Elektroniczne przesyłanie dokumentów – sprawy archiwalne

W celu przesyłania dokumentów drogą elektroniczną należy przejść do aplikacji pod adresem:

https://jedz.uskwb.pl/

Aplikacja uruchamia się formularzem z polami przeznaczonymi na podanie danych Wykonawcy oraz polem umożliwiającym przesyłanie pliku. Wszystkie pola są wymagane, co oznacza, że brak ich wypełnienia uniemożliwia wysłanie formularza. Po prawej stronie formularza znajduje się aktywny zegar, zsynchronizowany z czasem serwera, wg którego ustalany jest czas i data odbioru plików. Formularz obsługuje pliki do 80 MB, których czas wczytywania nie przekroczy około 2 minut.

Nadając nazwę oświadczeniu JEDZ należy stosować następujący schemat: JEDZ_(nr postępowania)_(oznaczenie_Wykonawcy), np. "JEDZ_1-2018_oznaczenie-wykonawcy".

Za oznaczenie Wykonawcy Zamawiający rozumie nazwę Wykonawcy lub dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy np. nazwa skrócona (nazwę: „Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku”  można uprościć do oznaczenia: „USKwB”, „USK_w_Białymstoku”, „USK” itp.).

UWAGA: Nadanie nieprawidłowej nazwy moze uniemożliwić przesłanie pliku!

Użytkownik, który zamierza wysłać plik, powinien:

  • wybrać z listy postepowanie do którego dotyczy przesyłany dokument (postępowania oznaczone sa wg schematu: "nr postępowania" – "skrócona nazwa postępowania"),
  • podać imię i nazwisko osoby przesyłającej plik – wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym,
  • podać nazwę Wykonawcy – wymaga się aby podana została pełna nazwa Wykonawcy zgodna z KRS,
  • podać adres mailowy Wykonawcy – wyznaczony do kontaktu z Zamawiającym,
  • wybrać plik do wysłania.

Nieprawidłowe wypełnienie formularza (pominięcie pola wymaganego, nie wybranie pliku lub wpisanie niepoprawnego adresy mail) będzie skutkowało wyświetleniem alertu błędu. Poprawne wypełnienie formularza skutkuje wysłaniem pliku i zapisaniem danych w systemie i wyświetleniem potwierdzenia wysyłki z nazwą postępowania, nazwą pliku, danymi Wykonawcy, informacją o czasie zapisu, rozmiarze i typie pliku. Na podany w formularzu adres mail Wykonawcy zostanie wysłane potwierdzenie z przesłania pliku.

UWAGA:

Pliki przesyłane drogą mailową będą uznane jako złożone nieprawidłowo!

W przypadku problemów z załadowaniem pliku do wysłania, np. gdy po wybraniu opcji "przeglądaj" plik jest niewidoczny, w polu obok okna "nazwa pliku" należy wybrac opcję "wszystkie pliki". Jeśli mimo to przesyłanie pliku się nie powiedzie, należy skontaktować się telefonicznie z osobą wyznaczoną do kontaktu ze strony Zamawiającego, w celu rozwiązania problemu.

Wysłanie formularza powoduje jego zablokowanie uniemożliwiające dokonanie kolejnej wysyłki. Jeżeli użytkownik będzie chciał dokonać kolejnej wysyłki, to powinien kliknąć na przycisk z etykietą „następny plik”. Spowoduje to ponowne wyświetlenie formularza gotowego do wysyłki nowego pliku.

UWAGA: w przypadku podania niewłaściwych danych Wykonawcy, np. literówki w nazwie Wykonawcy albo nazwisku osoby przesyłającej plik, adresie mail, nadania nazwy pliku niezgodnego ze schematem, Zamawiający uzna dokument za złożony prawidłowo, o ile pozostałe dane pozwolą na jednoznaczną identyfikację Wykonawcy. Dodatkowo podanie niewłaściwego adresu mail uniemożliwi odebranie przez Wykonawcę potwierdzenia przesłania pliku.

Specyfikacja połączenia

Połączenie realizowane jest przy użyciu protokołu ssl

Format przesyłanych danych

Dopuszczone formaty: .pdf, .doc, .docx, .xml, .xlsx, .rar, .zip.

Kodowanie

Kodowanie bazy danych: UTF-8

Oznaczanie czasu odbioru danych

Czas pobierany jest z serwera aplikacji

Skip to content