Przetargi rozstrzygnięte – archiwum

2017

data tytuł linki
2017-07-05 Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę radiofarmaceutyków (nr sprawy 32/2017) treść ogłoszenia
2017-07-07 Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku (nr sprawy 17/2017) treść ogłoszenia
sprostowanie ogłoszenia
2017-07-10 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 42, 46, 65, 73, 78, 134, 144, 168, 189, 198, 222, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 238 - przetarg nieograniczony na dostawę leków (sprawa nr 11/2017) treść ogłoszenia
2017-07-12 Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej przetargu nieograniczonym na usługę ubezpieczenia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (nr sprawy 28/2017) treść ogłoszenia
2017-07-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Sofosbuvir+Ledipasvir (nr sprawy 30/2017) treść ogłoszenia
2017-07-24 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 2 miesięcy (nr sprawy 64/2019) treść ogłoszenia
2017-07-28 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku w okresie do 31.10.2017r. (nr sprawy 16/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-07-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych (nr sprawy 02/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-08-01 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 23, 32, 37, 49, 70 - przetarg nieograniczony na dostawę leków i produktów leczniczych (sprawa nr 22/2017) treść ogłoszenia
2017-08-04 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Ruxolitinibum (nr sprawy 37/2017) treść ogłoszenia
2017-08-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu pacjentów dializowanych na rzecz Osrodka Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14. (nr sprawy 11/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-08-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do leczenia raka płuc (nr sprawy 27/2017) treść ogłoszenia
2017-08-09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni, Dezynfektorni oraz na potrzeby Sterylizatorni Bloku Operacyjnego Kliniki Kardiochirurgii USK w Białymstoku (nr sprawy 12/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-08-18 Informacja o unieważnieniu postępowania na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej (sprawa nr 38/2017) treść ogłoszenia
2017-08-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków (nr sprawy 11/2017) treść ogłoszenia
2017-08-18 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 7 i 8 - przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych (sprawa nr 13/2017) treść ogłoszenia
2017-08-24 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18- przetarg nieograniczony na dostawę leków i leków recepturowych (sprawa nr 40/2017) treść ogłoszenia
2017-08-28 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych (nr sprawy 22/2017) treść ogłoszenia
2017-08-28 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i leków recepturowych (nr sprawy 40/2017) treść ogłoszenia
2017-08-28 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 93 - przetarg nieograniczony na dostawę leków (nr sprawy 11/2017) treść ogłoszenia
2017-08-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych w zakresie Pakietów nr: 113, 114 (nr sprawy 22/2017) treść ogłoszenia
2017-08-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostwę sprzetu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 36/2017) treść ogłoszenia
2017-08-31 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę energii elektrycznej do obiektów USK w Białymstoku (sprawa nr 29/2017) treść ogłoszenia
2017-08-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę srodków technicznych do badań angiograficznych i zabiegów endowaskularnych do Pracowni Angiografii w Zakładzie Radiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 20/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-09-04 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i produktów leczniczych w zakresie Pakietów nr: 76 (nr sprawy 22/2017) treść ogłoszenia
2017-09-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy 13/2017) treść ogłoszenia
2017-09-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - w ramach pakietów nr 93, 183 (nr sprawy 11/2017) treść ogłoszenia
2017-09-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy 20/2017) treść ogłoszenia
2017-09-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 4 miesięcy (nr sprawy 34/2017) treść ogłoszenia
2017-09-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów (nr sprawy 10/2017) treść ogłoszenia
2017-09-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy (nr sprawy 33/2017) treść ogłoszenia
2017-09-21 Informacja o ofertach odrzuconych i unieważnieniu postępowania w zakresie części pakietów w postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (sprawa nr 25/2017) treść ogłoszenia
2017-09-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy 43/2017) treść ogłoszenia
2017-09-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń w Bloku M na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Poradni Plastycznej (nr sprawy 41/2017) treść ogłoszenia
2017-09-29 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę gazików do dezynfekcji skóry - Pakiet nr 1 (nr sprawy 24/2017) treść ogłoszenia
2017-10-01 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatora do metod Elisa oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej, podłóz do wykrywania Mycobacterium spp., zestawów do wykrywania GDH/Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 - pakiety 2 i 3. (nr sprawy 19/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-10-02 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 54/2017) treść ogłoszenia
2017-10-05 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca - cz.1 (nr sprawy 39/2017) treść ogłoszenia
2017-10-05 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 125, 209- przetarg nieograniczony na dostawę leków (sprawa nr 11/2017) treść ogłoszenia
2017-10-06 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca - cz.2 (nr sprawy 39/2017) treść ogłoszenia
2017-10-06 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego w zakresie Pakietów nr 18. 19 (nr sprawy 14/2017) treść ogłoszenia
2017-10-09 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego w zakresie Pakietów nr 22, 23, 27 (nr sprawy 14/2017) treść ogłoszenia
2017-10-11 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 25/2017) treść ogłoszenia
2017-10-13 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatora do metod Elisa oraz dostawa odczynników do diagnostyki genetycznej, podłóz do wykrywania Mycobacterium spp., zestawów do wykrywania GDH/Toksyny do ZDL USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 - pakiet nr 1. (nr sprawy 19/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-10-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku USK w Białymstoku (nr sprawy 23/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-10-16 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy (nr sprawy 44/2017) treść ogłoszenia
2017-10-16 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części pakietów w postępowaniu na dostawę urządzeń medycznych w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (sprawa nr 58/2017) treść ogłoszenia
2017-10-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków (nr sprawy 51/2017) treść ogłoszenia
2017-10-19 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy- pakiety nr 23, 24 (nr sprawy 44/2017) treść ogłoszenia
2017-10-21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiety nr 14, 18 (nr sprawy 51/2017) treść ogłoszenia
2017-10-24 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji na okres 4 miesięcy- pakiet nr 1 (nr sprawy 44/2017) treść ogłoszenia
2017-10-30 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do obiektów USK w Białymstoku (nr sprawy 48/2017) treść ogłoszenia
