News

News

Ogłoszenie z dnia 13.04.2022r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 12/KO/KD/2022 – PRZESUNIĘTY

Ogłoszenie z dnia 13.04.2021r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobie legitymującej się nabyciem…