Ogłoszenia sprzedaży

Ogłoszenia sprzedaży

Poniżej znajduje się wykaz używanych składników majątkowych mogących być przedmiotem odsprzedaży na wniosek zainteresowanych. Zgody na sprzedaż udziela Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku lub osoba przez niego upoważniona po rozpatrzeniu wniosku i zasięgnięciu opinii Kierownika Działu Administracyjnego. Czas rozpatrzenia wniosku w zależności od liczby wnioskowanych pozycji i ich wartości może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Zastrzegamy możliwość swobodnego dysponowania mieniem, w tym odmowy sprzedaży bez podania przyczyny.

Ze względu na wiek, stopień zużycia lub/i aktualny stan techniczny składniki majątkowe zbywa się w celach niezwiązanych z działalnością leczniczą. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku nie gwarantuje sprawności technicznej urządzeń, ani nie bierze odpowiedzialności za skutki jego działania.

WYKAZ UŻYWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

 

data załącznik
Ogłoszenie z dnia 23.09.2022 Unit jezdny
Ogłoszenie z dnia 23.09.2022 Unit ortodontyczny - 2 szt.
Ogłoszenie z dnia 23.09.2022 Urządzenie do kriochirurgii
Ogłoszenie z dnia 16.05.2022
Ambulans rentgenowski z wyposażeniem
Ogłoszenie z dnia: 24.08.2021 Aparat USG Acuson X300 z zestawem komputerowym

 

Skip to content