Modernizacja pomieszczeń i sal operacyjnych szpitala

Planowana wartość kosztorysowa inwestycji: 1 907 500,00 zł,

Wartość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie umowy nr DOI/SK/85112/6220/3/2022/799 wynosi – 1 888 807,00 zł,

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności pomieszczeń szpitala, utworzenie dodatkowej sali porodowej oraz dostosowanie bloku operacyjnego do wykonywania wysokospecjalistycznych zabiegów neurochirurgicznych.

Realizacja zadania XI-XII 2022 rok

Skip to content