Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Flaga i godło Polski

Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023

Program jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych” w zakresie interwencji: „Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii  i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach”

Badania są wykonywane w ramach projektu realizowanego ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach „Narodowego  Programu  Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023”.

Całodobowy dyżur konsultacyjny dla podmiotów leczniczych, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu: (85) 831 82 07

Więcej…

Skip to content