Nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu akromegalii oraz choroby Cushinga

Uprzejmie informujemy o nowych możliwościach terapeutycznych w leczeniu akromegalii i choroby Cushinga prowadzonych w Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK w B-stoku. Terapie realizowane są w ramach programów lekowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  Pacjenci z rozpoznaną chorobą Cushinga lub Akromegalią mogą bezpłatnie korzystać z nowoczesnej terapii analogiem somatostatyny II generacji -pasireotydem. Terapia jest szczególnie istotna dla pacjentów po nieradykalnych zabiegach wymagający dalszej farmakoterapii w celu uzyskania kontroli choroby. Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych USK w B-stoku –dr n. med Katarzyną Maliszewską tel 085 8318660. 

Skip to content