Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki