II Warsztaty Bronchoskopowe

8 marca 2024 w I Klinice Chorób Płuc, Raka Płuca i Chorób Wewnętrznych UMB przy ul. Żurawiej 14 pod kierownictwem prof. dr hab. Wojciecha Naumnika po raz kolejny odbyły warsztaty bronchoskopowe. Gościł prof. dr hab. Artur Szlubowski (zaliczany do grona najwybitniejszych światowych bronchoskopistów, autor ponad 70 wysokopunktowanych publikacji w dziedzinie bronchologii) oraz dr Juliusz Pankowski, patomorfolog, który w trakcie zabiegów oceniał materiał histologiczny (strategia Rapid On-Site Evaluation, ROSE).  Endoskopiści doskonalili się w nowych skutecznych technikach kriobiopsji miąższu płuca, ultrasonografii wewnątrzoskrzelowej z nakłuciem węzłów chłonnych (EBUS/TBNA) i obwodowych guzów płuca (w tym przez naczynia wewnątrzpłucne), ultrasonografii przezprzełykowej z pobraniem materiału z guza płuca (EUS/FNA). Obecność patomorfologa umożliwiła na bieżąco analizę pobranego materiału i podjęcie decyzji o zakresie zabiegu. W czasie warsztatów pobrano materiał od 8-u pacjentów, u których dotychczas nie było to możliwe (konieczność zabiegu operacyjnego i znieczulenia ogólnego). Zastosowanie udoskonalonych metod znieczulenia miejscowego spowodowała, że pacjenci dobrze tolerowali powyższe zabiegi.  Po raz pierwszy w warsztatach brali udział zainteresowani studenci UMB.

Skip to content