Centrum Zdrowia Psychicznego

Lekarz Kierujący Centrum Zdrowia Psychicznego:
dr n. med. Anna Bańkowska – Łuksza, specjalista psychiatrii/psychoterapeuta

 

Koordynator:
mgr Danuta Maciejewska – specjalista organizacji i zarzadzania

 

 

Rejestracja:

 • Magdalena Puchlik
 • Izabela Kaczyńska

Adres:
ul. Wołodyjowskiego 2
15-272 Białystok

Rejestracja
Telefon: 85 831 7315

e-mail: czp@uskwb.pl

Zespół Lekarski

 • dr n. med. Tomasz Markowski -  specjalista psychiatrii

 • dr n. med. Aleksandra Wojtulewska-Supron – specjalista psychiatrii

 • dr n. med. Dominik Wincewicz – specjalista psychiatrii

 • lek. Daniel Zalewski – specjalista psychiatrii

 • lek. Sara Fakhari -– specjalista psychiatrii w trakcie

 • lek. Aleksandra Wrzołek – specjalista psychiatrii w trakcie

 • lek. Milena Staniec - Kutera– specjalista psychiatrii w trakcie

Psycholodzy i Terapeuci

 • Anna Siemienko - specjalista psycholog kliniczny/psychoterapeuta
 • Urszula Porowska – psycholog kliniczny
 • Milena Grabińska – psycholog
 • Izabela Maczuga – psycholog
 • Katarzyna Fydrych – psycholog
 • Anna Bielenica – psycholog
 • Anna Kamińska - psycholog
 • Ewelina Drężek – terapeuta zajęciowy
 • Anna Bobrowicz – terapeuta zajęciowy
 • Krzysztof Kondracki – terapeuta środowiskowy

Zespół Pielęgniarski

 • Kamila Sawicka -  specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Małgorzata Brysiewicz – specjalista pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)
 • Danuta Szymanowicz - specjalista pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)
 • Halina Linowska - specjalista pielęgniarstwa internistycznego (zachowawczego)

Personel Pomocniczy

 • Pamela Szczerbowska – pracownik socjalny
 • Krzysztof Jeżak – asystent zdrowienia
 • Agnieszka Gutowska – mgr zdrowia publicznego

O Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego  zapewnia profesjonalną i kompleksową opiekę zdrowotną pacjentom pełnoletnim cierpiącym na zaburzenia psychiczne.

Pacjent do Centrum Zdrowia Psychicznego może zgłosić się z każdym problemem psychicznym, niezależnie czy będą to problemy osobiste związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą np. nowotworową czy inne problemy psychiczne. Otrzyma pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez CZP są bezpłatne i mogą obejmować wizyty w poradni, pobyt na oddziale dziennym lub całodobowym, wsparcie zespołu leczenia środowiskowego, który odwiedza pacjenta w domu, by pomagać jemu i jego rodzinie. Indywidualny plan leczenia opracowują specjaliści na podstawie kontaktu z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego.

Rejestracja i informacja pod nr tel. 85 831 73 15 lub 85 831 73 00

Osoby potrzebujące pomocy powinny kontaktować się Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym przy Poradni Zdrowia Psychicznego . Uzyskają tam niezbędną pomoc oraz informacje, co do możliwych form pomocy. Do punktu mogą się zgłaszać osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową, ponadto przez osoby trzecie za zgodą pacjenta.

Uzgodnienie terminu przyjęcia z oceną potrzeb zdrowotnych, ze wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia  w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

Poradnia

Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny udzielają świadczeń opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy),

Rejestracja i informacja pod nr tel. 85 831 73 15 lub 85 831 73 00

Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym przy Poradni Zdrowia Psychicznego  pacjenci uzyskają niezbędną pomoc oraz informacje, co do możliwych form pomocy, osobiście w miejscu udzielania świadczeń w sytuacji kryzysu, drogą telefoniczną lub e-mailową, ponadto przez osoby trzecie za zgodą pacjenta. Uzgodnienie terminu przyjęcia z oceną potrzeb zdrowotnych, ze wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia  w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

W Poradni Zdrowia Psychicznego udzielane są świadczenia w zakresie diagnozy psychiatrycznej  i psychologicznej, oraz leczenia i terapii zaburzeń psychicznych. Pacjenci uzyskają pomoc  w sytuacjach kryzysowych, ze zmagającymi się m. in. z trudnościami, emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.

 Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w formie opieki:

 • czynnej –obejmującej leczenie i wsparcie osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, które wymagają zapewnienia ciągłości świadczeń opieki zdrowotnej, aktywnego podtrzymywania kontaktu                          i wyprzedzającego rozwiązywania problemów;
 • długoterminowej – leczenia stacjonarnego na oddziale (opieka całodobowa);
 • krótkoterminowej –osobom z zaburzeniami epizodycznymi lub nawracającymi;
 • doraźnej – osobom w stanach nagłych i przypadkach pilnych ( nagłe, przewidziane pogorszenie stanu zdrowia, wymagające podjęcia natychmiastowych czynności ratunkowych, leczniczych);
 • konsultacyjnej

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia środowiskowego (leczenie środowiskowe domowe)

 Podstawową formą Zespółu Leczenia Środowiskowej  (leczenie środowiskowe domowe) - ul. Wołodyjowskiego 2 są porady, wizyty domowe i zapewnienie świadczeń zdrowotnych  w środowisku społecznym pacjentom zgodnie z ustalonym planem leczenia. Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) obejmuje kompleksowym programem terapeutycznym osobę z zaburzeniami psychicznymi i jego rodzinę  w środowisku zamieszkania.

W Zespole zatrudnione są osoby o różnych specjalnościach zawodowych: psychiatra, psycholog (psychoterapeuta), pielęgniarka, terapeuta środowiskowy.

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Świadczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-17:00, - przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie 24a (pomieszczenia Kliniki Rehabilitacji)

Oddział Dzienny Psychiatryczny jest oddziałem koedukacyjnym. To miejsce dające możliwość korzystania z programów treningowych i warsztatów pacjentom, których stan zdrowia jest na tyle dobry, że nie wymagają hospitalizacji całodobowej. Zajęcia na oddziale trwają pięć godzin, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska: domu, rodziny.

Oddział Psychiatryczny CZP

Oddział Psychiatryczny CZP - udziela świadczeń całodobowo. Realizuje nowoczesne trendy w lecznictwie psychiatrycznym i zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pacjenci oddziału mają możliwość korzystania na miejscu z konsultacji lekarzy innych specjalności oraz diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego jest zapewniona koordynacja udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, sporządzany jest plan terapii i zdrowienia, przez zespół osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, w jego skład wchodzi co najmniej lekarz i koordynator opieki. Plan podlega okresowej ewaluacji co najmniej raz w roku i stanowi  ważny element dokumentacji medycznej.

Skip to content