Informacje dla Pacjentów korzystających z kriokomory

Regulamin korzystania z kriokomory

 1. Zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej są wykonywane na podstawie ważnego skierowania, po zarejestrowaniu w Rejestracji Kliniki Rehabilitacji.
 2. Klinika Rehabilitacji wyznacza datę i godzinę rozpoczęcia zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej zapisując pacjenta do kolejki medycznej.
 3. Pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na zabiegi, akceptacji regulaminu oraz zapoznania się z zasadami korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej przed skorzystaniem z zabiegów.
 4. Pacjent jest zobowiązany zgłosić się w wyznaczonym czasie na umówiony zabieg.
 5. Przed zabiegami krioterapii ogólnoustrojowej obowiązuje kwalifikacja lekarska.
 6. Przed skorzystaniem z zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej pacjent zobligowany jest do skorzystania z szatni oraz pozostawienia odzieży i rzeczy osobistych w zamykanych szafkach. Klinika Rehabilitacji nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
 7. Pacjent  jest zobowiązany stosować się do wszystkich zleceń personelu medycznego kwalifikującego do zabiegu lub obecnego przy zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.
 8. Pacjent  zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej, zaleceń przygotowania do zabiegu oraz innych zaleceń organizacyjnych Kliniki Rehabilitacji.
 9. Wejście do kriokomory odbywa się wyłącznie w stroju obowiązującym, opis w informacjach dla pacjentów korzystających z kriokomory, punkt 11.
 10. Przed wejściem do kriokomory należy zdjąć wszystkie metalowe przedmioty (biżuteria, zegarek, ubrania z metalowymi elementami itp.)
 11. Przed wejściem do kriokomory należy dokładnie osuszyć ciało ręcznikiem z nadmiaru wilgoci (pot).
 12. W kriokomorze mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.
 13. Jeśli podczas zabiegu dojdzie do zasinienia skóry, bólu, pieczenia lub jakichkolwiek objawów złego samopoczucia należy zawiadomić obsługę kriokomory.
 14. Po zakończeniu zabiegu i opuszczeniu kriokomory należy zdjąć maseczkę, rękawiczki, opaskę i obuwie ochronne, zsunąć podkolanówki, przebrać w strój sportowy oraz udać się na ćwiczenia fizyczne.

Informacje dla pacjentów korzystających z kriokomory

 • Pierwszego dnia cyklu zabiegowego należy dostarczyć wynik aktualnej morfologii krwi.
 • W dzień wejścia do kriokomory nie można pić alkoholu ani przyjmować innych używek.
 • Na  2 godziny przed zabiegiem nie nawilżać ciała, nie brać kąpieli, smarować skóry kremem balsamem itp., używać dezodorantu.
 • Podczas zabiegu w kriokomorze nie wolno mieć na sobie biżuterii ani żadnych metalowych elementów. Przed wejściem do kriokomory należy zdjąć okulary lub soczewki kontaktowe.
 • Przed wejściem do kriokomory należy dokładnie osuszyć ciało ręcznikiem z nadmiaru wilgoci (pot).
 • Wejście i wyjście z kriokomory odbywa się w asyście pracownika Kliniki Rehabilitacji

Przebieg zabiegu w kriokomorze:

 • Do kriokomory pacjentów wprowadza fizjoterapeuta.
 • W kriokomorze należy zachować ciszę.
 • Zabieg monitorowany jest przez fizjoterapeutę obsługującego kriokomorę.
 • Pacjent  kieruje się do przedsionka kriokomory, następnie na polecenie fizjoterapeuty do komory właściwej.
 • Podczas zabiegu wskazany jest płytki oddech. Wdech powinien być dwa razy krótszy niż wydech (szybkie i znaczne ochłodzenie dróg oddechowych może doprowadzić do skurczu oskrzeli i trudności w oddychaniu).
 • Podczas trwania zabiegu wskazane jest poruszanie się w miejscu lub chodzenie w koło. Po wejściu do kriokomory pacjenci powinni poruszać się wolno wokół komory, wykonując spokojne ruchy.
 • Zabrania się klaskania w dłonie, pocierania i poklepywania powierzchni ciała, dotykania ścian kriokomory, dotykania innych uczestników sesji krioterapii.
 • Należy oddychać spokojnie , nie należy zdejmować maski ochronnej.
 • Nie należy opierać się o ściany kabiny zabiegowej.
 • Należy bezwzględnie stosować się do poleceń personelu obsługującego. 
 • O zakończeniu zabiegu pacjenci informowani są komunikatem głosowym.
 • Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia, zaobserwowane nienaturalne reakcje swojego organizmu (duszności, nadmierne drżenie, omdlenie itp.) należy zgłosić fizjoterapeucie oraz jak najszybciej opuścić wnętrze kriokomory przez przedsionek.
 • Po wyjściu z kriokomory pacjenci przebierają się w strój sportowy, przechodzą do sali treningowo-rehabilitacyjnej i wykonują ćwiczenia pod opieką fizjoterapeuty.
 • Ćwiczenia  są obowiązkową składową zabiegu  krioterapii ogólnoustrojowej.
 • Na każde zajęcia należy przynieść strój sportowy, ręcznik, obuwie sportowe oraz ubranie do wejścia do kriokomory.
 • Ubranie przeznaczone do do kriokomory powinno być wykonane z naturalnych materiałów (wełniane lub bawełniane ).

Strój taki powinien zawierać:

 • krótkie spodenki – szorty,
 • koszulka (dla kobiet) niezakrywająca ramion,
 • rękawiczki wełniane lub skórzane,
 • wysokie skarpety wełniane lub bawełniane,
 • opaska wełniana na uszy lub czapka,
 • ręcznik frotte
 • Zabrania się wchodzenia do kriokomory pacjentom, którzy nie posiadają wyżej wymienionego stroju.
Skip to content