Umowa nr 5/12/6/2020/3/60 – Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, zadanie: Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu.  Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczeń

Flaga i godło Polski

Poprawa dostępu do terapii w ostrym udarze mózgu. Model regionalnej między szpitalnej sieci poprawiającej efektywność leczenia ostrej fazy udarów niedokrwiennych mózgu, zwiększenie dostępności do inwazyjnej terapii endowaskularnych  i skrócenie czasu do interwencji – TELESTROKE

Wartość dofinansowania: 163 532,14 zł

Termin realizacji: 17.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie liczby chorych na udar niedokrwienny mózgu kwalifikowanych do trombektomii mechanicznej w Nadrzędnych Centrach Udarowych oraz poprawa bezpieczeństwa terapii udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej.

Więcej…

Skip to content