Dotacja celowa na realizację zakupów inwestycyjnych w 2023 r.

 

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/3/1049 na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne

Zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Środki z dotacji celowej przeznaczone są na sfinansowanie zakupów:

  • Lasera holmowego 150W z wyposażeniem do Kliniki Urologii
  • Ultrasonografu z zestawem głowic, pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem do biopsji fuzyjnej do Kliniki Urologii
  • Fakoemulsyfikatora z wbudowanym laserem do Kliniki Okulistyki
  • Histero-resektoskopów z akcesoriami do Uniwersyteckiego Centrum Onkologii

Planowana całkowita wartość zadania:                2 228 100,00

Wartość dofinansowania:                                       2 209 160,00

Data podpisania umowy:                          sierpień 2023 r.

Skip to content