2017-10-31 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy (nr sprawy 61/2017) treść ogłoszenia
sprostowanie wyniku
2017-10-31 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (sprawa nr 59/2017) treść ogłoszenia
2017-10-31 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (sprawa nr 75/2017) treść ogłoszenia
2017-11-03 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na adaptację pomieszczeń w Bloku M Na potrzeby Poradni Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Poradni Plastycznej (nr sprawy 64/2017) treść ogłoszenia
2017-11-09 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę stentów do Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku. (nr sprawy 25/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-11-09 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 59/2017) treść ogłoszenia
2017-11-09 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę lekó i wyrobów medycznych (nr sprawy 49/2017) treść ogłoszenia
2017-11-10 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK część II (nr sprawy 25/2017) treść ogłoszenia
2017-11-13 Przetarg nieograniczony na dostawę radiofarmaceutyków na okres 18 miesięcy (nr sprawy 55/2017) treść ogłoszenia
2017-11-13 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach wyposażenia hybrydowej sali operacyjnej w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 73/2017) treść ogłoszenia
2017-11-14 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 75/2017) treść ogłoszenia
2017-11-15 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznychw ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 58/2017) treść ogłoszenia
2017-11-15 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do OIT na okres 3 miesięcy w zakresie pakietu 9 i 37 (nr sprawy 61/2017) treść ogłoszenia
2017-11-15 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu USG z kolorowym dopplerem (nr sprawy 67/2017) treść ogłoszenia
2017-11-16 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych w ramach wyposażenia Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych (nr sprawy 60/2017) treść ogłoszenia
2017-11-16 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego - część III (nr sprawy 14/2017) treść ogłoszenia
2017-11-16 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii (nr sprawy 69/2017) treść ogłoszenia
2017-11-16 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - dotyczy Pakietu nr 1 i 2 (nr sprawy 69/2017) treść ogłoszenia
2017-11-17 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Kardiologii (nr sprawy 74/2017) treść ogłoszenia
2017-11-20 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności (nr sprawy 50/2017) treść ogłoszenia
2017-11-21 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu do kontrapulsacji i systemu do badań elektrofizjologicznych (nr sprawy 65/2017) treść ogłoszenia
2017-11-21 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę bronchofiberoskopów, aparatu USG i cytometru przepływowego (nr sprawy 70/2017) treść ogłoszenia
2017-11-22 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku. (nr sprawy 27/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-11-22 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 5 w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu - Program Leczenia Niepłodności (nr sprawy 50/2017) treść ogłoszenia
2017-11-23 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 53 - przetarg nieograniczony na na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego (nr sprawy 14/2017) treść ogłoszenia
2017-11-24 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 8 (nr sprawy 51/2017) treść ogłoszenia
2017-11-24 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów zużywalnych do terapii nerkozastępczej dla aparatów PrismaFlex (nr sprawy 76/2017) treść ogłoszenia
2017-11-24 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów wszczepialnych do Kliniki Chirurgii Naczyń (nr sprawy 52/2017) treść ogłoszenia
2017-11-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i mat.zuzywalnych wraz z dzierżawą analizatorów do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 21/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-11-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i mat.zuzywalnych wraz z dzierżawa analizatorów do Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku. (nr sprawy 28/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-11-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mobilnego aparatu RTG z ramieniem C do Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 71/2017) treść ogłoszenia
2017-11-30 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 53 w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę asortymentu medycznego (nr sprawy 14/2017) treść ogłoszenia
2017-11-30 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę wózków i stabilizatorów w ramach doposażenia Centrum Urazowego USK (nr sprawy 79/2017) treść ogłoszenia
2017-11-30 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 55/2017) treść ogłoszenia
2017-12-01 Informacja o unieważnieniu postępowania - przetarg nieograniczony na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr spraw 83/2017) treść ogłoszenia
2017-12-04 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 5 na dostawę lekow i wyrobów medycznych (nr spraw 49/2017) treść ogłoszenia
2017-12-04 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę nożyczek witrektomijnych (nr spraw 72/2017) treść ogłoszenia
2017-12-05 Informacja o unieważnieniu postępowania na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów w zakresie Pakietu nr 2 (nr sprawy 66/2017) treść ogłoszenia
2017-12-11 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę rękawic medycznych (nr spraw 56/2017) treść ogłoszenia
2017-12-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi transportu i unieszkodliwienia odpadów (nr spraw 66/2017) treść ogłoszenia
2017-12-13 Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu j.u. do Pracowni Hemodynamiki w zakresie pakietów 15 i 27 (nr sprawy 55/2017) treść ogłoszenia
2017-12-13 Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr sprawy 86/2017) treść ogłoszenia
2017-12-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłozy na płytkach i materiałów zuzywalnych do badan mikrobiologicznych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy30/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-12-14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów żywnosciowych w 4 pakietach do USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 33/SZ/2017) treść ogłoszenia
2017-12-18 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych (nr spraw 63/2017) treść ogłoszenia
2017-12-18 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych (nr spraw 62/2017) treść ogłoszenia
2017-12-19 Sprostowanie do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych (nr spraw 62/2017) treść ogłoszenia
2017-12-22 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych i innych wyrobów medycznych (nr spraw 80/2017) treść ogłoszenia
2017-12-28 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę świadczenia dostępu do systemu usług terminalowych (nr sprawy 91/2017) treść ogłoszenia
2017-12-28 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę stałego serwisu eksploatycajnego oprogramowania KS-ASW, KS-FKW, KS-ESM (nr sprawy 81/2017) treść ogłoszenia

2018

data tytuł linki
2018-01-03 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie osłon radiologicznych (nr sprawy 93/2017) treść ogłoszenia
2018-01-15 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków (nr sprawy 84/2017) treść ogłoszenia
2018-01-22 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę utensyliów do leków recepturowych (nr sprawy 1/2018) treść ogłoszenia
2018-01-23 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Zakładu Radiologii na okres 3 miesięcy (nr sprawy 3/2018) treść ogłoszenia
