Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca

Flaga i godło Polski

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku zawarł Umowę na realizację zadania

pn.: „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca”

Dofinansowanie: 1 350 000,00 zł

Całkowita wartość: 1 419 215,00 zł

Cel projektu:

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia raka płuca.

Zakup jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030.

Więcej…

Skip to content