Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego – zakup Respiratora hiperbarycznego

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/3/2022/840 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zakupu Respiratora hiperbarycznego do Ośrodka Terapii Hiperbarycznej

Planowany koszt realizacji:  369 000,00

Wysokość dofinansowania:  365 383,00

Skip to content