Kontrakty Medyczne

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.07.2024 r., nr 24/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 03.07.2024 r., nr 24/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.06.2024 r., nr 23/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 27.06.2024 r., nr 23/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 24/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 03.07.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 23/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 27.06.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 21/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 21/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 22/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 20/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 20/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.05.2024 r., nr 19/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.05.2024 r., nr 19/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje…

Ogłoszenie z dnia 22.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 22.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.04.2024 r., nr 18/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.04.2024 r., nr 18/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 10.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 19/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 10.05.20124 w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.04.2024 r., nr 17/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.04.2024 r., nr 17/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 29.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 18/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 29.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobie legitymującej się nabyciem…

Ogłoszenie z dnia 23.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 17/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 23.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobq legitymujqcq się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 07.03.2024 r., nr 16/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 07.03.2024 r., nr 16/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2024 r., nr 15/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2024 r., nr 15/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 01.03.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 01.03.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 28.02.2024 r., nr 14 KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 14/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.02.2024 r., nr 13/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.02.2024 r., nr 12/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 11/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 11/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 13/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…
Skip to content