Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego – zakup Lasera Co2

flaga

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/3/2022/729 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zakupu Lasera Co2 do Kliniki Otolaryngologii

Planowany koszt realizacji:  402 000,00

Wysokość dofinansowania:  398 060,00

Skip to content