Ogłoszenia sprzedaży

Poniżej znajduje się wykaz używanych składników majątkowych mogących być przedmiotem odsprzedaży na wniosek zainteresowanych. Zgody na sprzedaż udziela Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku lub osoba przez niego upoważniona po rozpatrzeniu wniosku i zasięgnięciu opinii Kierownika Działu Administracyjnego. Czas rozpatrzenia wniosku w zależności od liczby wnioskowanych pozycji i ich wartości może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Zastrzegamy możliwość swobodnego dysponowania mieniem, w tym odmowy sprzedaży bez podania przyczyny.

Ze względu na wiek, stopień zużycia lub/i aktualny stan techniczny składniki majątkowe zbywa się w celach niezwiązanych z działalnością leczniczą. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku nie gwarantuje sprawności technicznej urządzeń, ani nie bierze odpowiedzialności za skutki jego działania.

WYKAZ UŻYWANYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

 

Skip to content