Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez rozszerzenie sieci banków mleka kobiecego o województwa, w których banki mleka nie funkcjonują (województwo podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

 

UMOWA nr 12/1/Za życiem/2023/3/919 na realizację zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt przez rozszerzenie sieci banków mleka kobiecego o województwa, w których banki mleka nie funkcjonują (województwo podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie banku mleka kobiecego finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022 – 2026.

Planowana całkowita wartość zadania:     1 063 000,00 zł

Wartość dofinansowania:                           1 055 004,48

Data podpisania umowy:                          sierpień 2023 r.

Skip to content