Program KOC

KOC – Koordynowana Opieka nad kobietą w Ciąży

Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży - to elementy programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, który uruchamia Narodowym Funduszu Zdrowia.

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży wprowadzona została na podstawie Zarządzenia nr 22/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Celem programu jest:

 • objęcie opieką kobiety ciężarnej i jej dziecka od momentu zgłoszenia się pacjentki do czasu wypisu;
 • zapewnienie na etapie diagnostyki i leczenia wszelkiej koniecznej pomocy odpowiedniej do stanu zdrowia mamy i dziecka oraz udzielenie wsparcia psychologicznego.

Zgłoszenie do Programu KOC jest możliwe na każdym etapie ciąży.

Podmiot koordynujący realizuje następujące zadania:

 • koordynuje cały proces opieki nad pacjentką;
 • przygotowuje indywidualny plan opieki perinatalnej;
 • zapewnia pacjentce możliwość 24h kontaktu;
 • opracowuje schemat realizacyjny Programu KOC;
 • realizuje i zapewnia świadczenia w zakresie poradnictwa ambulatoryjnego związane z porodem, a w przypadku wskazań medycznych także hospitalizację;
 • koordynuje czynności związane z zapewnieniem konsultacji specjalistycznych koniecznych w procesie opieki;
 • odpowiada za prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współpracuje z lekarzem POZ, położną POZ oraz pielęgniarka środowiskową na liście których znajduje się kobieta w ciąży;
 • świadczeniodawca zapewnia realizację świadczeń zgodnie ze standardami postepowania medycznego określonymi w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Zasady realizacji opieki:

 • rejestracja w Poradni Patologii Ciąży (poniedziałek – piątek, godz. 7:45-14:45)
 • uzyskanie zgody na udział w Programie KOC
 • podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Programu
 • ustalenie indywidualnego programu opieki perinatalnej
 • ustalenie zastępstwa w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego

Analiza Programu KOC w USK w 2022 roku

Adres:
Poradnia Patologii Ciąży w USK
ul. J. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok

Kontakt:
Rejestracja: 85 831 85 91
Gabinet: 85 831 85 43

Skip to content