Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Flaga i godło Polski

Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie bazy łóżkowej niezbędnej do przeniesienia szpitala gruźliczego z ul. Warszawskiej w Białymstoku oraz dokonanie rozbudowy niezbędnej do stworzenia brakujących jednostek, a także rozbudowa bazy dydaktycznej.

Opis projektu

Program inwestycji zakłada realizację zadania w latach  2013-2021, współfinansowaną ze środków budżetu państwa, funduszy celowych oraz środków własnych Szpitala.

W ramach projektu powstanie nowy czterokondygnacyjny pawilon E1 (w tym jedna kondygnacja podziemna) połączony ciągami komunikacyjnymi z innymi budynkami na terenie szpitala, w którym będzie znajdować się nowoczesny Oddział Intensywnej Terapii, Izba Przyjęć, oddziały kliniczne chorób płuc i gruźlicy, Zakład Diagnostyki Obrazowej, przychodnie oraz sale seminaryjne o łącznej powierzchni użytkowej 3 567,06m2.

Okres realizacji Projektu:  2013 r. –  2021 r.

Budżet projektu:  53 165 979,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 40 744 301,00  zł 

Finansowanie inwestycji „Rozbudowa i modernizacja byłego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku” dofinansowane ze środków Ministra Zdrowia w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (umowa zawarta w dniu 16.10.2013 r.)

Wartość dofinansowania ze środków programu RPOWP 2014-2020 – 4 493 940,37 zł

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, projekt pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Wartość dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – 479 630,83 zł 

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup aparatury, sprzętu medycznego, testów diagnostycznych do sprawnej i efektywnej realizacji publicznych usług zdrowotnych dedykowanych w walce z pandemią SARS-CoV-2 na obszarze działania jednostki, umowa nr DOI/SK/COVID-19/3/149

 

Więcej…

Skip to content