Umowa w sprawie wyposażenia obiektów w celu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

Flaga i godło Polski

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW W CELU FUNKCJONOWANIA SZPITALA TYMCZASOWEGO
W UNIWERSYTECKIM SZPITALU KLINICZNYM W BIAŁYMSTOKU

Cel projektu:

Wyposażenie Szpitali Tymczasowych na terenie województwa podlaskiego w celu realizacji działań
w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegającego na wyposażeniu pomieszczeń:

  1. budynku E1 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku
  2. budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku położonym przy ul. Wołodyjowskiego 1 w Białymstoku przeznaczonych na diagnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Całkowity koszt inwestycji:  18 077 840,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 18 077 840,00 zł

Planowany okres realizacji:  12.2020 r. – 05.2021 r.

Więcej…

Skip to content