Kontrakty Medyczne

Ogłoszenie z dnia 23.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 17/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 23.04.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobq legitymujqcq się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 07.03.2024 r., nr 16/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 07.03.2024 r., nr 16/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2024 r., nr 15/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2024 r., nr 15/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 01.03.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 01.03.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o odwołaniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 28.02.2024 r., nr 14 KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 14/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 28.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.02.2024 r., nr 13/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.02.2024 r., nr 12/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 11/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 11/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o unieważnieniu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 13/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 19.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 10/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące…

Ogłoszenie z dnia 15.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 12/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 15.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

[Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia] Ogłoszenie z dnia 09.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 11/KO/KD/2024

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 11/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przesuwa termin…

[Przesunięcie terminów] Ogłoszenie z dnia 09.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 10/KO/KD/2024

Ogłoszenie o przesunięciu terminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 09.02.2024 r., nr 10/KO/10/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o przesunięciu…

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.02.2024 r., nr 9/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 02.02.2024 r., nr 9/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje…

Ogłoszenie z dnia 02.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 9/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 02.02.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 5/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pozostałej części konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 5/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.01.2024 r., nr 3/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu pozostałej części konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 15.01.2024 r., nr 3/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 18.01.2024 r., nr 4/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu części konkursu ofert w zakresach od nr 2 do nr 11 na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 18.01.2024 r., nr 4/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 6/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 6/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.01.2024 r., nr 8/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 23.01.2024 r., nr 8/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 7/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 19.01.2024 r., nr 7/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 23.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 8/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 23.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 7/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie zamówienia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej 24A na udzielanie świadczeń zdrowotnych…

Ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 6/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 19.01.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…
Skip to content