Modernizacja Bloku Operacyjnego w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji

 

 

U M O W A nr DOI/SK/85112/6220/3/1262 na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.
„Modernizacja Bloku Operacyjnego w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji”

 

Zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Celem inwestycji jest kompleksowa modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego Kliniki Chorób Naczyń i Transplantologii.

 

 

Planowana całkowita wartość zadania 1 979 857,00 zł

 

Wartość dofinansowania  1 963 028,00 zł

Data podpisania umowy  04.10.2023 r.

Skip to content