Umowa nr 5/14/11/2020/3/569 na realizację zadania: Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020

Flaga i godło Polski

Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020

Planowany całkowity koszt realizacji: 654 156,33 zł

Wysokość dofinansowania: 646 175,62 zł

Planowany okres realizacji: 04.11.2020 r. do 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Zakup aparatu RTG z ramieniem C w celu umożliwienia wykonywania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020.

Więcej…

Skip to content