Budowa budynku Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawiej

Flaga i godło Polski

Projekt realizowany ze środków budżetu państwa

Nazwa projektu

Budowa budynku Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Kliniki Chorób Zakaźnych
i Neuroinfekcji

Opis projektu

Projekt dotyczy budowy nowego budynku o pow. użytkowej ok 4.000 m2 o wartości kosztorysowej inwestycji 49.900.000,00 zł, w którym mieścić się będą dwie kliniki zakaźne.

Program inwestycji zakłada realizację zadania w latach  2022-2026, współfinansowaną ze środków budżetu państwa i środków własnych Szpitala.

W ramach projektu powstanie nowy budynek wraz z jego wyposażeniem, w którym mieścić się będą dwie kliniki zakaźne: Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Obiekt zostanie wybudowany przy zachowaniu standardów zakaźnych, z zachowaniem współczesnych wymogów przestrzennych i sanitarnych.

Obecnie Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Klinika Chorób Zakaźnych
i Neuroinfekcji mieszczą się w istniejących pawilonach w kompleksie szpitalnym przy
ul. Żurawiej w Białymstoku. Są to obiekty dedykowane chorobom zakaźnym, które zostały wybudowane w latach 60-tych XX wieku z uwzględnieniem ówczesnych standardów.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie jakości świadczonych usług zdrowotnych – zapewnienie wysokiego standardu świadczenia usług w obszarze chorób zakaźnych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

Wartość kosztorysowa inwestycji: 49.900.000,00 zł,

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 49.410.980,00 zł,

w ramach umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa
z części 46 - Zdrowie.

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania – 17.05.2022 r.

dofinansowanie_budowa_KCZiH_oraz_KCZiN
dofinansowanie_budowa_KCZiH_oraz_KCZiN_2

Wizualizacja budynku Klinik Zakaźnych

2304-AD-00-XX-VS-A-98003
2304-AD-00-XX-VS-A-98002
2304-AD-00-XX-VS-A-98001

Został rozstrzygnięty przetarg na budowę budynku Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii oraz Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji przy ul. Żurawiej. W dniu 23.03.2023 r. podpisano umowę na budowę z firmą Budimex w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wartość umowy: 39 775 818,72 zł.  Obecnie trwają prace projektowe.

Przekazanie terenu budowy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku w dniu 14.09.2023 r. przekazał firmie Budimex teren budowy.

Skip to content