2018-01-23 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy (nr sprawy 42/2017) treść ogłoszenia
2018-01-26 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych do Kliniki Okulistyki (nr sprawy 78/2017) treść ogłoszenia
2018-01-26 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi (nr sprawy 88/2017) treść ogłoszenia
2018-01-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników,roztworów obsługowych i mat.zuż. wraz z dzierzawą analizatora do oznaczania hormonów,markerów nowotworowych i białek specyficznych na 12 miesiecy do ZDBUSK w Białymstoku. (nr sprawy 22/SZ/2017) treść ogłoszenia
2018-01-31 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mikropłytkowego czytnika wielodetekcyjnego (nr sprawy 95/2017) treść ogłoszenia
2018-01-31 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 82/2017) treść ogłoszenia
2018-02-01 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków cz. 2 (nr sprawy 84/2017) treść ogłoszenia
2018-02-02 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu i modernizacji pomieszczeń w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej (nr sprawy 89/2017) treść ogłoszenia
2018-02-05 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytlku na okres 12 miesięcy (nr sprawy 77/2017) treść ogłoszenia
2018-02-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytlku na okres 12 miesięcy - Pakiet nr 10 (nr sprawy 77/2017) treść ogłoszenia
2018-02-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 4/2018) treść ogłoszenia
2018-02-07 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji - cz. 1 (nr sprawy 45/2017) treść ogłoszenia
2018-02-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków do mycia i dezynfekcji - cz. 2 (nr sprawy 45/2017) treść ogłoszenia
2018-02-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonywanie usług transportu sanitarnego na rzecz USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 31/SZ/2017). treść ogłoszenia
2018-02-09 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty nakorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 8 - przetarg nieograniczony na uzupełniającą dostawę leków (nr sprawy 84/2017) treść ogłoszenia
2018-02-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 90/2017) treść ogłoszenia
2018-02-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 2 (nr sprawy 84/2017) treść ogłoszenia
2018-02-14 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych w 2 pakietach (nr sprawy 01/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-02-14 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych - cz.II (nr sprawy 82/2017) treść ogłoszenia
2018-02-15 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego j.u. do hemodializ (nr sprawy 29/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-02-15 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (Pakiet nr 18) - cz.III (nr sprawy 82/2017) treść ogłoszenia
2018-02-15 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytlku na okres 12 miesięcy - Pakiet nr 4, 16, 19, 20 (nr sprawy 77/2017) treść ogłoszenia
2018-02-16 Informacja o unieważnieniu postępwania na przebudowę pomieszczeń Kliniki Rehabilitacji USKw Białymstoku (nr sprawy 2/2018) treść ogłoszenia
2018-02-19 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług z zakresu kompleksowego sprzątania, transportu wewnętrznego oraz czynności pomocniczych przez okres 36 miesięcy (nr sprawy 85/2017) treść ogłoszenia
2018-02-20 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków - Pakiet nr 8 (nr sprawy 84/2017) treść ogłoszenia
2018-02-22 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę immunoglobuliny anty-D (nr sprawy 5/2018) treść ogłoszenia
2018-02-23 Informacja o unieważnieniu postępowania - dostawę odczynników wraz z dzierżawa automatycznego analizatora do prążków oligoklonalnych w PMR na 12 miesięcy do ZDB USK w Białymstoku. (nr sprawy02/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-03-01 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatorów do elektroforezy,badań moczu, Elisa do badań w kierunku Borrelia,analizatora do OB, odczynniki do dzierżawionej paltformy immunochemiczno- biochemicznejdo ZDL w Białymstoku ul.Żurawia 14. (nr sprawy34/SZ/2017) treść ogłoszenia
2018-03-05 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy (nr sprawy 8/2018) treść ogłoszenia
2018-03-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawa analizatorów do elektroforezy,badań moczu, Elisa do badań w kierunku Borrelia,analizatora do OB, odczynniki do dzierżawionej paltformy immunochemiczno- biochemicznejdo ZDL w Białymstoku ul.Żurawia 14. (nr sprawy 34/SZ/2017) treść ogłoszenia
2018-03-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę jednorazowych noży mikrochirurgicznych i akcesoriów do operacji jaskry (nr sprawy 14/2018) treść ogłoszenia
2018-03-07 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych (nr sprawy 94/2017) treść ogłoszenia
2018-03-09 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3, 4 - przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (nr sprawy 18/2018) treść ogłoszenia
2018-03-21 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę koncentratów do hemodializ. (nr sprawy 32/SZ/2017) treść ogłoszenia
2018-03-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii (nr sprawy 92/2017) treść ogłoszenia
2018-04-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku (nr sprawy 25/2018) treść ogłoszenia
2018-04-10 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę bielizny barierowej na okres 24 miesięcy (nr sprawy 15/2018) treść ogłoszenia
2018-04-11 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę, instalacje i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK (nr sprawy 57/2017) treść ogłoszenia
2018-04-18 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego (nr sprawy 30/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-04-19 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę ultrasonografu (nr sprawy 9/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-04-19 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę platformy elektrochirurgicznej (nr sprawy 10/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-04-19 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę platformy elektrochirurgicznej hybrydowej (nr sprawy 11/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-04-20 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 3. (nr sprawy 32/2018) treść ogłoszenia
2018-04-23 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do operacji naczyniowych i kardiochirurgicznych (nr sprawy 28/2018) treść ogłoszenia
2018-04-26 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów (nr sprawy 12/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-04-27 Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe na usługę produkcji filmu edukacyjnego - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-04-30 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i dzierzawę analizatora do przeprowadzania elektroforezy na żelach agarozowych, analizatora immunologicznego ELISA do badań w kierunku Borrelia i analizatora do OB na okres 24 miesiecy do ZDL USK w Białymstoku ul.Żurawia 14. (nr sprawy 06/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-04-30 Informacja o wyniku postępowania - Zapytanie ofertowe na usługę utworzenia strony internetowej - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-05-07 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK i ZDH (nr sprawy 26/2018) treść ogłoszenia
2018-05-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę gwoździ śródszpikowych (nr sprawy 43/2018) treść ogłoszenia
2018-05-09 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do posiadanych aparatów do hemodializ w Osrodku Dializ I Kliniki Nefrologii USK w Białymstoku. (nr sprawy 04/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-05-09 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na usługę transportu i nieszkodliwienia odpadów poprocesowych (nr sprawy 23/2018) treść ogłoszenia
