Pielęgniarka oddziałowa w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Pododdziałami: Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 i ust. 2…

Pielęgniarka oddziałowa w klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii z Pododdziałem Obserwacyjnym, Zakażonych HIV i Chorych na AIDS

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w porozumieniu z Okręgową  Radą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na podstawie art. 49 ust.1 pkt 2 i ust. 2…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 07.03.2024 r., nr 16/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 07.03.2024 r., nr 16/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2024 r., nr 15/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 01.03.2024 r., nr 15/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 01.03.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 01.03.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…
Skip to content