Kliniczne Centrum Doskonałości firmy Baxter dla Zespołu Ambulatorium Dializy Otrzewnowej przy I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB

Zespół Ambulatorium Dializy Otrzewnowej przy I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB otrzymał dziś statuetkę-tytuł Klinicznego Centrum Doskonałości firmy…
Skip to content