Umowa na przyznanie w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zakup aparatury, sprzętu med., testów diagnost. do sprawnej i efektywnej realizacji publicznych usług zdrowot. ded. w walce z pandemią SARS-CoV-2 na obszarze działania jednostki

Flaga i godło Polski

Umowa na przyznanie w 2020 r. środków z Funduszu Przeciwdziałaniu Covid-19 na zakup aparatury, sprzętu medycznego, testów diagnostycznych do sprawnej i efektywnej realizacji publicznych usług zdrowotnych dedykowanych w walce z pandemią SARS-CoV-2 na obszarze działania jednostki.

Planowany całkowity koszt realizacji: 1 231 936 zł

Wysokość dofinansowania: 1 231 936 zł

Planowany okres realizacji: 04.06.2020 r. do 31.12.2020 r.

Cel projektu:

Przyznanie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku środków  z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innym chorobom zakaźnym oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi poprzez zakup aparatury, sprzętu medycznego, testów diagnostycznych do sprawnej i efektywnej realizacji publicznych usług zdrowotnych dedykowanych w walce z pandemią SARS-CoV-2 na obszarze działalności szpitala.

Więcej…

Skip to content