Kontrakty Medyczne

Kontrakty Medyczne

[UNIEWAŻNIENIE 22.09.2022] Ogłoszenie z dnia 12.09.2022 roku w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr. 23/KO/KD/2022

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 12.09.2022 r., nr 23/KO/KD/2022 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu…

Unieważnienie konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.08.2022r., nr 18/KO/KD/2022

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania…

Ogłoszenie z dnia 02.08.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 18/KO/KD/2022

Ogłoszenie z dnia 02.08.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych…

[przesunięcie terminu] Ogłoszenie z dnia 18.07.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 17/KO/KD/2022

Ogłoszenie o przesunięciu terminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 18.07.2022 r., nr 17/K0/KD/2022 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje…

Ogłoszenie z dnia 13.04.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 12/KO/KD/2022 – PRZESUNIĘTY

Ogłoszenie z dnia 13.04.2021r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem…