News

Ogłoszenieo rozstrzygnięciu konkursu ofertna udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.05.2024 r., nr 22/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 21/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 21/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 22/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 29.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 20/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 22.05.2024 r., nr 20/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.05.2024 r., nr 19/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 10.05.2024 r., nr 19/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje…

Ogłoszenie z dnia 22.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 21/KO/KD/2024

Ogłoszenie z dnia 22.05.2024 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymująca się nabyciem…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.04.2024 r., nr 18/KO/KD/2024

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 29.04.2024 r., nr 18/KO/KD/2024 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…
Skip to content