Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego

Flaga i godło Polski

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/3/2022/441 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

 

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zakupu mikroskopu operacyjnego do Kliniki Okulistyki

Planowany koszt realizacji:  348 000,00

Wysokość dofinansowania:  344 589,00

Skip to content