Informacja o szpitalu

USK poprawki Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest jednym z największych szpitali w Polsce oraz największym i najnowocześniejszym publicznym szpitalem w województwie podlaskim. Wykonuje się tu najbardziej specjalistyczne świadczenia w ramach kontraktu z podlaskim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz umów z Ministerstwem Zdrowia. Są tu hospitalizowane przypadki z medycznego punktu widzenia najtrudniejsze, wymagające wysokospecjalistycznej wiedzy i znakomitego sprzętu. 

Naszą rolą – jako szpitala uniwersyteckiego – jest również kształcenie przed i podyplomowe kadry medycznej, a także działalność naukowa i badawcza, która ma na celu rozwój medycyny oraz poprawę jakości leczenia. 

Jedyni w regionie

Aż osiem klinik i jeden oddział działający w USK to tzw. jednostki monopolistyczne – jedyne w regionie podlaskim.

Są to: 

  • Klinika Hematologii;
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej,
  • Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantologii;
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji;
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii;
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych
  • Klinika Kardiochirurgii,
  • Klinika Neurochirurgii,
  • Oddział Hipertensjologii 

Dwie lokalizacje, cztery adresy

Szpital działa w dwóch lokalizacjach. Przy ul. Skłodowskiej-Curie 24 A funkcjonuje 31 klinik i oddziałów z 750 łóżkami, gdzie rocznie leczonych jest ponad 54 tys. pacjentów. Na terenie szpitala przy ul. Skłodowskiej-Curie, (choć z adresem Wołodyjowskiego 1) od października 2022 działa Klinika Psychiatrii.

W ramach szpitala przy ul. Waszyngtona 15 funkcjonują także 33 Poradnie Specjalistyczne oraz poradnia podstawowej opieki – Uniwersytecki Lekarz Rodzinny. Poradnie są ściśle powiązane z klinikami i prowadzą w warunkach ambulatoryjnych specjalistyczną działalność diagnostyczno-leczniczą. Rocznie jest tam udzielanych ponad 206 tys. porad specjalistycznych.

Druga lokalizacja gdzie mieści się szpital – to ul. Żurawia 14 na osiedlu Dojlidy. Funkcjonuje tam sześć klinik oraz jeden oddział z 211 łóżkami. Działa tam też 11 poradni. 

Komfort pacjentów

W 2018 roku w szpitalu przy ul. Skłodowskiej zakończyła się trwająca siedem lat, finansowana z budżetu państwa, gruntowna przebudowa i modernizacja (koszt 500 mln zł).

Choć nie przybyło łóżek, to zmieniło się w nim dosłownie wszystko. Szpital, który przez lata nazywany był Gigantem, urósł dwukrotnie. Obecnie ma powierzchnię 56 tys. mkw, wnętrza są nowoczesne i przestronne, duże wrażenie robi również przeszklony pasaż łączący trzy budynki. W przebudowanym i zmodernizowanym szpitalu mieści się w sumie około 5 tys. pomieszczeń, 21 wind, 21 klatek schodowych i kilkadziesiąt kilometrów korytarzy.

Na pacjentów czekają doskonałe warunki: komfortowe sale chorych (1,2, maksymalnie 4 osobowe), wszystkie z własnymi sanitariatami, telewizorami i bezprzewodowym internetem. Okna w salach chorych zaopatrzone są w zewnętrzne żaluzje sterowane automatycznie.

W nowopowstałej części szpitala zastosowano wiele nowinek technologicznych: m.in. nowoczesny system wentylacyjno-klimatyzacyjny. Powietrze jest oczyszczane i podgrzewane, a latem całość klimatyzowana. Jednostki szpitala spięte są systemem poczty pneumatycznej, która pozwala na szybkie i sprawne przesyłanie zleceń lekarskich oraz na otrzymywania wyników. 

Szpital może się pochwalić nowoczesnym blokiem operacyjnym składającym się z 26 sal operacyjnych oraz 13-stanowiskowej sali wybudzeń. Wszystkie sale operacyjne połączone są z salami wykładowymi i możliwa jest transmisja operacji online. Blok operacyjny skomunikowany jest z doskonale wyposażonym 30-łóżkowym Oddziałem Intensywnej Terapii.

Ważnym elementem jest własna, nowoczesna pralnia i sterylizatornia. Choć są niewidoczne dla pacjentów, obie jednostki są bardzo nowoczesne, w pełni zautomatyzowane. Zapewniają standardy bezpieczeństwa dla pacjentów leczonych w USK.