2018-05-09 Przetarg nieograniczony na dostawę macierzy dyskowej obsługującej system szpitalny (nr sprawy 37/2018) treść ogłoszenia
2018-05-10 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku. (nr sprawy 05/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-05-11 Wybóe oferty najkoryzstniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do operacji naczyniowych do Kliniki Chirurgii Naczyń (nr sprawy 16/2018) treść ogłoszenia
2018-05-15 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - w zakresie Pakietu nr 2 i 3 (nr sprawy 20/2018) treść ogłoszenia
2018-05-17 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów i materiałów ortopedycznych (nr sprawy 24/2018) treść ogłoszenia
2018-05-18 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku . (nr sprawy 07/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-05-21 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Kliniki Neonatologii - w zakresie Pakietu nr 1, 4, 5 (nr sprawy 20/2018) treść ogłoszenia
2018-05-22 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy - w zakresie Pakietu nr 1, 2, 5. (nr sprawy 33/2018) treść ogłoszenia
2018-05-25 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów zużywalnych do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy (sprawa nr 21/2018) treść ogłoszenia
2018-05-25 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawęnarzędzi endoskopowych (nr sprawy 17/2018) treść ogłoszenia
2018-05-25 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku. (nr sprawy 09/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-05-30 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (sprawa nr 7/2018) - cz.1 treść ogłoszenia
2018-06-04 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018) treść ogłoszenia
2018-06-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 6. (nr sprawy 32/2018) treść ogłoszenia
2018-06-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 34/2018) II treść ogłoszenia II
2018-06-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 1 i 2. (nr sprawy 32/2018) treść ogłoszenia
2018-06-11 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (sprawa nr 7/2018) - cz.2 treść ogłoszenia
2018-06-12 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń endoskopowych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 29/2018) treść ogłoszenia
2018-06-12 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 33/2018) treść ogłoszenia
2018-06-12 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestwu narzędzi i kardiomonitorów do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (sprawa nr 42/2018) treść ogłoszenia
2018-06-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę łóżek szpitalnych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 45/2018) treść ogłoszenia
2018-06-14 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów i kardiowerterów do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku (nr sprawy 08/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-06-15 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnejna potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji treść ogłoszenia
2018-06-18 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy - w zakresie Pakietu nr 1 (nr sprawy 27/2018) treść ogłoszenia
2018-06-19 Wybór oferty najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe aparatów do hemodializ na okres 36 miesiecy w Osrodku Dializ USK w Białymstoku ul.Żurawia 14 (nr sprawy 03/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-06-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków (nr sprawy 56/2018) treść ogłoszenia
2018-06-29 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego dla Kliniki Perinatologii i Połoznictwa i Kliniki Okulistyki w zakresie Pakietu nr 5. (nr sprawy 32/2018) treść ogłoszenia
2018-06-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na angiografy oraz aparaty RTG na okres 36 m-cy (nr sprawy 27/2018) treść ogłoszenia
2018-06-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny na okres 36 m-cy (nr sprawy 38/2018) treść ogłoszenia
2018-06-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i materiałów wszczepialnych (nr sprawy 39/2018) treść ogłoszenia
2018-07-01 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę cyfrowego aparatu RTG z funkcją radiografii i fluoroskopii (nr sprawy 31/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-07-04 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do dzierżawionych analizatorów do Zakładu Diagnostyki Biochemicznej USKwB na okres 3 miesięcy. (nr sprawy 12/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-07-10 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń endoskopowych do Klinki Chirurgii Klatki Piersiowej (sprawa nr 41/2018) treść ogłoszenia
2018-07-13 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy - w zakresie Pakietu nr 4. (nr sprawy 58/2018) treść ogłoszenia
2018-07-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Klinki Chorób Płuc i Gruźlicy (sprawa nr 58/2018) treść ogłoszenia
2018-07-16 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriówi sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych (sprawa nr 55/2018) treść ogłoszenia
2018-07-18 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 62/2018) treść ogłoszenia
2018-07-20 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów odczynnikowych do Laboratorium Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 10/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-07-24 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznegosprzętu medycznego jednorazowego użytku do klinik USK przy ul. Żurawiej 14 oraz ul. Skłodowskiej-Curie 24A (pakiet nr 23) treść ogłoszenia
2018-07-26 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnosciowych w 10 pakietach do USk w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 11/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-07-30 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej z Chemioterapią - w zakresie Pakietu nr 2 - dofinansowanie UE/MZ (nr sprawy 60/2018) treść ogłoszenia
2018-07-31 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę pomp insulinowych wraz z wyposażeniem (nr sprawy 66/2018) treść ogłoszenia
2018-07-31 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i sprzętu jednorazowego użytku oraz soczewek do operacji okulistycznych na okres 12 miesięcy (sprawa nr 55/2018) treść ogłoszenia
2018-08-01 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę wyposażenia medycznego do USK w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 35/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-08-01 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę druków i ksiąg rejestrowych (nr sprawy 52/2018) treść ogłoszenia
2018-08-02 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów do operacji okulistycznych (nr sprawy 69/2018) treść ogłoszenia
2018-08-02 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Klinik USK przy ul. Zurawiej 14 oraz Skłodowskiej-Curie 24 a (nr sprawy 13/2018) - w zakresie pakietów 18, 19,21, 27 treść ogłoszenia
2018-08-07 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę asortymentu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo - naczyniowych (nr sprawy 54/2018) treść ogłoszenia
2018-08-07 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do Pododdziału Ginekologii Onkologicznej z Chemioterapią - w zakresie Pakietu nr 1, 3, 4, 5 - dofinansowanie UE/MZ (nr sprawy 60/2018) treść ogłoszenia
2018-08-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawęleków z programów lekowych (nr sprawy 65/2018) treść ogłoszenia
2018-08-08 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na usługę transportu i unieszkodliwienia odpadów poprocesowych (nr sprawy 50/2018) treść ogłoszenia
