Umowa na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Flaga i godło Polski

U M O W A nr DOI/SK/NW/COVID-19/85112/6220/3/469
na udzielenie w 2021 r. dotacji celowej na realizację zakupu aparatury i sprzętu
medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wysokosć dotacji: 2 295 764,00 zł

Planowany koszt realizacji zadania: 2 295 764,00 zł

Cel projektu:

Zkupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Więcej…

Skip to content