Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej

Umowa nr 1/14/66/2022/3/636 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Zakup finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości diagnostyki onkologicznej w zakresie urologii onkologicznej w dziedzinie raka pęcherza moczowego, poprzez uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki nowotworów złośliwych w onkologii urologicznej oraz zwiększenia wykrywalności raka pęcherza moczowego.

W celu unowocześniania zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia nowotworów pęcherza moczowego oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń, planowany jest zakup 10 szt. cystoskopów giętkich dla Kliniki Urologii.

Planowana całkowita wartość zadania:  400 000,00 zł

Wartość dofinansowania:  400 000,00 zł

 

 

Skip to content