News

News

Kliniczne Centrum Doskonałości firmy Baxter dla Zespołu Ambulatorium Dializy Otrzewnowej przy I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB

Zespół Ambulatorium Dializy Otrzewnowej przy I Klinice Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UMB otrzymał dziś statuetkę-tytuł Klinicznego Centrum Doskonałości firmy…

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 17.08.2023 r. nr 15/KO/KD/2023

Rozstrzygnięcie
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, ogłoszonego 17.08.2023 r., nr 15/KO/KD/2023 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku informuje o rozstrzygnięciu postępowania…

Ogłoszenie z dnia 17.08.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/KO/KD/2023

Ogłoszenie z dnia 17.08.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem…
Skip to content