Zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Umowa nr 6/13/12/2023/3/948 na realizację w 2023 r. zadania: „zakup sprzętu i aparatury” poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.

Zawarta między Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Zakup  sprzętu do  wykorzystania w ramach działalności Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy Program Transplantacyjny” na lata 2023 – 2032.  Realizacja umowy skorelowana jest z podjęciem i realizacją działań projakościowych, w tym zmierzających do zaimplementowania szpitalnego systemu jakości dawstwa, skierowaniem na szkolenia kadry medycznej i zarządzającej podmiotem leczniczym oraz poddaniem się przeglądowi akredytacyjnemu.

Planowana całkowita wartość zadania:     784 319,97  

Wartość dofinansowania:               781 216,17  

Data podpisania umowy:                          sierpień 2023 r.

 

Skip to content