Umowa w sprawie adaptacji budynki E1 z niezbędną infrastrukturą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 w celu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego

Flaga i godło Polski

 „Umowa w sprawie adaptacji budynki E1 z niezbędną infrastrukturą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawia 14 w celu funkcjonowania Szpitala Tymczasowego”

Wartość zadania – 2 211 000 zł

Całkowicie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19” na podstawie umowy zawartej 10 grudnia 2020 r.

Opis projektu

Adaptacja budynku E1 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14 w Białymstoku, została powzięta w celu realizacji działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, na prowadzenie działalności we wskazanej lokalizacji komórki organizacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeznaczonych na diagnostykę i leczenie pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

W ramach realizacji umowy wykonane zostały prace budowlane polegające na przystosowaniu Oddziału Intensywnej Terapii do potrzeb chorych na COVID – 19, poprawę efektywności spalarni odpadów medycznych, wykonanie fundamentu pod zbiornik tlenu i parownicę oraz modernizacja instalacji gazów medycznych.

Okres realizacji Projektu:  grudzień 2020 r. –  luty 2021 r.

Więcej…

Skip to content