Opieka duszpasterska

Szpital przy ul. Skłodowskiej-Curie 24 A 

Kaplica szpitalna znajduje się na II piętrze w budynku B (wjazd windą w holu głównym obok czerwonych foteli) bądź schodami

Kościół Rzymskokatolicki

Kapelani:

Ks. dr n. teol. Sebastian Kondzior,

mail: kapelan@uskwb.pl, tel. kom. 699–713–831

Uwaga: tel. Księdza dyżurnego: 517–402–676 

Msze św. W dni powszednie godz. 13.45

Msze św. W niedzielę i uroczystości godz. 10:00

W święta oraz w okresie urlopowym godziny Mszy św. Mogą ulec zmianie. Informacje o zmianie godzin będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przed kaplicą.

Komunia św. jest udzielana przez Księży kapelanów w niedzielę i święta w każdej z klinik. Osoby z nietolerancją glutenu, mogą przyjąć Komunię świętą bezglutenową po uprzednim powiadomieniu Kapelana.

W Kaplicy a także w Klinikach/Oddziałach jest również skorzystanie z sakramentów: Pokuty, Namaszczenia Chorych, Komunii świętej - na prośbę chorych i ich Rodzin.

W wyjątkowych sytuacjach jest również możliwe otrzymania sakramentu Chrztu Świętego, Bierzmowania i Małżeństwa.

Kościół Prawosławny

Kapelan szpitalny: ks. dr Włodzimierz Misijuk

Nabożeństwa

Kaplica Szpitalna - II piętro

Molebień za chorych i pracowników szpitala - kaplica szpitalna – niedziela godz. 16.00

Uwaga:

W przypadkach pilnych kontaktować się pod nr. tel. 501 072 420

Inne wyznania

Pacjenci innych wyznań, którzy chcieliby skontaktować się z duchownym proszeni są o zgłoszenie takiego życzenia wraz ze swoim wyznaniem pielęgniarce dyżurnej. Wizyty duchownych na oddziale możliwe są w godz. 10.00-18.00 oraz w przypadkach nagłych o każdej porze po zawiadomieniu personelu oddziału.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku współpracuje z następującymi związkami wyznaniowymi działającymi na terenie Białegostoku:

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego tel.(085) 675 09 09 pastor Mariusz Zaborowski
 • Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Marcin Górnicki tel. 728 337 525
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski (tel. 502 049 462 lub 085 664 9431 ks. Tomasz Wigłasz)
 • Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Dobra Nowina” tel. (85) 732 86 83
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku – Immam tel. 085 651 40 21
 • Świadkowie Jehowy - Jan Wysocki 880 646 857, Jerzy Orzechowski 534 918 744, Łukasz Antypiuk 785 726 371

Szpital przy  ul. Żurawiej

W Szpitalu znajduje się Kaplica Szpitalna (Budynek A) Parter – wejście z łącznika

Kościół Rzymskokatolicki

Kościół Rzymskokatolicki

Ksiądz kapelan udziela posługi sakramentalnej na prośbę chorego lub najbliżej rodziny. W razie nagłej konieczności kontakt: tel. 797 874 579

Kościół Prawosławny

Kościół Prawosławny

Kapelan szpitalny: ks. Mirosław Filimoniuk

Nabożeństwa (Molebień za chorych i pracowników szpitala) w Kaplicy Szpitalnej

Niedziela godz. 15

W nagłych sprawach należy kontaktować się pod nr. tel.  692 404 881

Inne wyznania

Pacjenci innych wyznań, którzy chcieliby skontaktować się z duchownym proszeni są o zgłoszenie takiego życzenia wraz ze swoim wyznaniem pielęgniarce dyżurnej. Wizyty duchownych na oddziale możliwe są w godz. 10.00-18.00 oraz w przypadkach nagłych o każdej porze po zawiadomieniu personelu oddziału.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku współpracuje z następującymi związkami wyznaniowymi działającymi na terenie Białegostoku:

 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego tel.(085) 675 09 09 pastor Mariusz Zaborowski
 • Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Marcin Górnicki tel. 728 337 525
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski (tel. 502 049 462 lub 085 664 9431 ks. Tomasz Wigłasz)
 • Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Dobra Nowina” tel. (85) 732 86 83
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku – Immam tel. 085 651 40 21
 • Świadkowie Jehowy - Jan Wysocki 880 646 857, Jerzy Orzechowski 534 918 744, Łukasz Antypiuk 785 726 371
Skip to content