Umowa nr 1/11/24/2024/3/1261 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, w zakresie zadania pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” dla torakochirurgii

 

Zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Umowa obejmuje zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030:

  • Tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem
  • Wideobronchoskopy
  • Wideobronchoskop ultrasonograficzny
  • Sondy radialne USG (EBUS radialny)
  • Lampy operacyjne
  • Narzędzia do operacji wideotorakoskopowych oraz otwartych
  • Sternotomy
  • Cyfrowe zestawy do drenażu
  • Próżniowe zestawy do leczenia zakażonych ran (VAC)

 

Planowana całkowita wartość zadania:                2 549 800,00

Wartość dofinansowania:                                       2 549 800,00

Skip to content