2018-08-09 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych (nr sprawy 72/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-08-21 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr sprawy 44/2018) treść ogłoszenia
2018-08-28 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 19/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-08-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę myjni automatycznej (nr sprawy 67/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-08-29 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzenia do hermetycznego i aorozoloszczelnego zamykania odpadów toksycznych (nr sprawy 77/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-08-30 Informacja o anulowaniu czynności odrzucenia oferty i unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 51 - przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr sprawy 44/2018) treść ogłoszenia
2018-08-31 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.1 (nr sprawy 40/2018) treść ogłoszenia
2018-09-03 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na uruchomienie hybrydowej sali operacyjnej na potrzeby Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji (nr sprawy 73/2018) treść ogłoszenia
2018-09-04 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do izolacji, amplifikacji, detekcji do testów ilościowych HCV, HBV, HIV na okres 24 miesięcy do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 15/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-09-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej USK w Białymstoku (nr sprawy 18/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-09-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę videogastroskopu diagnostycznego z obrazowaniem HDTV do Pracowni Endoskopowej Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku (nr sprawy 21/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-09-06 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.2 (nr sprawy 40/2018) treść ogłoszenia
2018-09-06 Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - w zakresie Pakietów nr 8 i 18 (nr sprawy 40/2018) treść ogłoszenia
2018-09-10 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na uzupełniającą dostawę obłożeń i bielizny operacyjnej (nr sprawy 57/2018) treść ogłoszenia
2018-09-10 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę fotela zabiegowego (nr sprawy 63/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-09-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego (nr sprawy 70/2018) treść ogłoszenia
2018-09-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii - cz.3 (nr sprawy 40/2018) treść ogłoszenia
2018-09-14 Informacja o anulowaniu czynnosci wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 37 - przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku (nr sprawy 44/2018) treść ogłoszenia
2018-09-14 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych (nr sprawy 68/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-09-17 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu ultrasonograficznego (nr sprawy 61/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-09-19 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych (nr sprawy 51/2018) treść ogłoszenia
2018-09-24 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych cz. 2 (nr sprawy 51/2018) treść ogłoszenia
2018-09-25 Informacja o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę leków i matriałów medycznych - dotyczy pakietu nr 363 (nr sprawy 51/2018) treść ogłoszenia
2018-09-25 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy (nr sprawy 85/2018) treść ogłoszenia
2018-09-26 Informacja o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przetagu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy - dotyczy pakietu nr 2 (nr sprawy 85/2018) treść ogłoszenia
2018-09-28 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3 w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (nr sprawy 78/2018) treść ogłoszenia
2018-10-01 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 36 miesięcy do ZDH (nr sprawy 59/2018) treść ogłoszenia
2018-10-01 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiologii Inwazyjnej (nr sprawy 76/2018) treść ogłoszenia
2018-10-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leku Glecaprecir/Pibrentasvis (nr sprawy 89/2018) treść ogłoszenia
2018-10-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów zużywalnych do dializ otrzewnowych w systemie ADO i CADO wraz z użyczeniem urządzeń (cyklery, podgrzewacze) kompatybilnych z zaoferowanymi materiałami na okres 24 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy (nr sprawy 14/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-10-04 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do zabiegów elektroterapii serca do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 20/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-10-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń do sterylizacji (nr sprawy 64/2018) treść ogłoszenia
2018-10-09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów (nr sprawy 97/2018) treść ogłoszenia
2018-10-17 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii - cz.1 (nr sprawy 100/2018) treść ogłoszenia
2018-10-17 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 2 miesięcy do ZDB (nr sprawy 98/2018) treść ogłoszenia
2018-10-22 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 3 w przetargu nieograniczonym na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 107/2018) treść ogłoszenia
2018-10-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę elastografu z funkcją CAP do oceny włóknienia i stłuszczenia wątroby do Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii USK w Białymstoku (nr sprawy 22/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-10-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do Kliniki Kardiochirurgii - cz.2 (nr sprawy 100/2018) treść ogłoszenia
2018-10-25 Wybór oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych (nr sprawy 95/2018) - dofinansowanie UE/MZ treść ogłoszenia
2018-10-25 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wykonanie podziemnego łącznika oraz zabezpieczenie elewacji i dachu w nowobudowanym budynku przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 107/2018) treść ogłoszenia
2018-10-29 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 3, 4 w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 104/2018) treść ogłoszenia
2018-10-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków (nr sprawy 102/2018) treść ogłoszenia
2018-10-31 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę videobronchofiberoskopu interwencyjnego i szaf medycznych (nr sprawy 113/2018) treść ogłoszenia
2018-11-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp strzykawkowych i kardiomonitorów przenośnych (nr sprawy 114/2018) treść ogłoszenia
2018-11-09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. 2 (nr sprawy 44/2018) treść ogłoszenia
2018-11-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 79/2018) treść ogłoszenia
2018-11-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów i narzędzi do operacji okulistycznych na okres 24 miesięcy - w zakresie pakietu nr 2 (nr sprawy 85/2018) treść ogłoszenia
2018-11-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku cz. 3 (nr sprawy 44/2018) treść ogłoszenia
2018-11-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 103/2018) treść ogłoszenia
2018-11-16 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych do I Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy (nr sprawy 104/2018) treść ogłoszenia
2018-11-16 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę foteli transportowych i inhalatorów do nebulizacji (nr sprawy 118/2018) treść ogłoszenia
2018-11-19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 miesięcy (nr sprawy 80/2018) treść ogłoszenia
2018-11-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę i wdrożenie systemu bezpieczeństwa danych (nr sprawy 75/2018) treść ogłoszenia
