Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Narodowa Strategia Onkologiczna w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

Umowa nr 1/13/35/2022/3/531 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn.: Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków

 

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Zakup finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030.

Cel projektu:

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony sprzęt do Kliniki Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń :

- Separator komórkowy – 2 szt.

- Wirówka laboratoryjna – 2 szt.

 

Planowany koszt realizacji:  600 000,00

Wysokość dofinansowania:  600 000,00