Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nefrokardiologia 2024”

W dniach 20-21.04.2024 w Aula Magna Pałacu Branickich odbywa się 19-a edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Nefrokardiologia 2024” organizowana cyklicznie przez prof. Beatę Naumnik i Zespół I Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Dializ UMB/USK. Pomysłodawcą spotkań i ich organizatorem przez pierwsze lata był Pan prof. Michał Myśliwiec - obecnie Honorowy Gospodarz Konferencji. Konferencja została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora UMB prof. dr hab. Adama Jacka Krętowskiego. Konferencję rozpoczął wykład inauguracyjny zatytułowany „Współczesność – euforia i strach” wygłoszony przez past-prezesa Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego pana prof. Andrzeja Więcka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Obrady odbywały w pięciu głównych sesjach dotyczących: nefrokardiologii metabolicznej, współczesnej nefro- i kardioprotekcji, ryzyka sercowo-naczyniowego, nowych opcji terapeutycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w schyłkowej niewydolności nerek. Dyskutowano również na tematy najbardziej aktualnych zagadnień organizacyjnych i innowacji na polu nefrologiczno-kardiologicznym. Obrady poprzedził warsztat EKG, do przeprowadzenia którego zaproszono prof. Dariusza Kozłowskiego – wirtuoza na tym polu. Konferencję zaszczyciły swoim uczestnictwem czołowe postacie w świecie nauki i medycyny polskiej: konsultant krajowy ds. nefrologii i dyrektor CMKP prof. Ryszard Gellert, past prezes ERA EDTA prof. Andrzej Więcek, prezes Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego prof. Magdalena Krajewska oraz past prezesi Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Transplantacyjnego prof. Magdalena Durlik i prof. Bolesław Rutkowski. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy kierownicy białostockich Klinik i Oddziałów zarówno Nefrologicznych jak i Kardiologicznych wraz z członkami Zespołów. Obrady uświetnia znakomita oprawa muzyczna w wykonaniu laureatki amatorskiego IV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina - dr Ewy Suchowierskiej, kierownika przyklinicznego Ambulatorium Dializy Otrzewnowej. Zagadnienia chorób nerek stały się palącym problemem związanym nieodłącznie z globalizacją takich schorzeń jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość i choroby sercowo-naczyniowe. Mając na uwadze cywilizacyjne i epidemiologiczne aspekty tego zagadnienia nefrolodzy są przekonani o niegasnącej potrzebie prowadzenie interdyscyplinarnej dyskusji. Stąd zaprosiliśmy do udziału w wydarzeniu Studentów dwóch ostatnich lat Wydziału Lekarskiego UMB

Skip to content