2018-11-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów diagnostycznych do wykrywania antygenów, podłoży na płytkach i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 24/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-11-22 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp insulinowych wraz z wyposażeniam (nr sprawy 99/2018) treść ogłoszenia
2018-11-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do posiadanych analizatorów parametrów krytycznych na okres 3 miesięcy (nr sprawy 71/2018) treść ogłoszenia
2018-11-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę, instalację i wdrożenie systemu automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją pomieszczeń Apteki USK w Białymstoku (nr sprawy 57/2017) treść ogłoszenia
2018-12-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę środków technicznych i sprzętu jednorazowego do zabiegów endowaskularnych (nr sprawy 90/2018) treść ogłoszenia
2018-12-04 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych (nr sprawy 105/2018) treść ogłoszenia
2018-12-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do operacji naczyniowych (nr sprawy 101/2018) treść ogłoszenia
2018-12-10 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zastawek i asortymentu do chirurgii serca (nr sprawy 93/2018) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych (nr sprawy 96/2018) treść ogłoszenia
2018-12-10 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę endoprotez stawu kolanowego (nr sprawy 112/2018) treść ogłoszenia
2018-12-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 25/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-12-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych - część 1 (Pakiet nr 1) (nr sprawy 88/2018) treść ogłoszenia
2018-12-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę defibrylatora, pompy infuzyjnej i kardiomonitora (nr sprawy 27/SZ/2018) treść ogłoszenia
2018-12-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i wyrobów medycznych (nr sprawy 86/2018) treść ogłoszenia
2018-12-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i wyrobów medycznych cz. 2 (nr sprawy 86/2018) treść ogłoszenia
2018-12-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi (nr sprawy 109/2018) treść ogłoszenia
2018-12-21 Informacja o uniewaznieniu przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwiw zakresie pakietu nr 4 (nr sprawy 109/2018) treść ogłoszenia
2018-12-21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 92/2018) treść ogłoszenia
2018-12-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 23/SZ/2018) treść ogłoszenia

2019

data tytuł linki
2019-01-02 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę medycznych środków technicznych (sprawa nr 106/2018) treść ogłoszenia
2019-01-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę mmikroskopu okulistycznego (sprawa nr 119/2018) Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych - część 2 (nr sprawy 88/2018) treść ogłoszenia
2019-01-15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułow spożywczych do USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 29/SZ/2018) treść ogłoszenia
2019-01-21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy 84/2018) treść ogłoszenia
treść sprostowania
2019-01-22 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do rekonstrukcji więzadła kolana (sprawa 121/2018) treść ogłoszenia
2019-01-23 nformacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę leków z programów lekowych - Pakiet nr 12 (nr sprawy 105/2018) treść ogłoszenia
2019-01-28 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr: 1, 2, 3 w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 36 miesięcy (nr sprawy 74/2018) treść ogłoszenia
2019-01-28 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych (sprawa nr 6/2019) treść ogłoszenia - Pakiet nr 1
treść ogłoszenia - Pakiet nr 2
treść ogłoszenia - Pakiet nr 3
2019-01-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych (sprawa nr 5/2019) treść ogłoszenia
2019-01-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę leków i wyrobów medycznych cz. 3 (nr sprawy 86/2018) treść ogłoszenia
2019-01-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym dostawę obłożeń i asortymentu jednorazowego użytku (nr sprawy 96/2019) treść ogłoszenia
2019-01-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargy nieograniczonym na dostawę zestawów do nakłucia transseptalnego (nr sprawy 11/2020) treść ogłoszenia
2019-01-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawęutensyliów do leków recepturowych (sprawa 111/2018) treść ogłoszeni
2019-02-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę testów potwierdzenia do diagnostyki boreliozy wraz z dzierżawą aparatury do automatycznego wykonania i odczytu testów potwierdzenia Borelia w klasie IgM i IgG w surowicy, osoczu, PMR do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14. (nr sprawy 01/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-02-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantu do Kliniki Otolaryngologiido USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 02/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-02-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów (nr sprawy 10/2019) treść ogłoszenia
2019-02-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp insulinowych (nr sprawy 12/2019) treść ogłoszenia
2019-02-15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożeń, rękawic i artykułów higienicznych - część 3 (Pakiety nr 19, 25, 26) (nr sprawy 88/2018) treść ogłoszenia
2019-02-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych (nr sprawy 110/2018) treść ogłoszenia
2019-02-19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Kliniki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy - cz. 1 (nr sprawy 94/2018) treść ogłoszenia
2019-02-21 Informacja o unieważnieniu postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dokończenie budynku E1 przy ul. Żurawiej 14 (nr sprawy 124/2018) treść ogłoszenia
2019-02-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu jednorazowego użytku do I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ i II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii (nr sprawy 7/2019) treść ogłoszenia
2019-02-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych II (nr sprawy 110/2018) treść ogłoszenia
2019-03-01 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Klininiki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy cz. II (nr sprawy 94/2018) treść ogłoszenia
2019-03-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Klininiki Kardiochirurgii na okres 18 miesięcy cz. III (nr sprawy 94/2018) treść ogłoszenia
2019-03-07 Informacja o unieważnieniu postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę utensyliów do leków recepturowych (nr sprawy 111/2018) treść ogłoszenia
2019-03-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 4 miesięcy (nr sprawy 19/2019) treść ogłoszenia
2019-03-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego potrzebnego do zabiegów implantacji urządzeń terapii serca oraz ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 28/SZ/2018) treść ogłoszenia
2019-03-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansów typu A1 i A2 (nr sprawy 8/2019) treść ogłoszenia
2019-03-15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę transportu na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 15/2019) treść ogłoszenia
2019-03-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi endoskopowych III (nr sprawy 110/2018) treść ogłoszenia
2019-03-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji - cz.1 (nr sprawy 91/2018) treść ogłoszenia
2019-03-25 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługi serwisowe na sprzęt medyczny do zakładu medycyny nuklearnej (nr sprawy 21/2019) treść ogłoszenia