Największą jednostką jest Szpitalny Oddział Ratunkowy. Ma powierzchnię ponad 1,5 tys. mkw. Są tam doskonałe warunki oraz najnowszej generacji wyposażenie. Rocznie przyjmowanych jest tam prawie 50 tys. pacjentów. Na dachu szpitala funkcjonuje lądowisko dla helikopterów z podgrzewaną płytą – które jest skomunikowane z SOR.

Pionierzy

W USK wykonuje się wysokospecjalistyczne zabiegi m.in.: zamykanie tętniaków i naczyniaków w mózgu, leczenie trombolityczne, angioplastykę, udrażnianie tętnic szyjnych, a także zamykanie ubytków w przegrodach serca.

Klinika Kardiologii Inwazyjnej, jako pierwsza w województwie, zaczęła wykonywać całodobowo koronarografie, koronaroplastyki, udrażnianie tętnic szyjnych i zamykanie ubytków w przegrodach serca. Jest ona również jedynym certyfikowanym ośrodkiem w kraju oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, posiadającym uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie wykonywania zabiegów rotablacji.

Klinika Neurochirurgii wykonuje klasyczne operacje kręgosłupa i mózgu, ale jest również jednym z pionierów wprowadzania neurochirurgicznych technik endoskopowych w Polsce. Aktualnie przeprowadza operacje endoskopowe kręgosłupa oraz operacje w zakresie  podstawy czaszki i oczodołu.

Szpital jako pierwszy w województwie realizuje również program Koordynowanej Opieki nad Kobietą w ciąży (KOC) i Kompleksowej Opieki po Zawale Mięśnia Sercowego (KOS). USK jest również pionierem jeśli chodzi o operacje bariatryczne i realizowany jest tu program Kompleksowej Opieki Specjalistycznej Bariatrycznej (KOS-BAR)

W szpitalu działa również jedyna na wschód od Wisły komora hiperbaryczna, w której mogą być leczeni pacjenci nieprzytomni, wymagający intensywnej terapii, w stanach zagrożenia życia.

W szpitalu wykonywane są hemodializy i dializy otrzewnowe (białostocki USK jako jedyny w Polsce prowadzi online monitoring pacjentów dializowanych otrzewnowo w warunkach domowych). USK to również jedyny na Podlasiu szpital gdzie przeprowadza się transplantacje nerek.

Od 2018 roku działa również Uniwersyteckie Centrum Onkologii w którym pacjentki z nowotorami ginekologicznymi mogą liczyć na najnowocześniejsze leczenie. W 2020 roku jako pierwsze w Polsce otrzymało prestiżowy certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO) i stało się akredytowanym ośrodkiem leczenia zaawansowanego raka jajnika (Certified Centre in Advanced Ovarian Cancer Surgery).

USK a COVID

USK pełnił ważną rolę w czasie pandemii Covid-19 (lata 2020-2022). Był największym na Podlasiu szpitalem zajmującym się leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19 (w najtrudniejszym momencie – listopadzie 2021 roku jednoczasowo leczonych było 350 osób z ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem). W strukturach szpitala działały dwa szpitale tymczasowe: Szpital Tymczasowy nr 1 przy ul. Żurawiej oraz Szpital Tymczasowy nr 2 przy ul. Wołodyjowskiego (utworzony w hali sportowej UMB). Obie Kliniki Zakaźne przez dwa lata przekształciły się w kliniki covidowe – skupione przede wszystkim na niesienie pomocy pacjentom z ciężkim przebiegiem zakażenia Covid. Co ważne, w czasie pandemii, szpital normalnie przyjmował wszystkich pacjentów potrzebujących pomocy, nowotworowych, w stanach zagrożenia życia czy ofiary wypadków samochodowych.

Ludzie

W szpitalu zatrudnionych jest w sumie prawie 3,4 tys. pracowników.

Spośród 991 pracujących w szpitalu lekarzy, 64 ma tytuł profesora, 55 doktora habilitowanego, 224 tytuł doktora nauk medycznych.

Pacjentami opiekuje się 1278 pielęgniarek i położnych (z tego 13 z tytułem doktora) oraz 78 ratowników medycznych. Pracuje również 155 diagnostów laboratoryjnych z wykształceniem wyższym, 225 techników medycznych, 170 osób to sekretarki, statystycy, rejestratorki medyczne, prawie 300 osób personelu pomocniczego, gospodarczego i obsługi oraz 176 pracowników administracji


Skip to content