91
• Poradnia Hematologiczna – 85) 831 77 04
• Poradnia Angiologiczna (Chorób naczyń) – (85) 831 77 04
• Poradnia Kardiologiczna – (85) 831 77 05 / (85) 831 77 00
• Poradnia Kardiologii Inwazyjnej – (85) 831 86 51
• Poradnia Kardiochirurgiczna - (85) 831 77 02
• Poradnia Medycyny Pracy - (85) 831 85 97
• Poradnia Nefrologiczna - (85) 831 77 19
• Poradnia Neonatologiczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Neurologiczna – (85) 831 86 51
• Poradnia Neurochirurgiczna – (85) 831 77 04
• Poradnia Okulistyczna – (85) 831 86 51
• Poradnia Onkologiczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Otolaryngologiczna – (85) 831 77 05 / (85) 831 77 00
• Poradnia Reumatologiczna - (85) 831 86 50
• Poradnia Urologiczna – (85) 831 77 02
• Poradnia Urazowo–Ortopedyczna - (85) 831 78 90
• Poradnia Medycyny Nuklearnej – (85) 831 82 17
• Poradnia Zdrowia Reprodukcyjnego - 534 454 569
• Poradnia Leczenia Żywieniowego – (85) 831 85 74

 

  • za pośrednictwem poczty:  poprzez przesłanie skierowania uzupełnionego o numer telefonu do kontaktu, na adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Poradnie Specjalistyczne, ul. Waszyngtona 15a pok. 1007a,  15-276 Białystok 
  • za pośrednictwem e-mail:  poradnie.specjalistyczne@uskwb.pl

W celu umówienia wizyty e-mail, w treści należy podać następujące dane: Imię i Nazwisko Pacjenta, pesel, kod skierowania oraz numer telefonu do kontaktu.

Zespół Poradni Specjalistycznych
przyjmuje pacjentów codziennie w godzinach: 8:00 - 15:00. 

  • Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Genetyczna, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Urazowo–OrtopedycznaPoradnia Nefrologiczna, Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Zdrowia Reprodukcyjnego  - znajdują się w budynku głównym USK przy ul. Skłodowskiej-Curie 24A.
  • Pacjent pierwszorazowy po wejściu do budynku kieruje się do Rejestracji.
  • Pacjent kontynuujący leczenie po wejściu do budynku udaje się bezpośrednio pod gabinet Poradni.
  • Nadal możliwe są świadczenia w ramach porad telefonicznych – teleporady (ZALECANE w przypadkach gdy świadczenie nie wymaga wizyty w Poradni). Rejestracja na teleporadę odbywa się telefonicznie lub przez e-rejestrację. Pacjent kontynuujący leczenie, poprzez kontakt z lekarzem Poradni w trakcie teleporady (w dniu ustalonej wizyty kontrolnej), ma możliwość uzyskania recepty w formie e-recepty – bez konieczności odbierania osobiście.
  • Pacjenci z przypadkami nagłymi proszeni są o kierowanie się na dyżurny SOR.
  • USG tarczycy- badanie wykonywane jest codziennie od 11 00  do 13.30 , I piętro, gabinet  2014.
  • Biopsja tarczycy– badanie wykonywane jest we wtorki i piątki od 8 00 do 10 30, I piętro, gabinet  2014.

 

Telefony kontaktowe do Gabinetu lekarza (TU NIE ZAREJESTRUJESZ SIĘ NA WIZYTĘ):

• Poradnia Alergologiczna – 530 808 720 E-mail: poradnie.specjalistyczne@uskwb.pl
• Poradnia Anestezjologiczna - (85) 831 85 47
• Poradnia I Kliniki Chirurgii Ogólnej- (85) 831 80 88
• Poradnia II Kliniki Chirurgii Gastroenterologicznej i Onkologicznej (85) 831 85 72
• Poradnia Chirurgii Onkologicznej - (85) 831 77 93 / (85) 831 77 19
• Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej – (85) 831 85 75
• Poradnia Chirurgii Naczyń – (85) 831 85 77
• Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej - (85) 831 83 76
• Poradnia dla Chorych ze Stomią – (85) 831 85 73
• Poradnia Diabetologiczna – (85) 831 77 91
• Gabinet Zabiegowy Leczenia Stopy Cukrzycowej – (85) 831 77 97
• Poradnia Endokrynologiczna – (85) 831 85 48
• Poradnia Foniatryczna - (85) 831 85 66 (poniedziałek, wtorek, czwartek)
• Poradnia Gastroenterologiczna - (85) 831 85 28
• Poradnia Genetyczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Geriatryczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Ginekologiczna - (85) 831 85 45/ (85) 831 85 44
• Poradnia Patologii Ciąży - (85) 831 85 43
• Poradnia Hematologiczna – (85) 831 85 57
• Poradnia Angiologiczna (Chorób naczyń) – (85) 831 85 57
• Poradnia Kardiologiczna – (85) 831 85 67, (85) 831 85 70
• Poradnia Kardiologii Inwazyjnej – (85) 831 85 56
• Poradnia Kardiochirurgiczna - (85) 831 85 50
• Poradnia Medycyny Pracy - (85) 831 85 97 E-mail: medycynapracy@uskwb.pl
• Poradnia Nefrologiczna - (85) 831 77 19, (85) 831 77 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek)
• Poradnia Neonatologiczna - (85) 831 77 99
• Poradnia Neurologiczna – (85) 831 85 25
• Poradnia Neurochirurgiczna – (85) 831 85 40
• Poradnia Okulistyczna – (85) 831 85 58
• Poradnia Onkologiczna (85) 831 77 99 (poniedziałek, środa, piątek)
• Poradnia Otolaryngologiczna – (85) 831 85 65
• Poradnia Reumatologiczna (85) 831 85 32, (85) 831 85 29
• Poradnia Urologiczna – (85) 831 87 28, (85) 831 87 29
• Poradnia Urazowo–Ortopedyczna - (85) 831 78 91, (85) 831 78 92, (85) 831 78 93
• Poradnia Medycyny Nuklearnej – (85) 831 82 47
• Poradnia Zdrowia Reprodukcyjnego (85) 831 77 99, 534 454 569
• Poradnia Leczenia Żywieniowego – (85) 831 85 74

 

 

 

Skip to content