2019-03-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawy odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 27/2019) treść ogłoszenia
2019-04-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę utensyliów na okres 12 misięcy (nr sprawy 26/2019) treść ogłoszenia
2019-04-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 17/2019) treść ogłoszenia
2019-04-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę sprzętu do wykonywania zabiegów ablacji arytmii serca (nr sprawy 24/2019) treść ogłoszenia
2019-04-08 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do mycia i dezynfekcji - cz.2 (nr sprawy 91/2018) treść ogłoszenia
2019-04-09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych (nr sprawy 14/2019) treść ogłoszenia
2019-04-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę soczewek okulistycznych na okres 3 miesięcy (nr sprawy 31/2019) treść ogłoszenia
2019-05-08 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do chemioterapii dootrzewnowej (nr sprawy 34/2019) treść ogłoszenia
2019-05-09 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów ablacji do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 04/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-05-15 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego użytku i narzędzi elektrochirurgicznych wraz z dzierżawą generatorów na okres 24 miesięcy (nr sprawy 83/2018) treść ogłoszenia
2019-05-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą zintegrowanego systemu biochemiczno-immunologicznego do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 (nr sprawy 06/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-06-04 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stentgraftów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 39/2019) treść ogłoszenia
2019-06-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 07/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-06-17 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę filmów, błon i odczynników do Zakładu Radiologii USK w Białymstoku przy ul. Skłodowskiej- Curie 24a oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 (nr sprawy 05/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-06-26 Informacja o uneważnieniu postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych (sprawa nr 48/2019) treść ogłoszenia
2019-07-05 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni(nr sprawy 08/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-07-10 Informacja o uneważnieniu postepowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych (sprawa nr 54/2019) treść ogłoszenia
2019-07-19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 09/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-07-22 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do posiadanych analizatorów na okres 3 miesięcy (nr sprawy 46/2019) treść ogłoszenia
2019-07-26 Informacja owyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów czystościowych (sprawa nr 50/2019) treść ogłoszenia
2019-07-30 Informacja o owyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych - w zakresie pakietu nr 1 i 3 (nr sprawy 65/2019) treść ogłoszenia
2019-07-30 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonyn na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej - w zakresie pakietu nr 1 (nr sprawy 62/2019) treść ogłoszenia
2019-07-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na okres 3 miesięcy (nr sprawy 17/2019) - Pakiet nr 20 treść ogłoszenia
2019-08-02 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca (nr sprawy 67/2019) treść ogłoszenia
2019-08-08 Informacja o owyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych - w zakresie pakietu nr 2 (nr sprawy 65/2019) treść ogłoszenia
2019-08-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 62/2019) treść ogłoszenia
2019-08-19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku(nr sprawy 12/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-08-19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odzieży barierowej na okres 12 miesięcy (nr sprawy 60/2019) treść ogłoszenia
2019-08-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej oraz modernizacji pomieszczeń na Pobyt Dzienny Kliniki Hematologii USK w Białymstoku(nr sprawy 11/SZ/2019) Ogłoszenie treść ogłoszenia
2019-08-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbędnego do realizacji bieżących zadań Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni USK w Białymstoku(nr sprawy 10/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-08-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku(nr sprawy 12/SZ/2019) uniewaznienie wyboru oferty w pakieu nr 7
2019-08-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystościowych (nr sprawy 69/2019) treść ogłoszenia
2019-08-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 62/2019) treść ogłoszenia
2019-08-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę płytek do chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 71/2019) treść ogłoszenia
2019-09-02 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku - część 2(nr sprawy 12/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-09-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę aparatu echokardiograficznego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14(nr sprawy 03/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-09-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę dializatorów do aparatów do hemodializ do Stacji Dializ I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 14/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-09-17 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę stymulatorów serca na okres 3 miesięcy (nr sprawy 78/2019) treść ogłoszenia
2019-09-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego (nr sprawy 53/2019) treść ogłoszenia
2019-09-30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę urządzeń do zamykania uszka lewego przedsionka na okres 1 miesiąca (nr sprawy 87/2019) treść ogłoszenia
2019-10-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę tkanin na okres 24 miesięcy (nr sprawy 79/2019) treść ogłoszenia
2019-10-16 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów diagnostycznych i materiałów zużywalnych do Laboratorium Mikrobiologicznego USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 17/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-10-24 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów do chirurgii serca na okres 3 miesięcy (nr sprawy 100/2019) treść ogłoszenia
2019-10-25 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na doposażenie aparatu USG (nr sprawy 90/2019) treść ogłoszenia
2019-10-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę aktualnego oprogramowania systemu BMS (sprawa nr 91/2019): (nr sprawy 91/2019) treść ogłoszenia
2019-11-06 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na dostawę nożyczek i pęset do Kliniki Okulistyki (nr sprawy: 97/2019) treść ogłoszenia
2019-11-18 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę siatek chirurgicznych do operacji przepukliny oraz akcesoriów do zabiegów okulistycznych (nr sprawy 98/2019) treść ogłoszenia
2019-11-19 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do zabiegów elektrofizjologicznych i zabiegów krioablacji oraz zestawów do usuwania elektrod endokawitarnych do Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 16/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-11-22 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę implantów słuchowych do Klniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 15/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-11-25 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę gwoździ śródszpikowych oraz implantów do rekonstrukcji więzadła i szycia łąkotki na okres 3 miesięcy (nr sprawy 97/2020) treść ogłoszenia
