Dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego – zakup Mikroskopu operacyjnego

flaga

Umowa nr DOI/SK/85112/6220/3/2022/817 na udzielenie w 2022 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

Zawarta między Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia, a Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku.

Środki z dotacji celowej przeznaczone na sfinansowanie zakupu Mikroskopu operacyjnego do Kliniki Otolaryngologii

Planowany koszt realizacji:  560 000,00

Wysokość dofinansowania:  554 512,00

Skip to content