Doposażenie w wyroby medyczne oddziałów zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT – EU

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku realizuje Projekt pn. Doposażenie w wyroby medyczne oddziałów zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w ramach instrumentu REACT-EU

Całkowity koszt realizacji Projektu: 7 854 909,78 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 7 852 909,78 zł

Umowa będzie realizowana do 31.12.2023 r.

Celem realizacji projektu jest unowocześnienie zasobów szpitala i dostosowanie do aktualnych potrzeb. W ramach realizacji projektu zostaną zakupione wyroby medyczne, które pozwolą na poprawę pracy personelu medycznego jak również poprawę warunków hospitalizacji pacjentów. Projekt zakłada doposażenie oddziałów zakaźnych, w tym w szczególności zakup wyrobów medycznych, wyposażenia, sprzętu komputerowego oraz zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji oraz Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii.

Skip to content