2019-11-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczony na dostawę protez przynasadowych stawu biodrowego na okres 3 miesięcy (nr sprawy 104/2019) treść ogłoszenia
2019-12-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych, ul. Żurawia 14 (nr sprawy 20/SZ/2019) treść ogłoszenia
2019-12-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi (nr sprawy 108/2019) treść ogłoszenia

2020

data tytuł linki
2020-01-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i materiałów róznych wraz z dzierżawą aparatury do ZDL USK w Białymstoku, ul.Żurawia 14(nr sprawy 18/SZ/2019) treść ogłoszenia
2020-01-24 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę koncentratów do hemodializ do I i II Kliniki Nefrologii (nr sprawy 19/SZ/2019) treść ogłoszenia
2020-02-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym dostawę zestawów do wertebroplastyki (nr sprawy 3/2020) treść ogłoszenia
2020-02-06 Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzetu do stymulacji pęczka Hisa (nr sprawy 01/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-02-06 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (nr sprawy ZP/I/20/66) treść ogłoszenia
2020-02-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym dostawę medycznych środków technicznych (nr sprawy 5/2020) treść ogłoszenia
2020-02-07 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem, instalacją, integracją systemu poczty pneumatycznej (nr sprawy 12/2020) treść ogłoszenia
2020-02-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę utensyliów do leków recepturowych (nr sprawy 14/2020) treść ogłoszenia
2020-02-14 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetagu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 2 miesięcy (nr sprawy: 18/2020) treść ogłoszenia
2020-02-21 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (nr sprawy 02/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-03-11 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do Kliniki Okulistyki (nr sprawy 2/2020) treść ogłoszenia
2020-03-12 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu do Zakładu RTG (nr sprawy 22/SZ/2019) treść ogłoszenia
2020-03-17 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pieluch, fartuchów operacyjnych i zestawów do zakładania szwów (nr sprawy 20/2020) treść ogłoszenia
2020-03-19 Przetarg nieograniczony na usługa stałego serwisu eksploatacyjnego systemu CliniNET CGM na okres 3 miesięcy (nr sprawy 26/2020) treść ogłoszenia
2020-03-20 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu jednorazowego do hemodializ (nr sprawy 23/SZ/2019) treść ogłoszenia
2020-03-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu do Pracowni Hemodynamiki (nr sprawy 21/2020) treść ogłoszenia
2020-03-31 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do zamykania uszka lewego przedsionka do Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii USK w Białymstoku (nr sprawy 04/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-04-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżawą aparatury do ZLDK na okres 5 miesięcy (nr sprawy 44/2020) treść ogłoszenia
2020-05-06 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu medycznego do Kliniki Okulistyki (nr sprawy 35/2020) treść ogłoszenia
treść sprostowania
2020-05-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę testów i podłoży wraz z dzierżawą aparatury oraz drobnego sprzętu jednorazowego użytku do badań mikrobiologicznych do Zakladu Mikrobiologii i Immunologii Infekcyjnej USK w Białymstoku (nr sprawy 05/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-05-28 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę wózków do transportu leków (nr sprawy 49/2020) treść ogłoszenia
2020-06-02 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę, instalację i wykonanie instalacji systemu zasilana gwarantowanego w szafach zasilająco-sterujących automatyką budynku (sprawa 15/2020) treść ogłoszenia
2020-06-10 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę preparatów do mycia i dezynfekcji do Centralnej Sterylizatorni USK w Białymstoku (nr sprawy 08/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-06-10 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury do ZDL USK w Białymstoku (nr sprawy 06/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-06-23 Informacja o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę druków i ksiąg rejestrowych (nr sprawy 27/2020) treść ogłoszenia
2020-07-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę narzędzi do operacji w obrębie kręgosłupa (nr sprawy 51/2020) treść ogłoszenia
2020-07-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań immunologicznych wraz z dzierżawą aparatury do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 09/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-07-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę druków i ksiąg rejestrowych (nr sprawy 69/2020) treść ogłoszenia
2020-08-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę szczepionki przeciw grypie (nr sprawy 76/2020) treść ogłoszenia
2020-09-10 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę protez głosowych do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 10/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-09-23 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę chirurgicznej odzieży barierowej (nr sprawy 74/2020) treść ogłoszenia
2020-10-01 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych niebezpiecznych na okres 1 miesiąca (nr sprawy 89/2020) treść ogłoszenia
2020-10-13 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę linii dializacyjnych do do Ośrodka Dializ I Kliniki Nefrologii i Transplantologii USK w Białymstoku (nr sprawy 16/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-10-16 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pojemników do przechowywania i transportu narządów (nr sprawy 88/2020) treść ogłoszenia
2020-10-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę asortymentu dio chirurgii szczękowo-twarzowej (nr sprawy 81/2020) treść ogłoszenia
2020-10-29 Informacja o wyborze oferty najkorzystiejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę materiału eksploatacyjnego niezbednego do realizacji bieżących zadan Centralnej Sterylizatorni i Dezynfektorni (nr sprawy 17/SZ/2020) treść ogłoszenia
2020-12-10 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów okulitycznych na okres 3 miesięcy (nr sprawy 108/2020) treść ogłoszenia
2020-12-16 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę oraz wymianę akumulatorów w zasilaczach awaryjnych (nr sprawy 87/2020) treść ogłoszenia
2020-12-17 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę wierteł i drobnego sprzętu do Kliniki Otolaryngologii USK w Białymstoku (nr sprawy 19/SZ/2020) treść ogłoszenia

2021

data tytuł linki
2021-01-14 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę pomp insulinowych (nr sprawy 128/2020) treść ogłoszenia
2021-01-21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania krwi oraz asortymentu jednorazowego użytku (nr sprawy 1092020) treść ogłoszenia
2021-01-21 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystościowych treść ogłoszenia
pakiet nr 7
2021-01-25 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 20/SZ/2020) treść ogłoszenia
2021-01-27 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę duodenoskopu i kolonoskopu pediatrycznego do Kliniki Gastroenterologgi i Chorób Wewnętrznych USK w Białymstoku (nr sprawy 23/SZ/2020) treść ogłoszenia
2021-02-03 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę utensyliów do leków recepturowyh (nr sprawy 118/2020) treść ogłoszenia
2021-02-04 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników i drobnego sprzetu niezbędnego do realizacji programu pozaustrojowego zapłodnienia do Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej USK w Białymstoku (nr sprawy 25/SZ/2020) treść ogłoszenia
Skip to content