Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest realizatorem rządowego programu in vitro.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku jest realizatorem rządowego programu in vitro.

Kto może skorzystać z programu In vitro?

W ramach programu mogą zostać zakwalifikowane pary spełniające następujące kryteria:

- ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,

- będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,

- pary, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur,

- Wiek kobiet korzystających z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia - do 42. roku życia,

- wiek kobiet korzystających z dawstwa oocytów lub zarodka - do 45. roku życia – wiek mężczyzn - do 55. roku życia

Opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego

To, że para już wcześniej korzystała z in vitro lub ma dzieci, nie dyskwalifikuje jej z możliwości udziału w Programie.

Onkopłodność

Z kolei pacjenci z chorobami onkologicznymi, będą mogli zabezpieczyć płodność na przyszłość poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego. W tym wypadku program obejmie kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia i mężczyzn od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

Co w ramach programu?

W zależności od wyników kwalifikacji określony jest dalszy scenariusz leczenia. W ramach Programu para ma prawo skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:

- Maksymalnie z 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia.

- Maksymalnie z 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z oocytami od dawczyń.

•  Maksymalnie z 6 cykli z dawstwa zarodka.

Jak skorzystać z programu in vitro w Polsce?

Jeśli spełniasz warunki rządowego programu in vitro, zgłoś się z dokumentacją medyczną do Kliniki Rozrodczości USK w Białymstoku. Na wizytę przygotuj:

- dokumentację medyczną, która potwierdzi stwierdzoną niepłodność lub jej nieskuteczne leczenie. Musi ona pochodzić z ostatnich 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu

Rejestracja i informacje na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu 577 570 112 lub 534 454 569 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05)

Skip to content