Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Logotypy unijne COVID

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku realizuje Projekt:

Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego

Wartość projektu: 571 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 571 500,00 zł

Okres realizacji: od 25.04.2022r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID -19 poprzez zakup sprzętu i aparatury.

W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu, aparatury niezbędnej do realizowania wysokiej jakości świadczeń z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID – 19. Zaplanowane działania są niezbędne do realizacji celów projektu. Wynikają wprost z potrzeby zwiększenia potencjału i możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID -19.

Planowane do zakupu sprzęty i aparatura będą wykorzystywane na potrzeby udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Klinice Rehabilitacji.

Skip to content